De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 13 juni 2017

Heavenletter 1807: Verder Dan /Geplaatst 13 juni 2017

Verder Dan
Brief uit de Hemel
Geplaatst 13 juni 2017


God zei:

Jij was aanwezig op het moment van de schepping. Er was nooit een tijd dat jij niet aanwezig was. Maar jij had geen tijd nodig om aanwezig te zijn. Jij was er voor die tijd. Tijd is een ingebeelde gedachte waar jij doorheen gaat, meer als het oog van een naald. Of, We zouden kunnen zeggen dat tijd door jou voorbijgaat. In ieder geval, tijd gaat voorbij. Het is een voorbijgaande voorliefde, of fantasie, als je dat liever hebt.

Het is onmogelijk om de tijd vast te houden. Tijd is zo ontwijkend. Tijd wil simpelweg niet stilstaan. Het is als het tegenovergestelde van stilte. Stilte blijft stil. Ze heeft geen begin en geen einde. Ze heeft geen onderbreking. Zelfs tegenover tijd, is er stilte. Ze is hier nu ergens. Te midden van geluid is stilte.

Een waterval heeft een bron. Het spetteren is niet de bron. Het spetteren is de uitstorting van de bron.

We kunnen het leven op Aarde als het spetteren beschouwen. Het spetteren heeft geen effect op de Bron. De Bron wordt niet verdampt door het spetteren. Spetteren is spetteren, en Bron is Bron. Spetteren is tijdelijk. De Bron is oneindig.


Eeuwig betekend geen begin en geen eind. Als er geen eind aan eeuwig kan zijn, kan er ook geen begin zijn. Er was niet een "voor die tijd" net zo min als er "na die tijd" was, want tijd bestaat helemaal niet. Er is Eeuwigheid, en dat is alles wat er is.

Eeuwigheid is alomvattend, zelfs als er niets is om te omvatten. Er is niets voor Eeuwigheid om haar armen om heen te slaan. Eenheid en Eeuwigheid - wat anders kan er zijn?

Er zijn andere synoniemen voor Eenheid en Eeuwigheid. Er is liefde, en er is blijdschap. Als het er op aankomt is er niets anders. Dit betekent ook dat er niets anders is om Eenheid enzovoort te onderscheiden. Er is ook geen ander. Als er alleen Eenheid is, is er geen tweeheid. Als er alleen Eindeloosheid is, is er geen tijd of tijdloosheid. Er is Onmetelijkheid wat veel te groot is om in tijd te passen. Als er alleen liefde is buiten emotie, dan zijn boosheid en angst en jaloersheid en haat allemaal verzonnen. Zij zijn eersteklas kleinigheden. Zij zijn als spijkers geslagen in het hout en weer eruit gehaald om op een andere dag weer in hetzelfde hout ingeslagen te worden. Zijn bouwen niet echt iets. Zij zijn gewoon een bezigheid.

En ruimte, waarvan jij graag denkt dat je in beweegt, is ook ingebeeld. Jij neemt helemaal geen ruimte in. Jouw lichaam wel, maar het materiële is eigenlijk immaterieel. Jouw lichaam zit in een stoel in een kamer in een huis in een straat enzovoort. Eigenlijk is er geen ruimte voor jou om in te nemen. Jij bent ruimteloos en tijdloos.

Jullie zijn niet echt aparte zielen, maar voor het gemak zeggen Wij dat. Er is een Ziel en hij wandelt niet door de ruimte. Er is het concept van ruimte, maar ruimte zelf bestaat niet.

Jij bent groter dan ruimte. Jij bent groter dan tijd. Toch kan alleen voorgesteld worden dat jij groter bent, omdat tijd en ruimte niet zijn, dus hoe kan jij nu groter zijn?

Jij kunt niet groter dan iets zijn. Jij kunt niet groter dan liefde zijn, want jij bent liefde. Jij kunt niet meer dan Eenheid zijn, want jij bent Eenheid. Jij kunt ook niet minder zijn. Er is geen meer, en er is geen minder. Eenheid staat alleen, maar is niet eenzaam. Het zijn menigtes die eenzaam zijn. Ingebeelde apartheid van Eenheid is eenzaam. Apartheid en eenzaamheid kunnen alleen ingebeeld worden.

Je leeft in een ingebeelde wereld, geliefden. Het zijn je gedachten die ronddwalen. Je hart blijft stil. Natuurlijk doet het dat. Jouw hart is Eén met het Mijne, en het Mijne is Eén met dat van jou. Oh, Mijn geliefde Zelf, Wij verzinken in Eenheid. Of Wij stijgen. Nou, We kunnen geen van beide doen, omdat We precies blijven waar We nu zijn.

vertaald door: