De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 3 augustus 2017

Dagtekst van Donderdag 3 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 3 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Liefde - het verstand zou net zoals het hart zijn zeg moeten doen

"Liefde is voor mensen vaak een voorwendsel waarmee ze hun gedrag tegenover degenen die ze beweren lief te hebben, kunnen rechtvaardigen. Zodra ze gezegd hebben: “Ik hou van hem, ik hou van hem …” is alles gezegd en de gedachte komt niet bij hen op om zichzelf een paar vragen te stellen over de aard van die liefde, noch over de manier waarop ze die uiten. Zodra het gevoel er is, moet je eraan toegeven. En zelfs de rede is verboden: het verstand moet zwijgen. Voor het hart dat in beslag wordt genomen door de liefde, heeft het verstand geen stem in het kapittel. Als het waagt zijn zeg te doen, sneert het hart: “Hou je mond! Ik ben aan het woord. Als de liefde spreekt, wat heb jij dan nog te vertellen?” 

Een geëvolueerd wezen geeft niet toe aan de druk van het gevoel. Hij analyseert of het onbaatzuchtig, zuiver of nuttig is, niet alleen voor de anderen maar ook voor zichzelf. Maar dit komt zelden voor. Daarom zijn er zoveel romans, toneelstukken en films, om de soms komische maar meestal tragische avonturen te vertellen van degenen die liefhebben. Indien mensen het gevoel en het verstand zouden kunnen doen samenwerken, zou de liefde zich in zoveel mooiere vormen en kleuren uitdrukken!"

Omraam Mikhael Aivanhov