De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 28 juli 2017

Dagtekst van Vrijdag 28 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 28 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze goddelijke afkomst - een oefening om ons daar bewust van te worden

"Je welzijn hangt af van je vermogen om je goddelijke afkomst te erkennen, dat wil zeggen je bewust te worden dat God in jou is, dat Hij in jou leeft en dat je je dus met Hem kunt vereenzelvigen. Maar deze oefening vergt uiteraard enkele voorzorgsmaatregelen. Eerst en vooral moet het bewustzijn dat de Godheid in jou woont, vergezeld gaan van hetzelfde bewustzijn dat de Godheid ook in alle andere mensen woont. Zo blijf je nederig, eenvoudig, vriendelijk en open voor de anderen.

Terwijl je deze oefening van eenwording doet, moet je niet gaan denken dat je de gelijke van God kunt worden. Volgens de overlevering, was dit de verwaandheid van Lucifer en de opstandige engelen. Span je alleen in om te voelen dat je het zelf niet bent die bestaat, maar dat alleen God bestaat en dat hij slechts in jou bestaat in de mate dat jij Hem, door onophoudelijke arbeid, de mogelijkheid biedt om Zich te openbaren via jouw gedachten, jouw gevoelens en jouw daden."