De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 31 juli 2017

Dagtekst van Maandag 31 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 31 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Een Inwijdingsschool is alleen nuttig voor de ontwikkeling van onze goddelijke natuur -

"Het werk dat je doet door deel te nemen aan het spirituele leven verschilt zeer sterk van alles wat je gewoon bent. Het gaat er niet om een beetje te klussen of zich wat bezig te houden in een kantoor. Het gaat om het ontwikkelen van die goddelijke natuur, die ons door de hemelse Vader werd geschonken, en die in het gewone leven verstikt en begraven wordt, door allerhande prozaïsche activiteiten en bezigheden.

Naar een Inwijdingsschool gaan om er dezelfde soort activiteiten te verrichten als in de wereld heeft geen zin. Je zult je er eenzaam en zelfs afgewezen voelen, niet zozeer door de mensen die je graag wilt ontmoeten, maar door de sfeer zelf van de School: je zult de indruk hebben dat je je in een vreemd land bevindt. Maar zoek je goede omstandigheden om orde en harmonie in jezelf te brengen, zodat je goddelijke natuur zich kan ontplooien en je een groot werk kunt ondernemen voor het welzijn van de hele wereld, dan moet je naar een Inwijdingsschool gaan... Je zult je er altijd aanvaard en welkom voelen!"