De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 7 augustus 2017

De Arcturianen: Onvoorwaardelijke Liefde en Actieve Deelname /via Suzanne Lie – 3 augustus 2017

De Arcturianen: 
Onvoorwaardelijke Liefde en Actieve Deelname
via Suzanne Lie – 3 augustus 20177


Onvoorwaardelijke Liefde is een inter-dimensionaal energieveld en een sleutel die jullie hart opent om de wonden te helen van de vele levens van “gebroken harten.” Hoe heelt onvoorwaardelijke liefde jullie vele, talloze incarnaties van gebroken harten?

Dit is waar het inter-dimensionale deel van het portaal erin komt.
Onvoorwaardelijke liefde is een inter-dimensionaal energieveld dat een lager energieveld in kan nemen en het kan transmuteren naar een hogere frequentie van ervaring.

Deze transmutatie naar Hogere frequenties creëert een sensatie van inter-dimensionale beweging binnen jullie leven, binnen jullie zelf, jullie driedimensionale essentie, binnen jullie vierdimensionale rijk van dromen en aspiraties en binnen jullie vijfdimensionale Lichtlichaam.


In feite, het “gevoel” van Onvoorwaardelijke Liefde, beginnend met Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie ZELF, is belangrijk voor jullie proces van het in beweging zijn van jullie bewustzijn en eventueel het Gevoel van Zelf en het voertuig dat jullie dient als jullie “menselijke” vorm.

Jullie beweging van uitbreiding naar de vijfde dimensie en verder is een stroom van jullie bewustzijn, dat veel voelt als een zachte stroom of een zachte bries. Let op dat beweging een verschillende ervaring is, geeft, in de verschillende dimensies.

In de derde dimensie bewegen jullie over, er door heen, door jullie tijd en ruimte van jullie fysieke realiteit via jullie fysieke lichaam of de machines die jullie lichaam transporteren.

In de vierde dimensie bewegen jullie naar/in en door jullie “dromen,”, “verbeelding” en de andere middelen waardoor jullie de creatieve ideeën van de astrale wereld via de dromen, piek ervaringen en meditaties kunnen toestaan.

In de vijfde dimensie bewegen jullie naar/in en door het grote aantal frequenties van werkelijkheden en afwisselende expressies van jullie Hogere Zelf. Jullie vijfdimensionale bewustzijn is jullie portaal naar jullie Multidimensionale ZELF. Het is het openen van dit portaal dat van zo’n vitaal belang is om jullie ascension/transmutatie proces  te voltooien.

Wij zeggen “ascension/transmutatie” omdat dit het proces is van transmuteren van jullie derde door het vierdimensionale bewustzijn naar de heel andere versies van werkelijkheid, welke jullie zullen waarnemen in de vijfde dimensie.

Sommige van jullie kunnen zich herinneren het ervaren van dromen, mystieke ervaringen en/of “Bijna Dood Ervaring” waarin jullie brein verschoof naar het Delta Golf Bewustzijn van de vijfde dimensie.

Eenmaal wanneer jullie brein verschuift naar Delta Golf Bewustzijn, zullen jullie langzaam, of plotseling, de “Inter-dimensionale Communicaties” herinneren die jullie ervaren hebben.

Ik. Sue Lie, heb met mensen gesproken over hun “staat van bewustzijn” sinds de jaren tachtig. Er was een enorme expansie van het bewustzijn die de mensheid aan het ervaren was binnen dit NU. Ik heb met mensen persoonlijk –een op een- gesproken voor meer dan 30 jaar.

Ik wens te zeggen dat de MENSHEID aan het VERANDEREN is!
Natuurlijk, ik kan nu direct praten met mensen van over de hele wereld, maar in de jaren tachtig en voor vele latere jaren kon ik alleen praten met mensen binnen mijn gebied. Ik veronderstel dat het dat is waarom de Arcturianen mij vertelden om een “website te maken``’ terwijl ik geen idee had wat een website was.

Uit het niets, werd ik gevraagd om betrokken te zijn met een college die een studie voerde over het wel of niet of een website ooit geld zou kunnen gaan verdienen. De resultaten van de test waren “NEE!”

Niemand zal ooit geld verdienen op “Internet.”

Maar, binnen dit NU, wanneer je geld wilt verdienen, dan had je beter een Website gehad kunnen hebben, of een Blog en een voorkomen behalen op het Internet. De resultaten van het Internet zijn “makkelijke toegang tot iedereen die leeft overal in de wereld,” is heel vergelijkbaar met het “worden van vijfdimensionaal.”

Het is ons, jullie Galactische Familie, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de verschuiving omdat wij een “Uitwisselingsprogramma” hadden waarin veel van ons, jullie vijfdimensionale Familie, een 3D aarde voertuig aannamen. Als een component van ons “Uitwisselingsprogramma”, hebben wij Galactischen, ons (vrijwillig) aangemeld om een menselijk 3d/4D aarde voertuig aan te nemen.

Wij hebben driedimensionale vormen aangenomen (een grote persoonlijke opoffering) om in staat te zijn om onder de mensheid te gaan om beter te begrijpen, de beste manier om door te bewegen, er doorheen te bewegen en met succes Gaia te assisteren met Haar planetaire ascentie, welke omvat al degenen die hun bewustzijn kunnen uitbreiden naar de vijfde dimensie.

Met andere woorden, ieder persoon, plaats, situatie, of ding, dat zijn resonantie verhoogt naar de frequenties van de “Drempel naar de vijfde dimensie” zal “ascenderen.” Maar ascentie is niet het ascenderen naar de wolken met een Harp. “Ascentie” is het leren (met elke gedachte en emotie) dat:

Waar JULLIE over denken (nadenken) – Brengen JULLIE teweeg

Welke gedachte of emotie dan ook die jullie toestaan jullie gedachten binnen te komen wordt OGENBLIKKELIJK, want er is GEEN tijd en GEEN ruimte in de vijfde dimensie, getransmuteerd naar de werkelijkheid die jullie aan het ervaren zijn binnen dat HIER en NU!

Driedimensionale tijd wordt niet langer ervaren, zodra jullie in de vijfde dimensie komen. Ook wordt driedimensionale RUIMTE niet waargenomen als enige vorm van afscheiding in de vijfde dimensie.

De vijfde dimensie heeft een ander “Besturingssysteem” van de eerste door de vierde dimensie van werkelijkheid. In de derde en vierde dimensies van werkelijkheid, hebben jullie altijd “tijd om voor te bereiden” gehad en/of “tijd om te vermijden.”

In de vijfde dimensie zijn  er GEEN “repetities” of “het vinden van een meer geschikte tijd.” Er is enkel HIER en enkel NU! Er is/zijn GEEN, “ik zal het nog een keer proberen op een andere plaats en andere tijd,” zoals dit niet de Tijd of Ruimte is zoals jullie zouden kennen in de derde dimensie.

Wanneer jullie je kunnen herinneren jullie vijfdimensionale werkelijkheden op jullie Multidimensionale Sterrenschip of Multidimensionale Planeet of zelfs jullie dromen en verbeeldingen van “andere werkelijkheden,” zullen jullie beginnen of vervolgen om te herinneren meer stukjes en beetjes van jullie vijfdimensionale Zelf.

Wat zou er gebeuren als meer en meer van jullie begonnen en vervolgden om jullie vijfdimensionale werkelijkheid te herinneren en/of jullie vijfdimensionale Sterrenschip?

De Arcturianen hebben mijzelf begeleid net als andere kanalen, tijdens vele van mijn privé channelingen om mensen te helpen te herinneren aan hun vijfdimensionale ZELF en hun vijfdimensionale werkelijkheid.

Er is een enorm verschil tussen jullie Derde en Vierde dimensionale werkelijkheden en jullie Vijfde dimensionale werkelijkheid.

Velen van jullie zijn geroepen om bij Gaia te blijven om Haar te helpen met Haar Planetaire Ascentie. Om dit te doen, zijn velen van jullie aan het leren/herinneren om een bewust en om gelijktijdige een verbinding te onderhouden met jullie driedimensionale Aardelichaam, jullie vierdimensionale Astrale Lichaam en jullie vijfdimensionale Lichtlichaam.

Deze “inter-dimensionale” toewijzing waarvoor velen van jullie zich vrijwillig hebben aangemeld voor jullie huidige incarnatie, zal grotendeels gebaseerd zijn op het helpen van Planeet Gaia met Haar Planetaire Ascentie.

Om Planeet Gaia te helpen, moeten jullie je allemaal VERENIGEN met ALLE dimensies van Gaia’s Haar planetaire lichaam. Ook, zullen jullie het nodig hebben om Verenigd Bewustzijn diep te ervaren met jullie medemensen, evenals met andere inwoners van de wereld van Gaia.

Wij, jullie Galactische Familie hebben meer diepere raakvlakken met Gaia, Haar dieren, evenals heer Elementaire Wezens van de Aarde, het Vuur, het Water en de Lucht, wanneer JULLIE, de mensen die momenteel geïncarneerd zijn op planeet Aarde, zich bij ons aansluiten, ook in actie.

Omdat Gaia een “vrije wil planeet” is, moesten wij, de Galactischen, ervoor zorgen dat Gaia, net zoals Haar vele inwoners, willen realiseren en assisteren met de Planetaire Ascentie. Verenigd Bewustzijn is de Sleutel voor het ascenderen van Gaia en Haar inwoners!

 Er is een citaat dat zegt, “Er is een stad nodig om…..”
In dit NU is er een “Planeet” voor nodig en de meerderheid van Haar inwoners om……!

En ook Gaia Zelf is nodig en een meerderheid van Haar planetaire inwoners, om de planeet te ascenderen. Met andere woorden, om Gaia te laten ascenderen, zal de mensheid hun individuele, egoïstische verlangens en behoeften moeten laten gaan en  zich hoofdzakelijk richten op de PLANETAIRE ASCENTIE.

Daarvoor, vragen wij de Arcturianen aan jullie,
 “Wat zijn jullie aan het doen voor de Planetaire Ascentie?”

WIJ WETEN DAT VELEN VAN JULLIE GAIA AAN HET HELPEN ZIJN
OP VELE MANIEREN.

Wanneer jullie het wensen om te delen wat jullie aan het doen zijn om Gaia te helpen met Haar Planetaire Ascentie, alstublieft voel jullie vrij om hierover te schrijven in de “Comments Section” van dit Blog. Op die manier doen jullie je best om de grote kracht van de Planetaire Eenheid te verbeteren.

Wij waarderen het wanneer “JULLIE” ervoor kiezen om te delen hoe er wordt geholpen met Gaia, aangezien jullie ideeën kunnen geven aan anderen om hoe het beste deel te nemen aan de Planetaire Eenheid.

Zegeningen voor jullie allemaal.

De Arcturianen en JULLIE Galactische Familie.

WIJ, de leden van jullie Galactische Familie, wensen alle wezens te bedanken  op Gaia, menselijk en niet-menselijk, voor iedere of enige assistentie die jullie aan het “Bijdragen zijn aan de Planetaire Ascentie!”

   Zegeningen

 De Arcturianen en JULLIE Galactische Familie

suelie@me.com

Vertaald door Anja voor Wakkeremensen