Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 18 juli 2017

Dagtekst van Dinsdag 18 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 18 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De stilte dankzij dewelke wij versmelten met het licht -

"We kunnen de stilte, de ware stilte, definiëren als het meest verheven gebied van onze ziel. Op het ogenblik dat we dit gebied bereiken, treden we het kosmisch licht binnen.

Het licht is de kwintessens van het universum. Alles wat we om ons heen zien, de mensen, de natuur, de dingen en zelfs wat we niet zien, is doortrokken en doordrongen van licht. En de stilte die we in onszelf proberen te maken tijdens momenten van concentratie, meditatie en gebed, heeft één enkel doel: versmelten met dat licht dat levend is en machtig is... het oorspronkelijke licht dat de hele schepping doordringt."