Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 7 juni 2017

Schaduw Energie en de verandering van het Licht op aarde / 30 april 2017 / Arthura Hector / geplaatst 7 juni 2017

SCHADUW ENERGIE EN DE VERANDERING VAN HET LICHT OP AARDE
30 april 2017 / Arthura Hector

De tussendimensies op aarde in de 4d, duistere elven en Lichtelven Tussendimensies op aarde maken portalen voor de schaduw energieën of de dolende zielen.4/30/2017 1 Schaduw energie en de verandering van het Licht op aarde De tussendimensies op aarde in de 4d, duistere elven en Lichtelven In de onzichtbare realiteiten bevinden zich vele andere energieën die wij niet kunnen waarnemen, maar wel voelen. Een unheimlich gevoel komt dan binnen en vaak duwen we dit weg. Dit zijn vaak de schaduwenergieën die zich in de vierde dimensie kunnen manifesteren.

WAT ZIJN SCHADUWENERGIEËN? 

Schaduwenergieën zijn de zielen die niet zijn overgegaan naar een Lichtdimensie, het zijn energetische manifestaties van een tussendimensie. De energetische resten die zijn overgebleven en zijn blijven hangen in traumagebieden. Vaak aan de stoffelijke materie verankerd, omdat zij daar aan de herinnering blijven kleven. Zij zijn een opgesplitste deelenergie en leven in de schaduwen van de levenden. Zij kunnen zichzelf bundelen en via alle resten tot een vage mist gaan manifesteren. Aan hen kleven steeds meer duistere restenergieën en zo worden zij gebruikt door andere schaduw energieën. Duistere elven Hun reactie is snel en vluchtig, zij willen niet waargenomen worden en blijven liever op de achtergrond aanwezig, in het onzichtbare. Daar bewegen zij zich voort. Snel en schichtig. Door hun schichtige bewegingen schrik je van hen op. Plots voel je iets voorbijkomen en het voelt niet zo aangenaam. Zij dragen de kilte van dood bij zich. Zij bewegen zich tussen de overleden dolende zielen die ook aan de aarde zijn blijven kleven. Deze duistere elven maken energetische wapens van deze rest energieën.

De schaduw energieën bewegen zich naast de dolende zielen, op die manier vergissen we ons vaak in hen. Tot de schaduwzielen behoren ook de vampierachtige. Waar vind je de dolende ziel? Want daar bevinden zich de portalen van de schaduwenergieën. Dit kunnen kerkhoven zijn of andere plaatsen waar vele oorlogsslachtoffers zijn gevallen, zoals massagraven. Eigenlijk overal waar een groot trauma plaats heeft gevonden en niet is opgelost in Licht. De overgang van de dood is niet goed verlopen en een zware laag van energie heeft zich daar neergezet. Vaak zijn het resten energie en deze bundelen zich dan tot een grotere energetische massa. Wanneer zij klein zijn en verdeeld, kunnen zij niet veel doen. Deze zitten vast in een verdeeldheid van verschillende dimensies. Het zijn deeltjes bewustzijn en zij trekken elkaar aan om tot één groter deel te gaan manifesteren. Zij hebben vaak een ding gemeen en dat is verdriet of trauma. Door de verschillende delen van die energie, is het bewustzijn heel laag. Er is immers geen eenheid van bewustzijn. Eerder een zombieachtig leegheid met een lage intelligentie.

Deze restenergieën worden vaak overgenomen en verder doorgevormd via andere energieën die in de schaduwen “leven”. Deze vereniging van energie, geeft hen meer kracht. Zo kunnen zij zich gaan voortbewegen. 4/30/2017 2 Het zijn de schaduwreizigers tussen de dimensies in. De lagen die zijn opengebroken door trauma, vormen een portaal van duisternis. Tijdslijnen kunnen op die manier niet meer goed functioneren en worden verstoord door hen. Hun laag bewustzijn moet gevoed worden, en dit zorgt ervoor dat zij altijd op zoek zijn naar een bepaalde energie.

Deze schaduwenergieën kunnen zich niet direct verbinden met een hogere energie, zoals de mens en gaan op zoek naar een tussenstation. Dit zijn vaak de dolende zielen op aarde. Daar kleven zij zich aan vast en zo vormen zij samen met de dolende ziel een eenheid van grotere negatieve kracht. Het trauma van verdriet, die een dolende ziel op aarde houdt, kan ingezet worden en zo worden zij naar plaatsen geleid die met een trauma verzwaard zijn.

OPSTAAN VANUIT TRAUMA 

Elk trauma kan opgelost worden, ook al is deze nog zo oud en vastgeroest. Wanneer het trauma van een bepaald gebied wordt verwerkt en wordt geheeld, dan verdwijnen de schaduwenergieën als vanzelf. Hun schaduwen vertrekken naar een andere tussendimensie. Het gebied wordt gereinigd en ook de dolende zielen stijgen op door de Hemelpoort, naar een dimensie waar zij thuishoren. Het reinigen van huizen of gebieden is heel belangrijk, vooral als de aarde zo verandert van energie. Vele oude trauma’s worden nu opgelost en omgezet. Iedereen maakt daar deel van uit en dat kan je voelen. Dit wordt ook wel het ascentie-proces genoemd. We gaan massaal door een zuivering van energie heen en in de maanden maart, april, mei zijn de versnelde vibraties vanuit Venus neergedaald op aarde. Venus straalt vanuit een grote liefdeskracht en raakt Haar tweelingzus Gaia aan.

4/30/2017 3 LICHTELVEN VAN VENUS 

De Lichtelven vanuit Venus zijn weer op aarde ingedaald en verlichten vele gebieden. In de laatste maanden is er dus al veel omgezet. Zij werken via de frequentie van Venus en het Licht van Venus draagt een hoge toon. Deze gaat door alles heen en zuivert de energie. De Lichtelven en de aarde, voor de omzetting van de schaduwenergieën en heling van de aarde. Heb jij op dit moment erge last van een fysiek, psychisch of energetisch probleem? Dat kan precies kloppen. Wanneer dit na mei nog niet is veranderd, dan mag je verder gaan kijken en zo nodig aan de bel gaan trekken. Dit probleem moet langzaam maar zeker op gaan lossen of via een nieuw inzicht bij je komen. Zodat je weet waarom en hoe je hiermee om kan gaan. Blijft het een onbekend en terugkomend probleem, dan is er iets anders aan de hand. De schaduwen versluieren jouw nieuwe visie.

ANDERE VISIE ONTWIKKELEN 

Niet alles kan in één keer opgelost worden en sommige problemen mogen vanuit een andere visie bekeken worden. Je stapt dan over op een ander pad om deze te mogen gaan helen. Dit is het Aquarius pad van de liefde. Vele zitten nog in het hoofd vast, vaak ongemerkt. Zo bepaal jij je leven vanuit een hele andere benadering. Je loopt dan in cirkeltjes rond. Een beetje dolende in steeds hetzelfde probleem. Wat hier nodig is, is een ander inzicht. Een overstap naar een andere vorm van energie. Een andere trilling. Moeder aarde verandert steeds en nu ook versneld. Dus dat geeft ongemak vooral voor degene die hardnekkig blijven geloven in een oud stuk waarheid vanuit die oude visie. Wat is oud en nieuw? Alleen een goede afstemming vanuit het hart, kan dit vertellen. Het hart van de aarde gaat ook steeds verder open en de energie stijgt daardoor. Zij neemt jou mee in Haar verandering. Wanneer je dit niet kan volgen of het oude niet kan loslaten, verblijf je steeds meer op de oude aarde van strijd steken. Het ontdekken van jouw zielsfrequentie is nodig. Spiegels worden om je heen geplaatst, maar kan je deze ontcijferen? Daar gaat het om.

De nieuwe tekens zijn die van de liefde en dit is een totaal andere taal. De aarde krijgt een andere taal en de mens die meegaat naar die nieuwe frequentie kan deze taal lezen en volgen, soms met omwegen of grote zuiveringen, maar uiteindelijk vindt je steeds weer die aansluiting. Die voelt zo mooi en liefdevol. Je weet direct wanneer je weer bent aan gelinkt. Dit is de pure vreugde in je hart.

4/30/2017 4 DE OMWEG EN NEUTRALITEIT 

De schaduwenergieën profiteren van deze omschakelingen. Zij manifesteren zich in gebieden die in chaos verblijven, maar ook bij mensen die in het hoofd blijven strijden. Het oude wordt losgekoppeld van het nieuwe, dat is één ding wat zeker is. Hoe moeilijker je dit kan loslaten, om wat voor reden ook, hoe meer last je hiervan kan ondervinden. Vooral wanneer er een grote chaos is in het hoofd. Wanneer je last hebt van schaduwenergieën, stem je af op de nieuwe hartenfrequentie van de aarde. Spreek dit gewoon uit en kijk wat er gebeurt.

Vraag om een zuivering, maar soms verloopt dit erg heftig en heb je ondersteuning nodig. Via de schaduwenergieën komen er ook weer andere duistere energieën naar gebieden en mensen toe. Zij willen het oude behouden. Zie hen neutraal en als wezens die ook willen overleven. Stuur geen haat of boosheid naar hen toe, blijf in die neutraliteit en als je kan in de liefde. Probeer empathisch te zijn naar hen die zoveel leiden veroorzaken. Dat alles zal uiteindelijk helpen om hier goed doorheen te komen, maar ook om dit om te zetten naar een hogere trilling. Zo help je ook de aarde! Probeer zo neutraal mogelijk naar deze veranderingen te kijken en probeer je emoties in het neutrale veld te plaatsen, zodat je overzicht blijft houden.

Het is niet gek dat je even verward wordt of wat chaotisch voelt. Iedereen is weleens boos of raakt in een dip. Als het maar niet te lang blijft duren. Blijf niet in dat duale cirkeltje rondhangen. Deze oude macht van strijd helpt je niet. Dit is de oude trilling die de oude aarde zo heeft verziekt. Het is ieders keus, wanneer je toch op die oude aarde wilt strijden, dat kan, maar wees dan niet teleurgesteld als dit niet de oplossing is. De verandering ligt in het openen van het hart en wanneer je hier een andere waarheid over verspreid… ieder zijn keus. Weet wel wanneer er te veel boosheid en telleurstelling ontstaat op aarde, er een massale malaise kan uitbreken. Dan zijn we nog verder van huis. Hoe machtelozer je jezelf voelt, hoe bozer je wordt.

Stap uit die oude cirkel van vergelding. Tand om Tand, deze werken niet meer in de nieuwe frequentie. Daar waar de sterrenlichtwezens zijn en wonen. Daar waar we met hen kunnen communiceren op een nieuwe manier. Daar waar we zijn in een wereld van eenheid, daar waar we zo naar verlangen….

Ik groet de liefde in je hart, Want liefde is de universele taal van de Goddelijke wijsheid.

Namasté Arthura

Deze informatie mag alleen gedeeld worden: als deze in zijn geheel en op deze manier wordt neergezet, onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com 

All Rights Reserved ©ART-hura/ Ashtar Command Nederland/ United-A-Children