De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 1 juni 2017

Dagtekst van Donderdag 1 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Donderdag 1 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het spirituele koningschap impliceert zelfbeheersing -

"Het idee van koningschap gaat onvermijdelijk samen met het idee van zelfbeheersing. Een monarch die er enkel op uit is over de anderen te heersen, maar niet in staat is zichzelf te beheersen, is geen echte koning, maar een slaaf. Een echte koning is hij die eerst geleerd heeft om meester te zijn over zichzelf.

Alleen diegene die zichzelf als ideaal stelt om te ontsnappen aan de heerschappij van zijn egoïstische neigingen, om zijn gedachten, gevoelens en verlangens te beheersen en te richten, bevindt zich op de weg van het koningschap. Hij roept respect op bij al wie hem nadert, want hij heeft niet alleen macht maar ook gezag. Zelfs de geesten van de natuur zullen voor hem buigen als hij voorbijkomt en onder elkaar fluisteren: “Kom zien, er is een koning onderweg, laten we hem verwelkomen…” en ze zullen hem met open armen ontvangen. Ze verdringen zich om hem heen, want uit heel zijn hele wezen straalt een fluïdum van grote zuiverheid, doordrenkt met genezende en rustgevende invloeden, die zelfs de dieren, de planten en de stenen waarnemen."