De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 23 juni 2017

Op deze dag van je leven / 23 juni 2017 / Neal Donald Walsch

23 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat geluk nooit voort komt uit macht over anderen.

Thomas Jefferson maakte die waarneming en hij had gelijk.
Zoek daarom macht met, niet macht over.
Dit omvat mensen in de wereld, mensen in jouw huis,
En wie er ook  in je bed mag zijn ...

De beste manier om macht te ervaren (of wat dan ook) is door het weg te geven.
Maak iemand anders machtig en je wordt tweemaal zo machtig als jij vroeger was.

Maak iemand anders geliefd en je wordt twee keer zo geliefd.
Laat iemand anders zich goed voelen en je voelt jezelf tweemaal zo goed.
Het wordt niet beter dan dit. En het is allemaal zo ... eenvoudig.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl