Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 16 juni 2017

Dagtekst van Vrijdag 16 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 16 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het universele leven - het is in deze richting dat we moeten werken

"Onder het voorwendsel van onafhankelijkheid, van vrijheid, weigeren veel personen om deel te nemen aan het collectieve leven. Welnu, deze mensen weten niet hoezeer ze zich, integendeel, beperken. Net als kinderen, bewegen ze zich in het kleine kringetje van hun gevoelens, hun verlangens, hun begeerten. Wat een armoede, wat een ellende! Deze kortzichtige houding is normaal voor een kind, maar niet voor een volwassene. 

Een volwassene moet in staat zijn aan anderen te denken: ten eerste, natuurlijk, aan zijn gezin, maar ook aan buren, vrienden, collega's, medeburgers... en zelfs dat is nog heel beperkt. De cirkel moet zich steeds meer uitbreiden, voorbij vaderland en ras, en zich uitstrekken tot de hele mensheid... om tenslotte het universum te omarmen, de oneindigheid... Er zijn heel weinig mensen die erin zijn geslaagd boven alle beperkingen uit te stijgen, van wie de gedachten en verlangens naar de universaliteit reiken, maar dat is de richting waarin we moeten proberen te werken."