De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 24 juni 2017

Dagtekst van Zaterdag 24 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 24 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov
                                                             
Scepticisme is een oppervlakkige en hoogmoedige houding -


"Er zijn mensen die tegenover de waarheden van de spirituele Wetenschap volstaan met een wantrouwende houding aan te nemen, en vol achterdocht zeggen: 'Ik betwijfel... ik ben sceptisch,…", alsof deze scepsis het resultaat is van tientallen jaren diepe reflectie. In werkelijkheid bewijzen deze mensen hoezeer ze mentaal beperkt zijn: ze hebben niet gestudeerd, ze willen niet de moeite doen om te studeren en vinden het dan handig om in dubio te blijven. Dit bespaart hun de moeite om echt na te denken en geeft hun de illusie dat ze grote denkers zijn.

Wie zichzelf sceptisch noemt, geeft hiermee alleen maar te kennen dat hij nooit iets echt diepgaand heeft bestudeerd. Want dat hij geen enkele zekerheid heeft verworven, is te wijten aan het feit dat hij nooit ver genoeg is gegaan in zijn zoektocht. En dit bewijst ook dat hij hoogmoedig, pretentieus is, omdat hij geen enkele waarde hecht aan al de kennis die anderen, lang voor hem, met veel moeite hebben verworven en aan ons doorgegeven."