Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 9 augustus 2017

Dagtekst van Woensdag 9 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 9 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het licht van de zon - het ontvangen en weer uitstralen

"Alle bestaansvormen op aarde, de stenen, de planten, de dieren en de mensen, ontvangen het leven van de zon, haar warmte, haar licht. Maar de mensen, die een hoger bewustzijn hebben dan de stenen, de planten en de dieren, kunnen meer doen dan ze passief te ontvangen. Als de mensen leren om naar de zon te kijken, om met haar te werken, zullen ze de aard van die energie begrijpen waarvan zij de bron is, en hoe ze, door het ontwikkelen van hun subtiele centra, het licht kunnen opvangen en transformeren.

Wat is een Ingewijde? Iemand die heeft leren werken met de zuiverste kwintessens van de zonne-energie. Zij vertegenwoordigt voor hem een voedingsmiddel dat hij absorbeert en assimileert om het vervolgens weer uit te stralen om zich heen. Dit is waarom hij daarna alle wezens kan verlichten, verwarmen en verlevendigen. De echte kracht van een Ingewijde komt voort uit zijn vermogen om het zonlicht te transformeren."