Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 20 juni 2017

Dagtekst van Dinsdag 20 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 20 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De beproevingen - het idee aanvaarden dat ze onze evolutie dienen

"Lees de levensverhalen van heiligen, profeten, Ingewijden: allemaal hebben ze verschrikkelijke beproevingen doorstaan. Sommigen van hen, die de zin ervan begrepen, verloren de moed niet en revolteerden niet: zij wisten dat deze beproevingen voor hen de weg naar de vergoddelijking zouden openen. Maar anderen die nog niet over voldoende licht beschikten, bezweken en kwamen soms zelfs in opstand: waarom kwam de Hemel hen niet te hulp? Zij hadden alles opgeofferd en hij liet hen in de steek! …

Waar het de spiritualisten vaak aan ontbreekt, is de ware kennis. Omdat ze hun leven aan God hebben gewijd, denken ze dat ze beken van melk en honing zullen zien stromen, over rozenblaadjes zullen lopen en een kroon op hun hoofd zullen krijgen.

Het is waar dat je in de Bijbel dergelijke beloften tegenkomt, en het is ook waar dat dit ooit zal gebeuren... maar alleen wanneer je alle obstakels zult overwonnen hebben! In afwachting, wat ook de beproevingen en het lijden zijn, moet degene die het ware licht bezit, leren om ze te doen bijdragen tot zijn ontwikkeling."