De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 25 juni 2017

De Raad: De Uitnodiging / 22 juni 2017 / Ronald Head.

De Raad:
De Uitnodiging
22 juni 2017 / Ronald Head.

Hebben jullie overwogen om jullie ZELF uit te nodigen op het feest? Hoe denken jullie dat het er uit zou zien wanneer hij of zij dit leven zou leven als jullie? Wat als, in plaats van jullie hier te hebben als een soort van geheugen uitdagend verkenningsschip, je hogere ZELF door jullie ogen zou kijken en alles wat jullie zagen creëerde? Wat als jullie in dit proces niets zouden verliezen en in plaats daarvan alles zouden verwerven waar je ziel in iedere levenscyclus echt naar heeft verlangd?

Begrijpen jullie echt dat er een immens deel van jullie wezen nu niet hier is, dat in werkelijkheid niet van jullie is afgescheiden en dat verrijkt is met alle ervaringen die jullie opdoen?

Wat jullie op dit moment doen – hoe zouden jullie het doen wanneer jullie hij of zij waren? Hoe zouden jullie je voelen? Wat zouden jullie zien? Hoe zouden de dingen die jullie om je heen waarnemen je toeschijnen wanneer jullie deze in hun ware aard zouden kunnen zien? Wanneer jullie jezelf zouden kennen als je goddelijke ZELF, hoe zouden jullie dan alle andere mensen in jullie leven bekijken?

Deze vragen zouden op dit moment als fantasie kunnen lijken. Maar wij willen dat jullie begrijpen dat, wanneer jullie het pad dat jullie ascensie noemen beklimmen, ze in jullie nabije toekomst niet zo fantasierijk blijken te zijn. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit niet jullie werkelijkheid is. Maar wij zeggen jullie dat jullie werkelijkheid geen werkelijkheid is. En wanneer het kennen van de werkelijkheid in zijn onbegrensde waarheid jullie ervaring is, zal het van wat jullie je op dit moment kunnen voorstellen en vanuit jullie huidige perspectief, zeer verschillend zijn.


Wanneer wij spreken over de veranderingen, zeggen velen van jullie dat het niet snel genoeg kan gebeuren. En steeds denken jullie aan veranderingen in jullie omgeving. Maar wij hebben ons bij vele gelegenheden tot het uiterste ingespannen om uit te leggen dat de omgeving die jullie zien niet echt zal veranderen tenzij en totdat jullie, het collectief, dat doen. Ze is gecreëerd in overeenstemming met jullie staat van bewustzijn. Dat is altijd waar geweest en dat zal altijd zo zijn.

Welnu, jullie kunnen niet iedereen veranderen. Waar of niet? Wie kunnen jullie veranderen? En dan de centrale vraag, hoe kunnen jullie veranderen? Wij verklappen jullie een geheim. Het is geen geheim dat we verborgen hebben gehouden, maar het is niettemin bij jullie weggehouden.

De feitelijke stap, de stap die alles heeft veranderd, is al gezet. Jullie, de mensheid, hebben besloten dat jullie wereld zal veranderen. Die verandering was onmiddellijk en onvermijdelijk. Het blijft alleen voor jullie in je lichamen om een omslagpunt in jullie bewustzijn te bereiken dat zal uitmonden in de grootste verandering die jullie wereld ooit heeft gezien.

 “Geweldig! zeggen jullie. “Maar wat kan ik doen?”

Welnu, jullie kunnen die uitnodiging doen waar we hierboven over gesproken hebben. Want waar we over gesproken hebben is de bijzondere omschrijving van ascensie. Laat die uitnodiging uitgaan, zelfs wanneer je die enkel doet door met intentie en oprechtheid ja te zeggen. Laat jullie ascensie toe en doe je uiterste best om deze niet te blokkeren. Er moet heel wat gedaan worden. Maar alles wat jullie moeten doen is het te laten gebeuren. En jullie zouden verandering willen verwelkomen wanneer deze zich voordoet in plaats van af te keuren wanneer jullie zelfs het uiteindelijke resultaat niet kunnen beginnen te zien. Per slot van rekening, wanneer jullie een omelet maken zeggen jullie toch ook niet: “Oh, die verdomde eieren zijn gebroken!”

 There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE. A third book is being compiled now.

 Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

Vertaald: Sjra