De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 27 juni 2017

De Raad: Nadert de Dageraad / Ron Head / 25 juni 2017

De Raad:
 Nadert de Dageraad
Ron Head / 25 juni 2017

Jullie is vele malen verteld, in vele talen, dat de wereld rondom jullie heen een spiegel is. En meestal is dit door jullie opgevat in de betekenis van jullie persoonlijke wezen. En meestal is dit zo geweest omdat jullie op een zoektocht zijn geweest om jezelf te verbeteren, in de veronderstelling dat jullie op de een of andere manier niet goed genoeg waren.

Maar de wereld rondom jullie heen is niet zo maar iets dat jullie, als individu, hebben geconstrueerd, is het niet? Of wel? Laten we zeggen dat een wereld waar niet ieder levend persoon aan heeft bijgedragen, bewust of onbewust, in zijn mate en vorm, niet bestaat.

Sommige zaken hebben jullie in het leven geroepen, andere hebben jullie toegestaan. Maar met alles in jullie wereld hebben jullie op de een of andere manier mee ingestemd. Jullie zijn, zoals dat gezegd wordt, medescheppers. Jullie laten tot uitdrukking komen. Jullie kunnen niet niet-manifesteren. En omdat iedereen dit doet, komt een wereld tot vorm.

Welnu, zoals we dat eerder gevraagd hebben, wat is er aan de hand in de wereld? Wat is al die gekte?

Jullie zijn je er van bewust, de meesten van jullie, dat niets hiervan nieuw is. Het is de blootlegging in jullie blikveld van zaken die verborgen zijn gehouden, de schone schijn over gelegd, ontkend, over gelogen en geheim gehouden is. De dagen hiervan zijn, heel eerlijk gezegd, voorbij. En al de viezigheid in de leiding wordt er uit gespoeld, in de openbaarheid, om te worden gezien. En het is niet zo’n prettig gezicht.


Wat er is gebeurd is dat de mensheid is overeengekomen, op niveaus die de meesten van jullie, in jullie verstandelijke vermogens, niet weten dat jullie die hebben, dat dit spel lang genoeg geduurd heeft en dat jullie dit zullen beëindigen. Jullie zijn aan het ontwaken. Individueel, ja, maar ook als collectief. En jullie komen er achter en zullen je herinneren, hoe buitengewoon krachtig jullie in werkelijkheid zijn. Wij komen zo meteen op dit onderwerp terug.

Welnu, een ding dat er gedaan moet worden is dat jullie je realiseren wat jullie zijn. Jullie zullen niet ophouden deze zaken te creëren, ze toestaan als je dat liever hebt, wanneer jullie niet bewust controle nemen over wat er gecreëerd wordt. Wanneer jullie dat doen, dan geven jullie het bewustzijn van anderen toestemming om voor jullie te creëren. Daar zit een monster te sturen op de achterbank. En hij zal doorgaan om van de rit te genieten totdat jullie weten dat hij daar zit en beslist om dat niet meer toe  te staan. Trouwens, het is niet “hun” monster op “hun” achterbank. Het is dat van jullie.

Waarom zeggen we dat? Omdat “hun” monster geen reden heeft om te vertrekken, egaal wat jullie doen. Alleen jullie eigen monster zal jullie gehoorzamen. Misschien zou het aanvaardbaarder en zelfs meer toepasselijk zijn om het “ons” monster te noemen. Wij praten hier niet over schuld. Wij praten hier over het erkennen van de waarheid om er invloed op te hebben.

Wij zeggen dus dat al die verschrikkelijke, angstwekkende, afgrijselijke en zelfs immorele zaken, die jullie nu naar het oppervlak van jullie wereld zien zwemmen, dit doen in dienst van jullie beslissing om dit vreselijke spel, dat al duizenden jaren lang tegen jullie is uitgespeeld, te beëindigen.

Laten we jullie het speelveld uitleggen. Aan de ene kant zijn daar vele miljoenen deelnemers, zelfs miljarden. Aan de andere kant zijn er verhoudingsgewijs maar een paar. Maar die paar kennen een geheim. Het geheim is dat zij weten hoe ze de kracht van de velen tegen henzelf kunnen gebruiken. Zij kennen de ontzagwekkende kracht van hun tegenstanders, maar ze zij experts geworden, zowel in het verbergen van die kennis alsook in het gebruik er van. Het maakt hen niet uit hoe ze winnen, alleen dat ze winnen. Ze leggen zich bij geen enkele regel neer. Het enige nut dat zij erkennen is hun eigen voordeel.

Zij zullen liegen, bedriegen, stelen, doden of alles doen wat er nodig is, want in hun denken rechtvaardigt het resultaat alles wat zij denken dat daar voor nodig is. Hun methode is om afhankelijkheid te creëren van het andere “team”, van henzelf. Zij laten problemen ontstaan. 

Zij creëren angst. Zij creëren armoede. Daarna bieden ze oplossingen aan. Vreemd genoeg brengen deze oplossingen hen altijd in een positie van nog grotere controle en laten de andere kant zitten met minder zeggenschap. Ze brengen de andere kant er toe om te werken en te betalen voor haar eigen verzwakking. Ze zijn zelfs in staat geweest om de andere kant te laten bouwen, construeren en betalen voor hun eigen sterven.

Welnu, genoeg hiervan. Herinneren jullie je dat we zeiden terug te zullen komen op het onderwerp van jullie kracht? Hier zullen we dat doen. Het nam wat tijd om het spel te omschrijven. Het zal veel minder tijd nemen om jullie uit te leggen hoe het te winnen.

Onthoud op de eerste plaats dat jullie niet slechts één persoon zijn, jullie zijn een collectief van miljarden. Vervolgens, onthoud dat de kracht die gebruikt wordt die van jullie zelf is. Jullie zijn hier de kracht. Zie wat de wereld geworden is en geef dat toe. “Kijk naar wat wij geworden zijn.” En dan, jullie als individuen, met z’n miljarden, neem een beslissing. “Ik zal dat niet meer zijn.” Beslis wat jullie willen worden en geef jullie hele gerichtheid en aandacht om dat te worden.

Dat is wat er werkelijk bedoeld wordt met de instructie ‘neem jullie kracht terug’. Wanneer jullie willen samenscholen, organiseren, enz., is dat prima. Maar het verhogen van jullie eigen bewustzijn is alles wat er werkelijk nodig is. Jullie zijn waarlijk niet alleen en dat zal de komende dagen heel duidelijk worden.

Jullie zullen een verandering in de teneur en de frequentie van de boodschappen die jullie lezen opgemerkt hebben. Neem dat als een teken voor waar jullie in je vooruitgang zijn. Begrijp nu echter dat wij niet zeggen vooruitgang als het ergens naar toegaan buiten jullie, maar binnenin jullie.

Jullie hebben hierbij grote steun. Laat het gewoon gebeuren op de beste manier voor iedereen. Nog iets voor jullie om te onthouden, jullie  vrijheid is niet alleen verzekerd. Het is, zoals jullie zouden zeggen, een gedane zaak. Omdat jullie niet zullen doorgaan de dekmantel over te nemen van iets dat jullie niet zijn.

Er zijn twee gepubliceerde boeken beschikbaar op Amazon die de verzamelde boodschappen bevatten die ontvangen zijn door Ron Head. (dat ben ik). Het eerste is The Wisdom of Michael, beschikbaar HIER, en het tweede is It Rings True, beschikbaar HIER. Een derde boek wordt nu samengesteld.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/


Vertaling: Sjra