De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 1 juli 2017

Op deze dag van je leven / 30 juni 2017 / Neal Donald Walsch

30 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat liefde betekent, nooit te hoeven zeggen dat het je spijt.

Erich Segal zei dat en hij had gelijk.
God houdt van jou, en daarom hoef je nooit tegen God te zeggen dat het je 'spijt'.
Als je van iemand houdt, verlos hem of haar dan van de noodzaak
 om zich voor iets te verontschuldigen aan jou.

De noodzaak van een verontschuldiging is het signaal van een persoon
die zich vergist over hemzelf of haarzelf.
Je kunt niet door iemand anders beschadigd raken,
 je verbeeld je maar dat je dat kunt.
Het zit allemaal in je hoofd.
Het zit allemaal in jouw gedachten.
Ga terug naar Liefde en geef jouw behoefte op om anderen te vergeven voor wat dan ook.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl