De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 3 juli 2017

Heavenletter 1828: Op het Moment van Jouw Ontwaken / Geplaatst 3 juli 2017

Heavenletter 1828:
Op het Moment van Jouw Ontwaken
Brief uit de Hemel
Geplaatst 3 juli 2017


God zei:

Wat voor woorden denk je zou Ik jou vragen te zeggen op het moment van wakker worden uit je slaap, deze morgen van je leven? Welke simpele gedachte zou Ik je vragen te denken?

Welke formule zou Ik je geven om door je aderen te pompen? Welke impuls zou Ik je geven om door je DNA te stromen?

Als je 's morgens wakker wordt, laat deze lieflijke woorden dan door je heen gaan "Goeie morgen, O Heer, ik ben in Uw aanwezigheid."

"Goeie morgen, O Heer, ik ben in Uw aanwezigheid." Dat is alles. Op deze manier laat je jezelf naar Mij opstijgen. Je geeft jezelf aan Mij over. Je behoudt iets van het bewustzijn dat je herkende gedurende de nachttijd die je slaap noemt.

Ik zeg jou te zeggen "Goeie morgen, O Heer, ik ben in Uw aanwezigheid." Ik zeg je niet, wakker te worden en te zeggen "O God, Kom naar mij toe." Door dat te zeggen, zou je de Werkelijkheid over het hoofd zien dat Ik altijd aanwezig Ben.


Als je zegt "O Heer, ik heb U nodig," bevestig je jouw misleidende gevoel dat Ik afwezig zou zijn. Dus zou je op Mij wachten, in plaats van in Mij te ontwaken en zo de grote vreugde over het hoofd zien van het naar Mij toe bewegen, hoewel de beweging alleen in je bewustzijn plaatsvindt. Neem de denkbare stap van in Mijn aanwezigheid komen. Door je voorstellingsvermogen is de enige manier om een stap richting Mij te doen. Verzonken in elkaar zoals Wij zijn, hoe kan iemand van Ons dan een stap dichterbij komen? Kan Eenheid dichter bij Eenheid komen?

Als We Eenheid zijn, wat kan er dan aan toegevoegd worden? Waar kun je naar toe? Als je maar zou kunnen geloven. Als je alleen maar altijd het weten bewust bij je zou kunnen houden. Als je alleen maar de voorzichtige gedachte kon vergeten van Ons altijd en overal zijn maar niet zonder elkaar, behalve zoals We nu zijn, behalve als Eén Licht dat helder brandt. Je weet zeker hoe Mijn Hart verlangt naar en brandt voor jouw hart om intiem met het Mijne te worden, zó intiem dat je enkel Onze simpele Eenheid kent, zó intiem dat elke afscheiding onmogelijk is om te bedenken, als vóór- of nágedachte te hebben, om het als denkbeeld te ontvangen en niet ontvankelijk als dwaasheid.

Word 's morgens wakker en zeg "Goeie morgen, O Heer, ik ben in Uw Aanwezigheid." En je zult de waarheid spreken, zo dicht als je er met woorden maar bij kunt komen. Je zult erkennen dat dit een goede morgen ís en dat jij bij Mij bent zoals Ik bij jou ben. Dán vervagen de scherpe randjes, ze moeten vervagen en jij en Ik worden verheven wakker in Eenheid. Als een tandem zullen We zijn. We zijn in Heilige Liefde. IK BEN en dat is alles wat er is. Nu zeg je "IK BEN." En dan heb je het kasteel veroverd waar je om te beginnen woorden. Je hebt je eigen Hart veroverd.

Ik ben altijd wakker en Mijn roep is "Geliefden, kom bij Mij. Herinner Mij. Herinner Wie en waar IK BEN." Ik zeg niet, "Geliefden, wacht op Mij." Ik zeg niet, "Geliefden, Ik ben onderweg." Nee, Ik zeg "Ik ben híer." Ik zeg "Ik ben hier, ontwaak in Mij."

Wie is dit Die spreekt? Wie is het Die zegt "Ik ben hier." Wie is het Die zegt "Kom bij Mij." Wie is het Die luistert? Wie is het Die Zichzelf hoort?

Zeg "Ik" met een hoofdletter. Dat is anders dan mij, mij, mij. Het geluid "mij" perst de lippen samen. Maar "Ik" is niet egoïstisch. "Ik" is bewustzijn. Het is een klinker. Het is geen gejammer. Het is een kreet naar jezelf. Laat het klinkergeluid zachtjes als uit je keel stromen, zo licht als lucht, je mond zo geopend als een megafoon en zo zal het geluid dat je maakt in de wereld en door het universum echoën, cirkels en cirkels van vibratie, en het geluid "jij" dat door samengetrokken lippen komt, zal niet prettig zijn om te maken of te hebben als gedachte. "Ik" zal bestaan en het begrip "jij" zal niet bestaan en zo zal de verbeelde vermenging tot Eenheid compleet zijn.

vertaald door: