De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 21 juni 2017

Dagtekst van Woensdag 21 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 21 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De Zon - leren om zoals zij licht en liefde uit te stralen

"Waarom gaan we ‘s morgens naar de zonsopgang kijken? Waarom concentreren we ons op de zon? Om te leren al onze gedachten, al onze verlangens, al onze energie te mobiliseren, en hen te richten op de realisatie van het hoogste ideaal.

Diegene die eraan werkt om de veelheid aan chaotische krachten, die hem in alle richtingen sturen, te verenigen om ze in één enkele, lichtende, heilzame richting te leiden, wordt zo'n krachtige lichtbron, dat zijn aanwezigheid, net als de zon, in staat is om door de hele ruimte te stralen. Ja, de mens die erin geslaagd is om de neigingen van zijn lagere natuur te beheersen, deelt zijn weldaden uit aan de hele mensheid, en hij wordt zelf een zon. Hij leeft in een zodanige vrijheid dat hij zijn bewustzijnsveld uitbreidt tot in het oneindige en iedereen kan genieten van de overvloed aan licht en liefde, die van hem uitstroomt."