De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 13 september 2017

Bericht van de Arcturianen: Wij Zijn Met Jullie! / via Suzanne Lie / 10 september 2017

Bericht van de Arcturianen
Wij Zijn Met Jullie!
via Suzanne Lie /10 september 2017

Geliefden,

Zoals gewoonlijk, zijn wij met jullie en onze verbinding met alle van jullie wordt sterker. Met “sterker”  bedoelen wij dat ondanks hoe jullie dan ook jullie je dezer dagen hebben gevoeld, jullie verbinding met ons een constante is. Daarom stellen wij voor dat jullie allemaal “laten gaan” op een manier die jullie nooit eerder hebben gedaan.

Meer en meer, worden “jullie” ons!” Misschien zijn jullie ons niet in de frequentie, zoals wij resoneren met de vijfde dimensie en veel verder, maar met jullie hartruimte. Met andere woorden, jullie zijn allemaal aan het leren en herinneren hoe volledig jullie harten te openen naar ons GEVOEL op een manier die jullie nooit eerder hebben gedaan.

“Waarom is dat?,” horen wij jullie vragen. Ons antwoord is om jullie te vragen naar binnen te gaan bij jullie ZELF om jullie eigen antwoord te vinden. Jullie kunnen deze “inter-dimensionale communicatie” beginnen met ons, de Arcturianen, door het nemen van lange, langzame, diepe ademhalingen, als jullie de aandacht richten op jullie Kundalini energie welke verblijft in al jullie chakras en deze activeert.

Zorg ervoor dat jullie wervelkolom op een manier zich gericht heeft zodat jullie Kundalini kracht omhoog kan gaan vanaf de basis van jullie wervelkolom, chakra voor chakra. Op deze wijze kan jullie Innerlijke Licht meer makkelijk omhoog stromen via jullie wervelkolom, als het het vijfdimensionale potentieel “aansteekt” welke latent ligt in ieder van jullie chakra’s.


Het innerlijke licht was er altijd maar het was in een “verborgen, slapende” staat. Daarom konden jullie het niet bewust waarnemen totdat jullie bewustzijn een match had met de vijfdimensionale frequentie van jullie innerlijke licht.

Weet, wanneer jullie aangeboren vijfdimensionale ZELF besloot om jullie Schip of Thuiswereld te verlaten om een driedimensionale vorm aan te nemen op het planetaire lichaam van Gaia, jullie wisten dat de driedimensionale Aarde er NOG NIET klaar was voor het vijfdimensionale Licht.

Daarom, moesten jullie je licht verbergen in de kern van jullie driedimensionale aardevoertuig, op dezelfde manier dat Moeder Gaia Haar Licht had te verbergen in de kern van Haar planetaire lichaam.

Terwijl jullie persoonlijke en planetaire lichten zich verborgen binnenin jullie persoonlijker en planetaire kernen, versterkten zij jullie persoonlijke en planetaire lichamen  welke werden blootgesteld aan de driedimensionale versies van de werkelijkheid.

Jullie kwamen allemaal naar Gaia binnenin dit NU om twee belangrijke redenen, welke zijn: om Gaia te beschermen tegen de slechte bedoelingen van de verlorenen en de duisteren en om Gaia te helpen met Haar Planetaire Ascentie.

Aangezien de mensheid is gemaakt van dezelfde elementen van Aarde, Lucht, Vuur, Water en Ether als Gaia, zijn de mensen en de planeet verbonden via deze altijd actieve en snel transmuterende elementen.

De elementen zijn veel als de ingrediënten van een cake. Wanneer jullie zure melk, verrotte eieren en bedorven meel gebruiken, zou de cake NIET goed smaken, noch zouden ze zich goed met elkaar vermengen of als ÉÉN samen werken om de cake te laten rijzen.

Jullie kunnen jullie verbeelding gebruiken om de uitkomst vast te stellen van bedorven melk of meel met kleine insecten erin.

Jullie, lieve mensheid, zijn gedwongen om bedorven cake te eten, omdat jullie niet genoeg diep van binnen konden kijken om de ingrediënten te zien van jullie lichaam en jullie leven.

Op dezelfde manier, zijn vele van jullie niet in staat geweest of kozen om het niet te doen, om naar/van binnen te kijken of de ingrediënten  van jullie aardse lichaam zuiver en gezond waren.
Vandaar, dat vele mensen lijden omdat zij niet binnenin zichzelf hebben gekeken om eventuele traumatische gebeurtenissen te ontdekken, te vinden, afbrekende gewoontes, diep gevoel of iedere onbewuste gedachten en emoties.

Wanneer jullie hart gebroken is, niet op de hoogte of ziek en jullie geest “verdwaald en verward” is zal jullie leven uit elkaar vallen binnenstebuiten. Daarom, lieve burgers van de Aarde, vooral degenen op het pad, wij wensen jullie eraan te herinneren dat WIJ jullie Hogere Expressies van jullie ZELF altijd bij jullie zijn.

Jullie Hogere ZELF is jullie vijfdimensionale en verdere expressie van het ZELF. Daarom hoeft jullie Hogere ZELF niet om te gaan met de vele uitdagingen en moeilijkheden van het leven in de fysieke wereld.

Echter wanneer een ramp toeslaat in jullie levens, kunnen jullie je Hogere Zelf aanroepen om de richting en de moed te behalen welke nodig is om zo jullie weg te zoeken door de moeilijke uitdagingen.

Degenen van jullie die op het pad zijn geweest van stormen en orkanen moeten zeer worden geprezen voor de moed en de kameraadschap die jullie hebben gevonden binnen jullie connectie met jullie persoonlijke liefde en moed, evenals van elke communicatie van jullie Hogere ZELF.

De Verenigde Staten waren bedoeld om te zijn een opvlamplaats voor de planetaire ascentie. Derhalve, leeft dit gebied van Gaia momenteel binnen de grote initiatieven van enorme angst en totaal verlies. Deze angst en verlies zijn dapper omgezet in onvoorwaardelijke liefde voor AL het leven, sterke kameraadschap en enorme moed!!!

Sommigen, eigenlijk velen van jullie, houden deze tragedie stil en zacht binnenin jullie eigen fysieke aarde voertuig. De meeste van jullie zijn zich misschien niet bewust van dit feit, maar wanneer jullie je uitgeput voelen, verdrietig en moe, kan het zijn omdat jullie lichaam, jullie bewustzijn, evenals jullie nachtlichaam, Gaia heeft geholpen, evenals de mensen en de dieren, de natuur in deze verwoeste locaties

In feite zijn er vele mensen overal op de hele wereld die Gaia aan het helpen zijn met Haar land, Haar planten, Haar dieren en Haar mensen. Als jullie konden zien wat wij, jullie Galactische Familie kunnen waarnemen, zouden jullie ERG trots zijn om een mens te zijn. Eveneens vragen de meeste van jullie  zich af hoe deze ramp heeft plaatsgevonden, zoals niemand van jullie wenst deze verschrikkelijke stormen opnieuw te creëren.

Ja, creaties van het weer kunnen worden uitgelegd door de wetenschap. Daarom willen wij jullie allemaal eraan herinneren dat er meer is met deze gebeurtenissen dan wetenschap. Echter, ÉÉN groots evenement dat is ontstaan door deze rampen is dat er een enorme Eenheidsbewustzijn is geweest en Onvoorwaardelijke Liefde.

Wij de leden van jullie Galactische Familie loven jullie zeer en liefdevol, de leden van de mensheid!! Jullie hebben fysiek geholpen, evenals fysiek jullie medemensen bijgestaan door het sturen van onvoorwaardelijke liefde en diepgaande ondersteuning aan degenen die daarbinnen waren in de stormzones.
Als de stormen eindelijk zijn afgenomen, zullen er steeds meer gelegenheden zijn om te helpen, de planeet en de mensen.

Wij, de leden van jullie Galactische Familie hebben vele verwondde mensen en dieren verwelkomt op onze Schepen om hen te helpen met hun fysieke en emotionele heling.
Sommige van jullie kunnen hierover een droom hebben gehad of jullie kunnen je de ervaring herinneren.

Wij nodigen jullie ALLEN uit om naar onze Schepen te komen in jullie nachtlichaam en of jullie meditaties om degenen te helpen die naar de Schepen zijn gekomen voor heling en troost.

Zegeningen voor jullie allemaal

De Arcturianen


Vertaald voor Wakkeremensen door Anja