De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 29 mei 2017

Heavenletter 1792: Het Leven zal Jou Verrassen / Geplaatst 29 mei 2017

Het Leven zal Jou Verrassen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 29 mei 2017

God zei:

Te vaak gaat er iets niet goed, en je denkt dat er iets verkeerd gegaan is. Wat er gebeurde stond niet in je plan. Misschien vond je het niet leuk wat er gebeurde. Misschien was het niet aangenaam. Dat is geen garantie dat het verkeerd was.

Bedenk dat leven zelf alles uitzoekt. Overdenk energie. Neem bewustzijn in aanmerking. Het leven speelt zichzelf en jij kent niet alle regels. Jij kunt weten dat bewustzijn aan het stijgen is.

Het is niet nodig om overstuur te zijn over een uitval. Beschouw bewustzijn als een ding met veel hoogtes. Bewustzijn is aan het stijgen, en soms is er een uitval. Energie is brandbaar. Soms is er een lucifer om haar aan te steken. Soms is er een verbranding, en dan is het over.

Niet elke trein kan op hetzelfde spoor rijden. Er zijn hoge snelheidstreinen die sneller moeten doorgaan. Andere treinen gaan op langzamere sporen. Er hoeft niet een of ander hartzeer of furore te zijn omdat sporen gesplitst zijn. Wat is daar zo vreselijk aan?


Wanneer iets is verlaten, of sneller voor jou uit is gegaan, of langzamer ging achter jou, laat het gaan. Er is niets gebeurd. Het was allemaal een oefening in het leven.

Het leven gebeurt de hele tijd! Wees bezorgd. Beter dan overmand of verbijsterd te zijn. Jij bent alleen verbijsterd als jij het leven probeert uit te zoeken. Werkelijk, geliefden, jullie weten niet wat de werkelijke uitkomst was, laat staan de oorzaak. We kunnen zeggen dat er geen uitkomst is, maar simpelweg een stap langs de weg. Wat ook jou stoort, jij moet niet gestoord of verstoord te zijn. Laat het gaan.

Als het leven jou ergens heeft afgezet, is het allemaal goed. Het mag niet jouw plan zijn geweest. Het was niet aan jou om te plannen, of, als het dat was, hoefde jouw plan niet gevolgd te worden. Er is geen inbreuk gemaakt op jouw rechten. Plannen hoeven niet gemaakt te worden. Of ze hoeven gevolgd te worden. Jij kunt je gedachten veranderen. Ook kan iemand anders dat. In ieder geval zal het leven jou verrassen.

Dat jij verrast bent betekent niet dat jij teleurgesteld moet te zijn. Vergeet teleurstelling. Jij bent juist bij een andere hoek langs de weg gekomen. Niets belangrijks. Niet meer proberen om oorzaak en gevolg te bepalen, of goed en verkeerd. Iets is gewoon wat het is.

Vaak is het concept van de oorzaak - om twee en twee samen te voegen - niets anders dan mentaal organiseren wat is. Jij laat een ballon vallen vanuit een raam op de derde verdieping.

De ballon knapt. Was de oorzaak dat hij knapte omdat jij hem liet vallen? Je zou een zakdoek hebben kunnen laten vallen en hij zou niet gebroken zijn. Was de oorzaak het gewicht van het water en de dunheid van de ballon of was het dat het zo was uitgezet? Was de oorzaak het trottoir beneden? Zie je wat Ik bedoel? Een oorzaak is meer of minder jouw keuze.

Als je een lucifer aan de schuurkant van het doosje strijkt, zal hij aangaan. Als je de lucifer niet aangestreken had, zou hij dan aangegaan zijn? Was het aanstrijken van de lucifer de oorzaak? Was de oorzaak dat jij hem aan wilde strijken? Was de oorzaak waar de lucifer van gemaakt is? Zou de lucifer aangestreken zijn en toch niet vlamgevat hebben? Zou de lucifer misschien branden zonder dat hij aangestreken is? Al wat je weet is dat de lucifer vlamvatte, of niet. In ieder geval is de oorzaak zoeken niet de beste besteding van jouw tijd.

Geliefden, of de oorzaak gelegen in een dood kwam door een embolie of een steekwond, er is een oorzaak op andere niveaus waar geen rekening mee is gehouden. Zoeken naar oorzaak is eindeloos. De oorzaak van de dood van een lichaam is de dood van een lichaam. Begrepen?

Jij kan in rondjes blijven ronddraaien. Maar het is wijzer om dat niet te doen. De antwoorden zijn eigenlijk niet belangrijk. De waarheid wel. Oorzaak en gevolg zijn intellectuele activiteiten. Het leven is niet bedoeld om een intellectuele activiteit te zijn. Alles wat je kan weten is dat er iets is gebeurd. En alles wat je kan doen is voorwaarts blijven gaan van waar je nu ook zijn mag.

vertaald door: