De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 12 september 2017

Boodschap in Nieuw Bewustzijn. Aartsengel Michael over de "overgangstijd"...... / 11 september 2017/Rita Pulmans

Boodschap in Nieuw Bewustzijn.
Aartsengel Michael over de "overgangstijd".
"Aarde en hemel vallen samen in een groot liefdesloflied.
En alles zal stralen als duizenden zonnen."
11 september 2017/Rita Pulmans


Geliefde Aartsengel Michael,

Ik wilde je even raad vragen. Wat kunnen wij doen om de mensen dieren en Moeder Aarde mee te helpen ondersteunen in deze barre tijden van stormen, orkanen, overstromingen en vele andere rampen.
Graag uw steun, hulp en raad hierin, een gebed of wat dan ook.
Vertel ons welke actie wij dienen of kunnen ondernemen.
Wat is de oorzaak van al dit natuurgeweld?
(ik zie via mijn derde oog dat AEM hevig in strijd is met bepaalde krachten. Dit zie ik symbolisch, dit wilt zeggen dat de strijd om het Licht in volle gang is.) 
Graag uw antwoord geliefde Michael, engel nabij God, engel van  zuivering en van transformatie.

Geliefden,

Ik Ben Aartsengel Michael.
Ik spreek jullie toe vanuit Gods troon en aanwezigheid.
Men noemt Mij; Hij is als God.
Daar ik in Gods evenbeeld de dingen mag rechtzetten, mag handhaven, mag herstellen.
Deze tijd is de tijd van de overgang, overgang van oud naar nieuw, van verleden naar heden naar het en in het nu.
De nieuwe aarde zal bloeien en stralen als nooit tevoren.
Het zal werkelijk de hemel op aarde zijn.
Daar Hemel de aarde reikt en de Aarde reikt de Hemel.

Het is een wonderbare tijd die nog in evenwicht komende is. Het zal zich meer en meer corrigeren in de diepere lagen.
De aardse lagen zal/zullen doordrongen worden met/door Krachtige en Machtige "energie" van Vader/Moeder God. Het "onreine" zal uitgespuwd worden door haar Kracht.


Moeder Aarde zal reinigen en loslaten al de negatieve krachten en verkrachtingen haar aangedaan, en ze zal zich omkeren. 
En haar aardelichaam zal zich herstellen. 
Hierdoor zien jullie allerhande natuurrampen gebeuren.
Doch weet geliefden dat het de intense zuivering is die zijn werking heeft.

De aarde doet voor, dat wat er ook met jullie lichamen aan het gebeuren is.
Jullie lichamen volgen de magnetische krachten dewelke doorheen jullie sidderen.
De magnetische krachten ontketenen zowel stormen binnen in jullie als in jullie omgeving.
De magnetische aardkrachten ( R: in de Magnetosfeer ) worden getriggerd door magnetische zonnevlammen.
Ook de maan speelt haar rol in dit magnetische spel.
Dit is geen spel geliefden maar een voorbehouden werk wat diende te gebeuren.
Het zal verder en verder in ontwikkeling komen en er zullen vele zaken aan het licht gebracht worden.
Alsook naar het licht gedreven worden.
Alles zal Licht zijn.
Alles zal stralen als duizenden zonnen.
En eindelijk zullen jullie mensen van alle standen en rassen hun lied kunnen verheffen en samen zingen:
"Aan niets ontbreekt het mij
God is mij nabij."
Vader/Moeder God zal hun rechtmatige plaats innemen, terug krijgen, in en op de aarde alsook in de hemelen zullen Zij geëerd geloofd en geprezen worden.
Aarde en Hemel vallen samen in een groot liefdesloflied.
En alles zal stralen en schitteren zoals duizenden zonnen.
Meren zullen ontspruiten, en water zal iedereen op aarde kunnen laven.
Oogsten zullen gelukken en vruchten en voedsel zal aan niemand ontbreken.
De gezuiverde aarde zal alles leveren wat een mens aan behoeften nodig heeft.
Daarom geliefden wacht geduldig op de komst van deze Zegeningen.
Wees jullie bewust dat jullie verschil kunnen en zullen maken door jullie gebeden, jullie energie, licht en liefde, te blijven ondersteunen in deze processen.
Wees niet bang, wees niet bedroefd, wees alert, en zorg voor je naast zoals je voor jezelf zorgt.
Ga in overgave en wees bereid tot opofferingen van luxe en overbodige materiële zaken.
Wees vrijgevig naar de minderbedeelden, de armen, de daklozen.......
Daar Iedereen een kind van God is.
De nieuwe Aarde zal geboren zijn onder een nieuw gesternte.( R: Aquarius)
En Licht zal overvloedig alles penetreren.
Kwaadheid zal niet langer overheersen noch bestaan.
Intussen geef ik jullie dit gebed;

"God,
Vader/Moeder van goedheid en liefde.
Laat al uw kinderen tot U komen.
Ontvang ze in Uw oneindige liefde.
Dit is mijn bede naar U, aanhoort U mij.

Amen."

Geliefden steun elkaar, wees er voor elkaar, begrijp elkaar, zorg voor elkaar.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken


Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven.
Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.