De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 1 augustus 2017

Het gebruiken van een van de Grootste Krachten in het Universum, op jezelf. / Jenny Schiltz op 30 juli 2017

Het gebruiken van een van de Grootste Krachten in het Universum, op jezelf.
Jenny Schiltz op 30 juli 2017


Dankbaarheid is een van de meest sterke krachten in het universum. Dat laat ons het leren zien achter de levensomstandigheden en als dit voortdurend wordt gebruikt kan het helpen om meer te brengen waar je dankbaar voor kunt zijn. Velen van ons op het spirituele pad gebruiken de energie van dankbaarheid vaak. We zijn dankbaar voor alles dat om ons heen is met deze zeer gekke ervaring. Maar kunnen we dankbaarheid voor ons zelf uitdrukken?

Best velen van ons, specifiek ‘invoelenden’ hebben negatieve ego’s. We neigen deze stem te hebben die ons constant naar beneden haalt, zich op onze plek neerzet en de vrees voedt. Dit ontwikkelt zich vaak in de kindertijd, waar ons gezegd werd dat we ons niet op een bepaalde wijze zouden moeten voelen, of dat we te veel voelen, of dat we moeten opofferen om iemand anders gelukkig te maken, Als we een godsdienstige achtergrond hadden kan dit negatieve ego zelfs een sterkere vasthoudendheid hebben.


Ik herinner me ook dat ik te vaak hoorde dat de vrouw de val van de man veroorzaakte en dat ze gestraft moet worden en beperkt in dit leven. Ik kan nog steeds de preek horen op een massale moederdag waar de priester iedereen vertelde dat vrouwen hoeren waren die beheerst moesten worden opdat ze niet zondigden. Gelukkig verwijderden ze deze priester uit de parochie omdat hij zeker niet mocht spreken tegen lagere school kinderen. Ik heb gezien dat mannen werden belachelijk gemaakt omdat ze emoties toonden en intens diep konden voelen. Hen werd verteld dat ze grote jongens waren en zich moesten vermannen. Al die dingen scheppen een zeer negatieve, kritiserende innerlijke stem. Hoe luid die stem klinkt hangt gewoon af van de hoeveelheid trauma dat dit innerlijke kind heeft beleefd.

Ik werkte met een cliënt die gevangen zat in een gedachtencirkel van “Ik ben niet goed genoeg.” “Ik heb niet voldoende talenten”. We hebben allemaal onze cirkel waar we in gevangen zitten. Het is dit programmeren dat ons op onze plek houdt, dat ons af houdt van alles dat we kunnen zijn en het houdt ons zeker af om gelukkig te zijn. Ik werkte met de gidsen om haar raad te geven, wat ze moest doen om voorbij deze cirkel te komen en ze stelden voor dat ze dankbaarheid moest beoefenen. Ze moeten van binnen gevoeld hebben dat ik met mijn ogen rolde… want mij werd direct verteld: “Ze moet dankbaarheid naar zichzelf tonen.” OK, nu komen we ergens.

Wat ze uitlegden is dat als je in staat bent om naar je zelf te kijken en dankbaarheid kunt voelen, dat een belangrijk deel is van het lopen in iemands kracht. Dat in plaats om dankbaar te zijn voor de buitenkant, moet dat naar binnen gekeerd worden. Ze bezorgden me een beeld van een steeds doorstromende rivier en legden uit dat dit de vertegenwoordiger is van de energie die geschapen wordt door gedachtenpatronen. Hoe langer de gedachten bestaan hebben, hoe groter de stroom van de rivier is, hoe moeilijker het is om te stoppen en om de stroom opnieuw richting te geven. Met dit begrip bevolen ze aan dat degenen van ons die een negatief zelf-gesprek hebben, beginnen door een dagelijks geconcentreerde poging te maken om het programma te herschrijven. Ze gaven me het beeld van een bever die een dam schiep, een blok per keer. Uiteindelijk zijn er genoeg blokken dat het water begint langzamer te gaan en een nieuwe richting te krijgen en om een nieuw pad te scheppen om in mee te stromen. Deze uitlopers zijn onze gelegenheden om nieuwe stromen van gedachten te scheppen, welke ons eerder ondersteunen dan ons afbreken.

Dus hiermee, daag ik ieder van jullie uit die zich geleid voelt om minstens drie dingen dagelijks op te schrijven waarvoor je dankbaar bent over jezelf, in de volgende 30 dagen. Doe je best om de gedachten niet te herhalen, zoek in de plaats hiervan echt om iets nieuws te vinden.

Dit zijn Ik en MIJN stellingen.
Ik ben dankbaar dat ik in staat was om een fijn diner samen te stellen.
Ik ben dankbaar dat ik anders reageerde dan ik eerder deed.
Ik ben dankbaar dat mijn enkel niet opzwol toen ik me verzwikte.
Elke stelling is een blok in de rivier, wees dus geduldig omdat sommigen van ons heel wijde en diepe rivieren hebben.

Ik zal dit op de FB pagina posten en mensen vragen naar hun stellingen. Ik zou het heerlijk vinden als je mee doet. Je hoeft niet te posten waar je dankbaar voor bent, voor elke dag van de 30 dagen, wel als je je geïnspireerd voelt. En, als we zien wat een ander heeft gepost helpt dat ons om dezelfde kwaliteiten te zien in onszelf. Ik zou het ook fijn vinden elke impressie die je krijgt, elk AH-HA moment, elke keer dat het zoeken naar dingen waarvoor je dankbaar bent, die gebracht zijn en die welke gebieden brengen die healing nodig hebben. Pak deze 30 daagse uitdaging op om echt dit gebied van je leven te her-programmeren in een dat je ondersteunt. Om bij de FB pagina te komen en er aan deel te nemen klik hier   click here

Hieronder staat een video over dat onderwerp dat het misschien beter kan beschrijven dan mijn schrijven. Dank jullie allemaal die deze boodschappen delen

Zorg voor jezelf, Jenny 


For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 
Subscribe to this blog at jennyschiltz.com to receive emailed special offers and to stay up to date on workshops and energy calls.

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters

Click here for information on assisting your integration, click here: Recovering from soul loss
Image credit: Yoga Moon found at http://www.faithhopeandhealing.com.au/2016/07/17/meditation-master-reveals-powerful-meditation-methods/ – adobe stock photo