De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 4 juni 2017

Dagtekst van Zondag 4 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 4 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Pinksteren - de Geest daalt op ons neer in zoverre we naar hem kunnen opstijgen

"Wie ernaar streeft om te handelen met zijn ziel en zijn geest, transformeert innerlijk zijn moeilijkheden, zijn lijden. Zelfs al kan hij niets doen tegen uitwendige gebeurtenissen, waar anderen ontmoedigd raken en instorten, vindt hij voedsel en kracht en hij krijgt een impuls om weer verder te gaan.

Je mag nooit opgeven, je mag nooit capituleren, maar probeer te verhelpen. En om te verhelpen, is er het gebed. Het is aan ons om te bewegen, we moeten niet wachten tot de Heer, in zijn genade en barmhartigheid, ons komt bezoeken. De Heer zal niet naar beneden komen. Je zult zeggen: "Maar we lezen toch in de Schrift dat op de dag van Pinksteren, de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen onder de vorm van vurige tongen!" In werkelijkheid heeft degene die de Heilige Geest ontvangt, zich innerlijk al verheven tot de hemelse regionen waar hij versmelt met de Godheid. En zelfs als we zeggen dat de Heilige Geest in hem "neerdaalde", is dat niet echt zo, het is hijzelf die is opgestegen en de Geest heeft hem vervuld met zijn aanwezigheid. De goddelijke Geest daalt op ons neer in de mate dat we in staat zijn om naar Hem op te stijgen."