De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 7 juli 2017

Sananda Jullie werden geschapen voor eeuwig leven in ultieme vreugde. / via John Smallman / 2 juli 2017


Sananda
Jullie werden geschapen voor eeuwig leven in ultieme vreugde.
via John Smallman / 2 juli 2017Er hangen veranderingen in de lucht! Jawel, alle gechannelde berichten zeggen dit, omdat jullie je hiervoor op je besef hiervan dienen te focussen. Doe deze zich schijnbaar herhalende berichten niet af met een schouderophaal en met de gedachte van “hier gaan we weer”, zoals jullie egoïstische terugslagen van je geheugen in het jezelf voorhouden dat jullie dit al allemaal eerder gehoord hebben en dat dit echt: “slechts hetzelfde oude, hetzelfde oude liedje” is.

Ik verzeker jullie dat dit niet zo is! Enorme veranderingen, die de manier waarop jullie leven en over de hele wereld met elkaar omgaan, enorm zullen veranderen, ongeacht ras, nationaliteit, etniciteit, religieuze of politieke overtuiging, gaan steeds door. Deze tijd van grote verandering was al lang in aantocht, maar is nu stevig op de Aarde gegrondvest en ondanks het van streek makende en verontrustende nieuws over conflicten en al de problemen die daaruit voortkomen, heeft zich een zee van verandering voorgedaan en de oude en de vernietigende manieren van met elkaar omgaan worden snel afgedankt.


Jullie willen allemaal in vrede en overvloed leven op jullie prachtige planeet en jullie willen haar allemaal teruggebracht zien in een levendig goede gezondheid met alle lelijke en aantastende industriële littekens hersteld, genezen en teruggebracht naar een ecologisch gezonde toestand. Dit staat op het punt om te gebeuren, maar eerst moet de steeds maar doorgaande beroving als gevolg van mijnbouw, boren, industriële landbouw en het intensieve en onverstandig dumpen van afval, stoppen. Er bestaan veel groepen die hieraan werken en het zal gebeuren. Jullie taak als Lichthouders en Lichtwerkers is om de intentie van Liefde vast te houden om overvloedig naar deze groepen te stromen, om hen zo in staat te stellen om harmonieus samen te werken om hun liefdevolle pogingen voor de planeet en voor de mensheid te bereiken, door het gebruik van begrip – nooit oordeel – om problemen op te lossen daar waar onenigheid lijkt te zijn.

Meningsverschillen lossen op wanneer er, in een houding van bereidwilligheid om er naar te kijken, een echte discussie over alle mogelijkheden plaats vindt, allemaal zonder egoïstische vooroordelen gedreven door de behoefte van een individu om gelijk te hebben of om de leider te zijn. Ieder lid van een groep is een essentieel deel er van, al is het alleen maar om de behoefte aan harmonieuze acceptatie van uiteenlopende inzichten, die vanzelfsprekend naar boven komen als gevolg van de ervaring van afscheiding die iedereen ondergaat, aan de dag te leggen. Jullie zijn allemaal Een, maar, omdat jullie handelen vanuit afzonderlijke individuele lichamen, is het voor jullie heel moeilijk om dat te accepteren en als Een te werken.

Team sport stimuleert dit, maar omdat sport handel geworden is, zijn zelfs zij gedurende de laatste vijf of zes decennia, overdreven concurrerend geworden. Sportactiviteiten alleen voor het plezier ervan is buitengewoon goed voor jullie spirituele groei en ontwikkeling, maar wanneer deze uitermate concurrerend worden, gedreven door egoïstische behoefte om te worden gezien en, als een bijzonder iemand, in hoge mate vereerd te worden – beter dan ieder ander – zijn ze zeer vernietigend en leiden tot onenigheid.

Ongetwijfeld bestaan er talentvolle personen – mensen met uitzonderlijke capaciteiten – maar toch hebben ze, om hun doelen te bereiken, absoluut de ondersteuning van hun teamgenoten nodig. Bijzonder talentvolle individuele mensen staan alleen maar in de voorhoede van de evolutionaire golf die de mensheid nu ondergaat en hun werkelijke doel is om te demonstreren wat er voor steeds meer van jullie mogelijk gaat worden, niet om het zelfvertrouwen van de “doorsnee” mens in zijn of haar eigen vermogens en vaardigheden te ondermijnen en te vernietigen. Wanneer hun zelfvertrouwen ernstig beschadigd of vernield is, achten mensen zich niet in staat en/of zijn niet bereid om hun menselijke potentieel uit proberen te voeren en laten op deze manier na om de lessen, waarmee een menselijk leven hen confronteert, te begrijpen en te leren. En dit is voor hen heel tragisch, en uiterst onnodig.

Iedereen heeft een zinvol levensdoel, hierop bestaan Geen uitzonderingen! Echter, de meeste samenlevingen houden zich bezig met het beoordelen en vernederen van degenen die op welke manier dan ook abnormaal lijken te zijn. Liefde doet dat nooit! Jullie allemaal zijn Liefde! Ben jezelf, ben beminnelijk, ben niet bang om te zijn wie jullie zijn voor het geval dat anderen jullie zullen oordelen als zwak of dom. Jezelf zijn, Liefde zijn is hoe de wereld naar haar rechtmatige staat wordt teruggebracht, met jullie als haar beschermers door haar behoeften in ere te houden alsook die van jullie. Uit de literatuur kennen jullie een gezegde: “Niemand is een eiland”. Uiteindelijk begint de mensheid zich de absolute waarheid van deze zeer wijze opmerking te realiseren. Zelfs wanneer jullie er voor zouden kiezen om alleen en in eenzaamheid te gaan leven, als een kluizenaar, zouden jullie voor je individuele overleving, uitermate afhankelijk zijn van de vrijgevigheid van de Aarde.

Wanneer jullie er echt over nadenken wat het betekent om Een te zijn, Een met elkaar en, natuurlijk, Een met God, gaan jullie begrijpen dat er geen andere manier is! Jullie zijn Een, Een Denken, Een Hart, allemaal voor eeuwig onderling verbonden via de Bron die Alles is. Er is niets buiten, dus iemand buitensluiten is uiterst waanzinnig. Jullie moeten de verschillen leren accepteren die tussen personen veelvoudig zijn en jullie dienen open te staan om de lessen die deze verschillen jullie aanbieden te horen en te leren. Ze komen niet bij toeval in jullie leven, door samenloop van omstandigheden; alles in jullie leven is een wezenlijk aspect van het pad dat jullie kozen te volgen voordat jullie incarneerden. Ben je daar bewust van. Wanneer jullie dat zijn, dan valt oordelen weg, omdat jullie dan zien hoe zinloos het is om een ander trachten te oordelen.

Volgens welke richtlijnen oordelen jullie? Duidelijk met die van jullie eigen zeer beperkte meningen en overtuigingen. Naarmate jullie bewustzijn steeds verder opent, beginnen jullie te beseffen hoe uiterst beperkt je inzichten en meningen zijn. Vaak wordt bewustzijn afgewezen omdat het begrijpen hoe begrensd en eng jullie inzicht van de zin van het leven is, zeer beangstigend kan zijn. Het kan veel veiliger aanvoelen om de enge en starre regels te volgen – die zijn ingesteld door jullie zelf of door overheidsdienaren of organisaties die jullie uit angst in ere houden – omdat jullie dan niet je eigen intelligentie, wijsheid of begrip hoeven te gebruiken, maar op anderen vertrouwen die meestal net zo angstig zijn als jullie. Jullie weigeren gewoon die angst te erkennen en verbergen die onder de oordelen die jullie maken, of door jullie gewelddadig te gedragen om jezelf en anderen te “bewijzen” hoe sterk en machtig jullie zijn. Maar natuurlijk, uiteindelijk haalt dit bedrog jullie in en versterkt de angst die jullie door deze houding en gedrag probeerden te verbergen.

Liefde is het enige beschikbare middel om jullie angsten onschadelijk te maken en op te lossen en jullie hoeven ook niets anders! Liefde, zoals jullie dat al zo vaak gezegd is, is Alles Dat Is. Zij omringt jullie in afwachting van jullie aanvaarding ervan. Wanneer jullie je harten openen en haar in jullie levens verwelkomen zullen jullie levens uitermate ten goede veranderen. Maar jullie kunnen niet doen alsof, door een beminnelijk masker of façade aan te nemen en je erachter verbergen, jullie moeten zijn wie jullie werkelijk zijn, een geliefd kind van God, dat leeft zoals je dat werkelijk wilt, houd van datgene wat zich voordoet en dankt voor het feit dat jullie voor eeuwig een zijn met de Bron en dat altijd aan jullie behoeften wordt voldaan op het moment dat ze zich voordoen. Wanneer het lijkt alsof dit niet zo is, dan vergissen jullie je in de situatie en dan antwoorden en reageren jullie mogelijk ongepast.

Herinner jullie dagelijks, wanneer jullie naar binnen gaan in jullie heilige innerlijke toevluchtsoord, dat jullie een perfect kind van God zijn, oneindig bemind en gekoesterd voor alle eeuwigheid. Jullie hebben een menselijke ervaring, een ervaring die jullie kozen te hebben toen jullie kozen voor afscheiding van God, om jullie zelf te bewijzen dat jullie Hem niet nodig hadden. Maar, zoals jullie al zo vaak gezegd is, afscheiding van de Bron is onmogelijk! Jullie hebben enorme creatieve vermogens en jullie gebruikten die om de illusie, waarin jullie je droom, of toepasselijker gezegd, jullie nachtmerrie van afscheiding hebben, op te bouwen. Toen jullie deze hebben opgebouwd begrepen jullie niet hoe angstwekkend dit zou zijn, maar toen jullie de illusie binnengingen en zodoende al jullie herinneringen en kennis van God, jullie eeuwige Bron, verloren, voelden jullie je onmiddellijk verloren, in de steek gelaten, alleen – een onmogelijke, onwerkelijke droomstaat – verschrikking ontstond omdat dit volledig echt voor jullie leek te zijn.

Jullie zijn altijd en eeuwig verbonden met en Een met de Bron. Zelfs voor een kortstondig idee van het verwijderd zijn van die staat is angstaanjagend omdat dit aangeeft dat er een manier van bestaan zou zijn die niet eeuwig is, die door tijd begrensd is en eindig is. Jullie werden geschapen voor eeuwig leven in uiterste vreugde en je voor te stellen dat jullie uit die staat zouden kunnen vertrekken, zoals jullie dat deden, is angstaanjagend. Het Leven is eeuwig, MAAR binnen de illusie lijkt dit slechts een heel kort moment van bestaan te zijn, binnen een enorm groot universum waarvan jullie je volledig onbewust zijn!

Jullie kennen allemaal mensen die altijd op zoek zijn naar acceptatie, erkenning, lofprijzingen en liefde. In wezen is dat hoe alle mensen hun door tijd beperkte levens leven en zodoende zweeft de angst voor de dood altijd op de achtergrond. Sommigen flirten er zelfs mee door deel te nemen aan extreme sporten of andere gevaarlijke activiteiten. Zij zoeken, net zoals ieder ander, alleen maar bevestiging dat er Geen Dood bestaat!

Welnu, ik verzeker jullie met grote vreugde dat er geen dood bestaat! Jullie zijn eeuwige en onsterfelijke wezens, oneindig geliefd door God en wanneer jullie je menselijke lichamen afleggen, zoals jullie dat allemaal zullen doen, zullen jullie dat onmiddellijk weten. En natuurlijk, in dit moderne tijdperk van massale ogenblikkelijke communicatie – de Werkelijkheid is oneindig veel sneller! – kunnen jullie dat nu horen van degenen die Bijna Dood Ervaringen hebben gehad en die zijn teruggekeerd om jullie hierover te vertellen en jullie helpen om de angst voor de dood los te laten door jullie je er aan te herinneren dat het niet het eindstation is.

Jullie zijn allemaal de oneindig beminde kinderen van God, eeuwig en onafscheidelijk Een met Hem. Er is niets om te vrezen, hou je dus bezig met Liefde, jullie werkelijke aard, op ieder moment en verheug je in de vreugde en energie die binnenin jullie ontstaat.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. En onthoud dat ik er geweest ben en dat ik weet waar ik over praat!

https://johnsmallman2.wordpress.com

Vertaald: Sjra