De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 13 september 2017

Op deze dag van je leven / 13 September 2017 / Neal Donald Walsch

13 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat bewustzijn niet een gave is dat sommige hebben en anderen niet kunnen bereiken. Bewustzijn is je geboorterecht en jouw erfenis. Je hebt het nu.

Het is niet een kwestie van of je het hebt, maar of je het gebruikt.
Alle mensen hebben de gave van bewustzijn.
Toch heeft niet iedereen het besef dat ze zich daar Bewust van zijn.
Als jij beseft dat je je Bewust bent, verschuift jouw ervaring van bewustwording
naar een nieuw niveau.
Daarom wordt dit vandaag naar je toe gezonden.
Jij hebt dit opgeroepen, vanuit jouw eigen innerlijke Bewustzijn.
Dit ben Jij, en maakt je wakker.

Loop, vandaag, in Bewustzijn.
Doe dit door er gewoon voor te kiezen.
Sta jezelf toe bewust te zijn van ieders gevoelens,
van wat perfect past en "goed" is in elk moment,
van wat gewenst en nodig is van jouw als een healer en een boodschapper Hier en Nu.
Loop in deze bewustwording en kijk hoe je leven vandaag veranderd.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl