Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 11 juli 2017

Dagtekst van Dinsdag 11 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 11 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Wetten heersen over de psychische wereld net zoals over de fysieke wereld -

"Op welk gebied dan ook, alle wetenschappelijke vooruitgang was maar mogelijk omdat mensen hebben ontdekt dat de fysieke wereld aan wetten gehoorzaamt. Maar voor de psychische wereld, voor de morele wereld, gaan ze ervan uit dat daar de grootste verwarring, de grootste anarchie heerst: geen enkele wet moet gekend zijn, geen enkele regel nageleefd worden... Welnu, dat is onmogelijk, en als de mens door zijn lichtzinnigheid, door zijn onbedachtzaamheid dat buitengewone mechanisme van zijn psychisch organisme verstoort, richt hij onherstelbare schade aan.

Niets is stabiel of betrouwbaar wanneer men de wetten niet respecteert, want zij vormen de ruggengraat van het universum, zowel van het psychische universum als van het fysieke universum. Het niet erkennen van deze wetten is de grootste vergissing. Dan doet men alsof ze een menselijke uitvinding zijn, alsof ze gebaseerd zijn op willekeurige, twijfelachtige fundamenten, zodat ze gemakkelijk kunnen overtreden worden. Welnee! Niets of niemand kan diegene redden die de wetten van de psychische wereld en van de spirituele wereld overtreedt. "


Omraam MikhaelAivanhov