De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 4 juli 2017

Dagtekst van Dinsdag 4 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 4 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Grote dingen zijn mogelijk als we geleerd hebben de kleine goed uit te voeren -

"De mens is tot grootse dingen in staat maar op voorwaarde dat hij met de kleine dingen begint, en hoe groter zijn ambitie, hoe bescheidener hij best begint. Wie een succes behaalt, voelt hoe zijn bewustzijn verruimd wordt, en het is deze verruiming van het bewustzijn die telt, want dit is een basis, een steun voor de toekomst. Omgekeerd kunnen te grootse plannen alleen maar leiden tot mislukkingen en dit falen beknot iets in hem, het doet hem zijn zelfvertrouwen verliezen.

Wanneer je je gaat toeleggen op het spiritueel leven, begin dan niet met te zeggen: "Over een paar maanden, over een paar jaar zal ik al mijn slechte neigingen overwonnen hebben en zal ik in het goddelijk licht leven." Dit is niet mogelijk. Waarom? Omdat het gaat om neigingen die je gedurende incarnaties en incarnaties gevoed hebt. Als je jezelf wijsmaakt dat je ze in korte tijd kunt overwinnen, zul je veel mislukkingen tegemoet gaan en snel ontmoedigd raken."


Omraam Mikhael Aivanhov