Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 7 juni 2017

Dagtekst van Woensdag 7 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 7 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Inwijdingen - hun doel: de vereniging van geest en materie

"Er is al veel gesproken en geschreven over Inwijdingen, want in de loop der tijden en op verschillende plaatsen op aarde hebben ze zeer uiteenlopende vormen aangenomen. In feite hebben alle Inwijdingen, zowel de vroegere als de huidige, op welke plek dan ook, slechts één enkel doel: het tot stand brengen van de eenheid tussen de geest en de materie. Inderdaad, één enkel doel: de eenheid, de versmelting van de geest en de materie, men kan ook zeggen: van de mens en zijn Schepper.

Zeg je: “Indien het er enkel op aankomt dit unieke doel te bereiken, waarom zijn de uitleg en voorstellingen ervan zo verscheiden en veelvuldig?” Dat komt doordat de noodzakelijke kennis voor het realiseren van deze versmelting oneindig is. Alle middelen waarover de mens beschikt en de kennis die hij onophoudelijk vergaart, moet hij in dienst stellen van één doel: zich verenigen met de Godheid, versmelten met de Grondoorzaak. Zolang hij iets anders zoekt, dwaalt hij alleen maar rond op doodlopende wegen."