De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 29 juni 2017

Op deze dag van je leven / 28 juni 2017 / Neal Donald Walsch

28 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de redding van deze menselijke wereld nergens anders ligt
dan in het menselijke hart, in het menselijke vermogen om te reflecteren, in menselijke zachtmoedigheid en menselijke verantwoordelijkheid.

Vaclav Havel zei dat en hij had gelijk.
Sommigen zeggen dat onze redding bij God ligt,
of bij Gods Zoon, maar is niet het menselijke hart,
de plaats waar zo'n Goddelijkheid wordt gevonden?

Open daarom jouw hart en open je VOOR jouw hart,
zodat je haar oproep hoort om te weerspiegelen, zachtmoedig te zijn,
en verantwoordelijk te zijn

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl