De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 26 juni 2017

Ashtar On The Road: Moeder Maria: Jullie zijn mijn Geliefde Kinderen, ......... / 13 juni 2017 /Susan Leland


Moeder Maria:
Jullie zijn mijn Geliefde Kinderen, Wij Zijn EEN op het Pad naar Huis!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
13 juni 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, mijn zeer geliefde kinderen, want jullie zijn allemaal kinderen van Liefde. Jullie zijn allemaal kinderen van het Licht. Daardoor zijn wij Een in onze familie van Liefde. Ik kom om jullie ervan te verzekeren dat ik de Lichten zie die jullie zijn en ik groet jullie als Goddelijke dragers daarvan, Lichtbrengers en Lichtwerkers die hier zijn om mee te doen – niet alleen aan het brengen van jullie Liefde, ja, de antwoorden! HET ENIGE ANTWOORD IS ALTIJD LIEFDE!!! En jullie hebben dit goed geleerd. Ja, ik weet dat er tijden zijn geweest waarin het voor jullie zo duister leek dat jullie het Licht binnenin echt niet meer konden zien. Ik weet dat ik toen ook bij jullie was, wees ervan verzekerd dat jullie Vlammen nooit uit zouden en zullen gaan. Zij kunnen op bepaalde tijden verduisterd lijken te zijn geweest, maar zij zijn in jullie altijd helder geweest!

Zo is het gekomen dat jullie nu de Lichten zien Die Jullie Zijn! Voor velen van jullie is het meer dan een leven geleden dat jullie jezelf hebben leren kennen als wie jullie werkelijk zijn. Ik kan jullie alleen maar aanmoedigen om die Vlam in jullie harten, in jullie Goddelijke Zelven, op te porren naar nog meer Licht – helderder en helderder – want als jullie dit doen delen jullie dit met de wereld. WIJ DOEN MEE AAN HET ZEGENEN VAN DE WERELD MET DE PRACHT VAN WIE ELK VAN JULLIE IS!!!Het hele Gezelschap van LiefdesLicht doet met ons mee! Daardoor wordt dit Licht nog meer bekrachtigd door de stralen, de golven die binnenkomen vanuit de zon – de grote centrale zon. Zelfs nu weerspiegelt jullie eigen zon deze Lichten naar allen op jullie planeet Aarde en zeker ook naar het hele zonnestelsel wat het laat oplichten!

De Wereld heeft op jullie gewacht, lieve mensen, om op te staan om mee te doen met het deel van jullie dat altijd Een in het LiefdesLicht is – het LiefdesLicht van de Hoger Dimensionale Dimensies – en op het ontwaken in de wetenschap dat het deel van jullie dat zich bevindt in de dichtheid van het lichaam aan het veranderen is zodat jullie meer Licht kunnen vasthouden, zodat jullie nog meer ten dienste kunnen staan van de Wereld door het Licht te verwelkomen in jullie wezens, en het dan verder te laten stralen.

Het begint allemaal bij elk en iedereen van jullie, mijn Prachtige, Stralende Kinderen. En samen, SAMEN, verlichten wij de weg voor de hele Wereld – en zeker ook voor de planeten die na deze komen, om te volgen naar die plaats waar alleen maar Liefde is en alles wat Liefde schept, inclusief de wonderbaarlijke gelukzaligheid, die heerlijke Vrede, die heerlijke Vreugde! Omarm jezelf en elkaar dus, zoals ik jullie omarm. Laten wij blijven in deze liefhebbende gemeenschap van ons terwijl wij door de laatste minuten, of de laatste dagen gaan….of hoe jullie dit ook willen zien – voor mij is het allemaal al gebeurd – van wat er over is van de derde dimensie op de planeet Aarde!

Samen zijn wij zover gekomen, in onze Eenheid en wij slagen erin! WIJ REIZEN SAMEN OP HET PAD NAAR HUIS!!! En ja, ik weet dat sommigen van jullie moe zijn en sommigen van jullie voelen je niet meer zo jong als jullie gewend waren. Voor jullie, mijn geliefden, heb ik een nog inniger omhelzing! Laat mij jullie helpen. Laat mij mijn Liefde met jullie delen zodat, als een van jullie – ongeacht het aantal levens dat jullie hebben geleefd en hoeveel jaren jullie in dit leven hebben geleefd – als wie van jullie dan ook enige ontmoediging of moeheid voelt – weet dan dat jullie weer kunnen opleven als jullie mijn Liefde je laten voeden en nog meer in jullie Harten laten komen, in jullie Wezens!

HET IS NIET MEER ZO VER NAAR DE GOUDEN EEUW!!!  Laten wij allemaal nogmaals stoppen en samenkomen op het Pad, op elkaar wachten, en nu verder gaan in het Licht dat wij allemaal delen en onze laatste stappen bekrachtigen naar de langverwachte Gouden Eeuw van de planeet Aarde. Ik straal met vreugde naar jullie toe over jullie vooruitgang, MIJN GELIEFDE KINDEREN EN IK DRUK JULLIE DE ABSOLUTE ZEKERHEID UIT DAT WIJ DEZE KEER SUCCES ZULLEN HEBBEN!!! Het is al gebeurd in de Hogere Gebieden en daardoor moet het ook zo zijn omdat dit de ENIGE REALITEIT KAN ZIJN VOOR IEDEREEN OP DE PLANEET AARDE, EROP, ERONDER EN ERBOVEN EN DIT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE BETROKKENHEID EN TOEWIJDING OM VERDER TE GAAN OP WEG NAAR HUIS, NAAR LIEFDE!

Ik houd van jullie en ik zegen jullie als Mijn Kinderen, die geschapen zijn uit hetzelfde LiefdesLicht door onze Schepper en ik zegen allen die hier bij jullie zijn. Hierdoor zijn wij in essentie EEN met elkaar en ik ken jullie allemaal en daarom zie ik jullie als Mijn Kinderen – ook al zijn wij Een en gelijk in het Licht van Liefde

LAAT MIJ UITDRUKKING GEVEN AAN HET FEIT DAT JULLIE SPECIAAL VOOR MIJ ZIJN, DOOR JULLIE MIJN KINDEREN TE NOEMEN EN IK EER JULLIE ALS DE GODDELIJKE MENSEN DIE SAMENKOMEN IN ONZE MEEST GEHEILIGDE MISSIE OOIT OP DE PLANEET AARDE – OF WAAR DAN OOK!!!

Kom laten wij onze harten en handen ineenslaan en de rest van de weg samen bewandelen, naar de Gouden Eeuw en naar de Ongelimiteerde Liefde die er is voor elk en iedereen van jullie.

En zo is het!

Namaste.

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, June 13, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.