De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 21 november 2017

Dagtekst van Maandag 20 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 20 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Zijn huis bouwen op de rots - betekenis van deze evangelische parabel

""Wie naar mijn woorden luistert en ze in de praktijk omzet, lijkt op de wijze man die zijn huis bouwde op een rots ", zei Jezus. "Maar wie mijn woorden hoort en ze niet in de praktijk brengt, is als de dwaze man die zijn huis op het zand heeft gebouwd..." Wat is dit huis? Het is eigenlijk een beeld van de mens zelf: baseert hij zijn bestaan op zand, dat wil zeggen op een onstabiele ondergrond die gemakkelijk ondermijnd kan worden door chaotische gevoelens en gedachten, dan zal hijzelf onophoudelijk wankelen en uiteindelijk instorten.

Om stand te houden moeten we ons bestaan grondvesten op de rots die staat voor het hoger mentale, het causale gebied. Zoals de naam aangeeft – causaal – ontspringen van hieruit de stromen die de mentale, astrale en fysieke niveaus beïnvloeden. Dit betekent dat de inspanningen die we leveren om de top in onszelf te bereiken, hun weerslag hebben op onze gedachten, onze gevoelens, ons dagelijks gedrag en zelfs op onze gezondheid. Het is alsof er van boven bevelen gegeven werden om in heel ons wezen orde en harmonie te doen heersen."