De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 3 juli 2017

Boodschap van de engel met de Gouden Sleutel / Inspiratie voor hart en ziel / 3 juli 2017


Boodschap van de engel met de Gouden Sleutel
Inspiratie voor hart en ziel
3 juli 2017
 
Mijn lieve kind, 
 
In de eeuwig groene vallei van ons engelenrijk staat een oogverblindend kristallen paleis waar in de allerhoogste toren met een wapperende witte engelen vlag een kleine verborgen kamer ligt. Dit is een kamer waar iedere ziel naar verlangt om een keer binnen te mogen komen maar  toch zijn er weinig  in staat om de gesloten deur van deze geheime kamer open te krijgen. Aan de deur hangt een groot gouden slot met een geheim engelen teken en je hebt een magische sleutel nodig waar hetzelfde engelen teken op staat om de deur open te maken. Het slot en de sleutel van deze kamer zijn afgestemd op het trillingsniveau van ultieme harmonie in de kosmos. Alleen de ziel die in harmonie met de Kosmische Wetten verkeert en in harmonie met zichzelf leeft krijgt de ultieme kans om dit gouden engelen slot met behulp van de gouden engelen sleutel te openen.

Ik ben de houder van de magische Gouden Sleutel, mijn vriend, de sleutel die  de toegang tot de meest gewilde plek van het hele engelenrijk mogelijk maakt.


Hier en daar zoek ik de zielen die in staat zijn om de allesomvattende energie van Goddelijke Harmonie in hun wezen te laten stromen. Harmonie is een teken van het innerlijke meesterschap van de ziel over haar gedachten en emoties, over haar gevoelens en verlangens, over de materiële dimensie waar de tijd en ruimte begrensd is. Harmonie is een Goddelijke vereiste voor de activatie van de bovennatuurlijke persoonlijke krachten en voor de ontwikkeling van een diepgaand onderscheidingsvermogen. Harmonie is de gouden sleutel voor de ziel die de kosmische gangen tussen het verleden, heden en toekomst wil beheren en vervolgens onverstoord in het hier en nu wil verblijven…

Alles, ja letterlijk alles in het leven, mijn lieve engelen vriend, wordt door de onophoudelijke stroom van de Goddelijke Harmonie in stand gehouden. 

Innerlijke onrust, menselijke twijfels en zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer de trilling van Goddelijke Harmonie zijn intrede in je wezen neemt. Waar harmonie de spil van je leven wordt zal de Goddelijke Leiding vanzelf verschijnen. Waar harmonie de essentie van je levensweg is zul je overal kansen en open deuren treffen zelfs in tijden van harde beproevingen waar je ziel ongewild in terecht komt. Dit is waarom de persoon die de trilling van Goddelijke Harmonie eigen maakt de geheime kamer van de kristallen engelen paleis zonder enige moeite open kan krijgen. 

Ik, de engel met de Gouden Sleutel, bewaak de toegang tot de verborgen kamer van ons kristallen engelen paleis heel erg goed, want dit is de plek waar ALLE wensen zonder uitzondering uit zullen komen. Samen met mijn engelen team zoek ik overal de zuivere zielen met de allermooiste dromen die er kunnen zijn. Ik raak ze allemaal één voor één met mijn gouden sleutel aan en ik geef ze de kans om hun wensen in de verborgen kamer van het kristallen paleis uit te mogen spreken…Kort daarna mogen ze hun dromen in hun menselijke wereld beleven. Zo is het, mijn lieve engelen vriend, de geheime kamer voor de vervulling van je diepste wensen bestaat niet alleen in sprookjes. Het is een absoluut magische maar wel een concrete plek in het engelenrijk waar ook jij uitgenodigd zal worden op het moment dat de trilling van de Goddelijke Harmonie permanent in de diepste lagen van je wezen verankerd zal zijn.

Wees bereid je hart met geloof en vertrouwen te vullen. Jaag je onzekerheid, emotionele onrust en zelfkleinering je veld uit. Twijfel niet of je goed genoeg bent om naar de verborgen kamer van ons kristallen engelen paleis te mogen komen, twijfel ook niet of je in staat bent de gesloten deur met de Gouden Sleutel te openen. Zolang je in Harmonie leeft met je Ware Zelf en in de natuurlijke staat van vrede en compassie verkeert, ben je het waard om je mooiste dromen in deze fysieke wereld uit te laten komen. De Gouden Sleutel van Harmonie leg ik nu in je handen, mijn kind…

In de oneindige stroom van Goddelijke Harmonie verblijf ik,

De engel met de Gouden Sleutel