De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 30 juni 2017

Dagtekst van Vrijdag 30 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 30 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het voedsel spreekt tot ons in stilte -

"Net als de dieren, eet de mens om te overleven. Alleen moet hij er geen genoegen mee nemen te eten als een dier, dat wil zeggen zonder bewustzijn. Waarom? Omdat voedingswaren geen dode materie zijn, ze zijn levend. En omdat ze levend zijn, hebben ze een stem, spreken ze ons aan en delen ze ons hun geheimen mee. Om deze geheimen te ontvangen, moeten we leren om in stilte te eten terwijl we ons concentreren op elke hap voedsel die we naar onze mond brengen.

Voedsel is gecondenseerd zonlicht, maar ook gecondenseerd geluid, want het licht is niet gescheiden van het geluid. Het licht spreekt tot diegene die aandachtig is en die zich geoefend heeft om te luisteren, het zingt, het is muziek, het is het goddelijke Woord. In het tumult van de wereld kunnen we niets meer horen, en dat is zo jammer! Om de taal van het voedsel te begrijpen, moeten we eerst de stilte herstellen, niet alleen om ons heen, maar ook in ons."