De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 9 juni 2017

Heavenletter 1803: Geef de Harten te Eten / Geplaatst 9 juni 2017

Geef de Harten te Eten
Brief uit de Hemel
Geplaatst 9 juni 2017


God zei:


Jij bent op een leeftijd waarop jij zelf kunt eten.

Niemand hoeft te vertellen wat Ik voor jou beteken. Niemand hoeft te vertellen hoe jij Mij kunt vinden. Jouw eigen bewustzijn van Mij vinden is jouw voorrecht. Het is jouw recht, en het is jouw zegen. Laat niemand Mij voor jou verdunnen. Jij bent capabel genoeg om Mij voor jezelf te kennen als ieder ander, als iedere expert, als iedere ziel op Aarde.

Ik geef Mijzelf aan iedereen. Ik geef niet meer van Mijzelf aan iedereen. Ik geef alles van Mijzelf aan iedereen. Accepteer dit als Waarheid. Wanneer jij dit voor een minuut kan geloven, wat zal er dan gebeuren met jou en de wereld? Hoe zal jij veranderen?

Ontvanger van Mij volle maatstaf van liefde, jij, liever bewust dan onbewust, wordt machtig. Jij kunt niet vernederd worden of aarzelen op Aarde wanneer jij vol bewustzijn hebt van de liefde die Ik geef, jou van gemaakt heb, en welke jij bent.


Jij hebt misschien rond gelopen als een indringer. Jij dacht dat jij een niet-weter was, een zwerver, een bedelaar om liefde, een die het ergens oppikt waar iemand het half gebruikt weggegooid heeft. Het is zeker dat geen liefde verkwist wordt. Het is ook zeker dat jij meer zal hebben dan restjes liefde.

En het enige wat jij hoeft te geven, geliefden, is liefde. Jij bent bedoeld om de harten te voeden van wie jij aanneemt dat zij ongeliefd of liefdeloos zijn. Dat is een onmogelijke veronderstelling, toch moet jij diegenen te eten geven, die denken dat zij zonder zijn. Jij moet liefde brengen in de wereld zodat er geen vergissing over mogelijk is. En dat is alles wat jij hoeft te doen.

Jijzelf mag misschien een leven opgebouwd hebben op zo'n onmogelijkheid als liefdeloosheid. Als dat het geval is, draai het om. Maak de verloren tijd weer goed. Alle liefde in de wereld is in jouw handen. Jij bent de voorstander ervan. Waar jij ook in handelt, jij handelt in liefde. Liefde is jouw medium. Niets anders.

Jij kunt denken dat jij in het water zwemt, maar jij zwemt in liefde.
Jij kunt denken dat jij in geld handelt, maar jij handelt in liefde.
Jij kunt denken dat jij in woorden handelt, maar jij handelt in liefde.
Jij bent een octopus van liefde. Jij hebt oneindige armen van liefde. Jij hebt twintig ogen van liefde. Jij hebt honderd oren van liefde. Liefde loopt op Aarde.

Het pad dat jij neemt is liefde. Het plaveisel onder jouw voeten is liefde.
Iedereen en alles die jij ontmoet is liefde. Er is alleen liefde wat bestaat.
Niets anders kan dat. Al het andere is een illusie. Harde feiten zijn een illusie. Alleen liefde is echt, en alleen liefde is voor jou. Niets anders.

Jij bent niet te goed voor liefde. Jij bent goed voor liefde. Dat is alles waar jij goed voor bent. Er is niets anders voor jou om te doen dan liefde hebben, hou ervan met heel je hart. Er is genoeg liefde in je hart voor de hele wereld. Spetter liefde in de wereld. Geef de wereld water met liefde. Laat de wereld jouw favoriete tuin zijn. Liefde is voor alles dat je waard bent, en jij bent heel veel waard.

Er is geen solo wanneer het op liefde aankomt. Wanneer je liefhebt, krijg je het terug duizenden malen. Jij wordt ondersteund door alle liefde in de Hemel en op Aarde. Gooi alles weg wat geen liefde is, en jij zult weten wie jij bent en wat jij hier doet, en de wereld zal jouw zegen hebben.

vertaald door: