De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 13 augustus 2017

De Arcturianen De Eclips, Eenheidsbewustzijn van op Waarneming Gebaseerde Velden / via Suzanne Lie – 6 augustus 2017

De Arcturianen
De Eclips, Eenheidsbewustzijn van op Waarneming Gebaseerde Velden
via Suzanne Lie – 6 augustus 2017


Lieve Arcturianen,

Om de een of andere reden, voel ik alsof de eclips van 21 augustus 2017 een speciale betekenis heeft, vooral voor de Verneigde Staten. Ik woon niet in een gebied waar ik de eclips zal zien, maar ik leef wel in de Verenigde Staten, die in veel chaos zijn geweest.

Misschien ben ik zo geïnteresseerd in deze bijzondere eclips omdat chaos altijd voorafgaat aan verandering en de Verenigde Staten hebben de laatste tijd veel chaos gehad. Ik zal eerst wat informatie van het internet voor de lezer plaatsen en plaats jullie Arcturiaanse antwoord daaronder.

Hieronder is wat:
INTERNET INFORMATIE OVER DE ZONSVERDUISTERING VAN
21 AUGUSTUS 2017 – de link hieronder is om het pad te bekijkenDe Grote Amerikaanse Eclips:

. Een zonsverduistering vindt plaats wanneer de Maan passeert tussen de Aarde en
   de Zon, wat veroorzaakt dat de Maan tijdelijk haar schaduw werpt op de Aarde,
   wat optreedt als het verduisteren van de Zon.
 . De Zon is 400 maal groter dan de Maan, maar is ook ongeveer 400 maal verder
   weg, wat doet lijken dat de Zon en de Maan dezelfde afmeting hebben tijdens een
   eclips.

NASA over de Totale Eclips

Zonsverduisteringen zijn niet ongewoon. Ze gebeuren ongeveer twee maal per jaar.
Maar totale eclipsen zijn alleen zichtbaar voor degenen in de baan van de schaduw van de Maan als het de Aarde kruist.

Een totale zonsverduistering is niet zichtbaar meer geweest in de Verenigde Staten sinds 1979. Niet veel mensen waren getuigen van die eclips omdat de baan enkel over vijf staten in het Noordwesten scheerde en de lucht was bewolkt.

De middenlijn zal over 12 staten gaan, maar iedereen in de continentale Verenigde Staten zal op zijn minst een deel zien van de eclips.

Nashville is de enige grote stad die de totale verduistering zal ervaren. Portland zal 99% zien en Atlanta zal 97% zien van de eclips. De helft van Kansas City en de helft van St. Louis, Missouri, zijn in de baan van de totale verduistering.

Alleen degenen in de baan van de totale verduistering zullen de corona van de Zon ervaren om te zien en de heldere ring rondom de rand van de schaduw van de Maan en de sterren overdag.

Als de Maan beweegt naar voor de Zon, zullen verschillende heldere lichtpunten, gekend als “ Baily’s Beads” rondom de randen van de Maan schijnen.
Zij zijn lichtstralen van de Zon stromend door de valleien langs de horizon van de Maan.

GreatAmericanEclips.com schat dat meer dan een half miljoen mensen – en mogelijk zelfs zoveel als twee miljoen mensen – zullen samenstromen naar South Carolina om de eclips te zien.

South Carolina verwacht te zien deze enorme toevloed van bezoekers omdat het de dichtstbijzijnde plek zal zijn binnen de baan van de totaliteit voor ten minste honderd miljoen Amerikanen in de Atlantische Kust en Florida.

De middenlijn van de totale eclips over South Caroline is in mijlen: 251.1

De gemiddelde breedte van de totale baan over South Carolina is in mijlen: 71.5

Baan van de Eclips op 21 augustus 2017.

De eclips zal gaan over de Verenigde Staten van Oregon naar South Carolina in 94 minuten. De Staten in de baan zijn: Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Georgia en South Carolina.

De totale zonsverduistering zal South Caroline binnenkomen om PM 2:36 en de Atlantische kunst verlaten om PM 2:49.

De laatste twee gehele zonsverduisteringen zichtbaar van South Carolina waren op 7 Maart 1970 en 28 Mei 1900.

Meteorologen spreken over een billijke kans op heldere luchten tijdens de periode van de eclips in South Carolina; van veel mensen wordt er verwacht dat ze zich verplaatsen om meer heldere condities te vinden als de tijd van de eclips nadert.

De totale verduistering zal boven Greenville en Anderson zijn op PM 2:39 en zal duren twee minuten en 38 seconden. Het zal boven Orangebrug zijn om PM 2:43 en zal duren twee minuten en 26 seconden. Minder dan 5 minuten later, zal het de staat verlaten na zichtbaar te zijn boven Charleston voor 2 minuten en 34 seconden.

De grenzen van de  gedeeltelijke zonsondergang verduistering in

Berekeningen met Eclips “Droid” met Atmospheric_refraction

In Noordwest Europa, zal de eclips alleen te zien zijn als een gedeeltelijke eclips, in de avond of bij zonsondergang.

Alleen IJsland Ierland en Schotland zullen de eclips van begin tot eind zien.

In de rest van de UK, Noorwegen, Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Portugal, zal de zonsondergang plaatsvinden voor het einde van de eclips.

In Duitsland, alleen in het uiterste Noordwesten kan het begin van de eclips zichtbaar zijn net bij zonsondergang. In alle regionen ten oosten van de oranje lijn op de map, zal de eclips zichtbaar zijn.

                                      ********************

                            ANTWOORD VAN DE ARCTURIANEN

Lieve Suzille, je vroeg of de eclips een speciale betekenis heeft en ons antwoord is “absoluut.” Om mee te beginnen, is de eclips iets waarin Amerikanen vanuit het gehele land geïnteresseerd zijn. Daarvoor biedt de eclips een grootste “eenheidsbelangstelling.”

Eenheidsbelangstelling geeft een gemeenschappelijke grond waar veel Amerikanen vanuit verschillende gebieden en met verschillende levensstijlen, evenals alle economische niveaus, hun “keuze voor waarneming” kunnen delen.

Iedereen is altijd zijn/haar werkelijkheid aan het creëren via hun “keuze van waarneming.” Bijvoorbeeld, iemand kan ervoor kiezen om naar onbetaalde rekeningen te kijken, die ze  niet kunnen betalen. Deze waarneming zal hun waarschijnlijk erg verdrietig maken, bedrukt en zelfs verslagen.

Aan de andere kant, als ze zouden kiezen te kijken naar de rekeningen waarvoor ze hebben gekozen ze te betalen als de meest belangrijke rekeningen en degenen die ze hebben betaald, zullen ze zich veel gelukkiger voelen en meer geïnspireerd om een manier te vinden om de rest van de rekeningen te betalen.

Met andere woorden, wanneer iemand kiest om zijn/haar aandacht te vestigen op de uitdagingen van het leven, liever dan de beloningen van het leven, zullen zij zich hulpeloos voelen en bedrukt. Aan de andere kant, als je gewoon kijkt naar de paar rekeningen die je zou kunnen betalen en een moment neemt om goed te begrijpen om hoe een manier te vinden om deze rekeningen te betalen, kunnen jullie de creativiteit uitbreiden en het zelfvertrouwen om jullie nog beter te voelen.

De meeste van jullie hebben de uitdrukking gehoord, “Waar je aan of over denkt – dat breng je teweeg!” “Maar hoe beheer ik mijn denken?” horen wij velen van jullie vragen. Het antwoord is hetzelfde. Wat jullie kiezen om waar te nemen heeft heel veel te maken met het beheren/besturen van jullie denken.

Bijvoorbeeld, wanneer jullie de aandacht richten op een probleem, zal jullie probleem uitbreiden. Echter, wanneer jullie de aandacht richten op het oplossen van het probleem, zullen jullie je meer in beheersing voelen over jullie leven.

Wanneer jullie je meer als leiding voelen van jullie leven, geloven jullie dat jullie jullie waarnemingen kunnen kiezen te plaatsen en jullie aandacht te vestigen op de onderdelen van jullie werkelijkheid waar jullie van houden, genieten, trots op zijn en die erg belangrijk zijn, zich concentreren op “dienstverlening aan anderen.”

Dienstverlening aan anderen richt jullie aandacht op, “hoe kan ik deze persoon helpen, deze situatie, deze plek of zelfs dit ding. Dan, als er een probleem is, bijvoorbeeld, jullie hebben de aandacht gericht op “een deur die jullie willen openen.”

Met andere woorden, jullie hebben jezelf ervan overtuigd, “Ja, IK KAN dat.” Laat het etiket gaan van zinnen als, “Deze deur is te groot om open te doen,” en ga terug naar waarnemingen van het “innerlijke beeld” van dat jullie zelf deze “symbolische” of “echte” deur openen.

Of jullie nu wel of niet de deur kunnen openen is minder belangrijk dat het feit dat jullie die deur hebben waargenomen, niet als een “barrière” maar als iets dat jullie zullen kunnen openen. Met dit positieve bericht aan jullie zelf, zal jullie geest en emoties zich op een lijn richten om de oplossing te vinden.

Aan de andere kant, wanneer jullie de deur hadden waargenomen als iets dat jullie nooit zouden kunnen openen, zou er geen reden zijn om het te proberen.
Daarvoor, jullie zelfwaarneming zou van jullie zelf zijn, van die deur weglopend omdat jullie het NIET konden openen.

Jullie zijn altijd jullie zelf aan het waarnemen, of jullie je ervan bewust zijn of niet.
Wanneer jullie je er niet bewust van zijn dat jullie jezelf aan het waarnemen zijn/naar jullie zelf kijken, zullen de opinies die ontstaan vanuit jullie waarnemingen worden opgeslagen in jullie onbewuste geest.
Daarvoor, zullen jullie de waarnemingen vergeten, evenals ieder iets wat jullie daarvan zouden hebben kunnen leren.

Laten we ons nu richten op de eclips. Wanneer jullie kiezen de eclips waar te nemen als, “Reusachtig. Eclipsen hebben nog nooit iets in  mij veranderd of mijn leven.” Dan hebben jullie jezelf de kans ontzegd om een “eenheidswaarneming” te ervaren die erg zeldzaam is in zulk een groot en divers land. En verder in de wereld.

Aan de andere kant, wanneer jullie ervoor kiezen om af te stemmen op het energieveld van al degenen die kunnen waarnemen en die kiezen om de Eclips waar te nemen, hebben jullie het waarnemingsveld van jullie zelf toegestaan zich te verenigen met het collectieve bewustzijn van al degenen die aan het kijken zijn en/of denken over en aan de Eclips.

Ja, jullie gedachten zijn heel erg een onderdeel van jullie “waarnemingsveld.”
Ten eerste wanneer jullie niet denken aan de Eclips, zullen jullie jezelf niet plaatsen in een situatie waar jullie het KUNNEN waarnemen, of jullie aandacht richten op het feit dat duizenden mensen in staat zijn om de Eclips te zien en ervoor kiezen om naar buiten te gaan en er naar te kijken.

Je zou kunnen zeggen, “Gewoon omdat ze het allemaal zagen, betekent niet dat ik het kan. Ik ben niet in de baan van de Eclips.” Ja, dat is waar dat jullie fysieke lichaam niet in de baan van de eclips kan zijn. Echter, er zijn heel veel mensen die het kunnen zien, tenminste voor een moment.

Daarom al wat jullie te doen hebben is jullie aandacht te richten op jullie eigen innerlijke waarneming van de Eclips of op de televisie of via het scherm van de computer. Waarom doen jullie dat? Omdat, “Waar je aan of over denkt – dat breng je teweeg!” Ook al waren jullie niet in staat om deze gebeurtenis waar te nemen, jullie bewustzijn was gericht op hetzelfde ding waar duizenden andere mensen hun bewustzijn zich op aan het richten is.

Dus, hebben jullie gekozen om een waarnemingsveld van een groep waar te nemen.
Met zo veel mensen die hun aandacht plaatsen/richten op hun gedachten en verwachtingen van hetzelfde ding, hebben jullie je verenigd met een energieveld van een groep dat was gecreëerd door zoveel mensen verzamelend de ervaring van de gebeurtenis van de Eclips.

Deze graad van Eenheidsbewustzijn gaat verder dan tijd en/of ruimte.
Daarom, jullie zullen NIET de Eclips zien in dezelfde tijdzone, of vanaf dezelfde plaats als anderen die het waarnemen. Maar, jullie hebben je aangesloten bij een groep van een energieveld van mensen, uit verschillende plaatsen en verschillende tijdzones, die ervoor hebben gekozen om hun waarnemingsveld te richten op die gebeurtenis.

In feite, kunnen jullie het kijken op de TV of op jullie computer, als deze machines het toe willen staan om jullie waarnemingsveld te richten op het zelfde energieveld van die duizenden anderen die er ook op afstemmen.

In deze eenheid van “keuze van waarneming: is dat belangrijk. Zelfs de mensen die in feite de mensen zijn die in staat zijn om de Eclips waar te nemen binnen dezelfde tijdzone en dezelfde plaats, zij zullen allemaal andere levens, leeftijden en geschiedenis hebben.

Daarvoor zal iedereen kijken via zijn/haar eigen waarnemingsveld, welke is gecreëerd vanuit al de interesses, manieren van denken, redenen om te kijken of zelfs degene die geheel niet in staat zijn om naar de Eclips te kijken, maar die hun gedachten en aandacht richten op hetzelfde ding als vele andere dwars over een heel groot land.

Het geschenk van de Eclips is EENHEIDSBEWUSTZIJN. Zelfs wanneer enkel weinig mensen zich realiseren dat door de Eclips dit gevoel van Eenheidsbewustzijn is geactiveerd, dat doet er niet toe. Dit verenigd menselijke bewustzijn, gericht op de gebeurtenis, zal een baken creëren in de Hogere Dimensies, zeggend,

“Wij, de mensen op de Aarde, zijn in staat om te kiezen om omhoog te kijken in de lucht zonder angst of bijgeloof. Wij, de mensen op de Aarde, worden voldoende geëvolueerd om ons bewustzijn te verenigen met dezelfde gebeurtenis dat met dezelfde gebeurtenis voorwaarts gaat over een geheel land, beginnend bij een van de laatste staten die is gekoloniseerd, Oregon en eindigend bij een van de eerste 13 van de koloniën, South Carolina. En verder in de wereld.

Terwijl iedereen naar de lucht aan het kijken is, zullen ze misschien één van onze Sterrenschepen zien, die een beetje meer lager zullen vliegen om meer herkenbaar te zijn. In feite, wat als de Eclips in de “Nieuwe Eeuw” van volledige onthulling, bracht dat wij, de leden van jullie Galactische Familie, constant bij jullie zijn.

Wij zijn gekomen binnen het NU omdat JULLIE ons hebben aangeroepen.
Alleen maar als mensen niet langer meer geloven dat een Eclips een voorteken is van “het einde van de wereld,” zijn meer en meer zich volledig bewust dat wij, jullie Galactische Familie, al hier zijn in jullie luchten/luchtruim en bereid om jullie te assisteren, wanneer jullie het vragen.

Ja, Gaia is een planeet van “Vrije Wil” en wij respecteren jullie vrije wil om te zien of niet te zien, dat wij bij jullie zijn. Wij zijn hier binnen dit nu om jullie te vertellen dat,

“Jullie zijn niet alleen, zoals wij, jullie Galactische Familie, altijd bij jullie zijn.”

Wij zijn  ÉÉN en bereid om terug te keren naar het ENE van onze ware
Galactischen Zelven

Zegeningen van de Arcturianen
Er is een “note” van Sue, over haar nieuwe boek bij Amazon.
Ze zegt, dank je wel.

Wij zijn ÉÉN en gereed om terug te keren naar het ENE van onze ware
Galactischen Zelven.

Zegeningen Sue Lie


Vertaald door Anja voor wakkeremensen.blogspot.nl