De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 4 mei 2017

Dagtekst van Donderdag 4 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 4 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Geloof is gebaseerd op een ervaring van de goddelijke wereld -

"Je komt wel eens mensen tegen die, hoewel ze beweren atheïst te zijn, zeggen dat ze degenen die geloven benijden. Maar verder gaan ze niet. Ze doen alsof geloven of niet-geloven een zaak is die absoluut niet van hen afhangt, alsof het geloof een gave is die men al of niet van nature heeft meegekregen. Maar daarin vergissen zij zich : in feite is het geloof de kristallisatie van kennis uit het verleden. Het steunt op een vroegere ervaring van de goddelijke wereld, een ervaring die in iedere mens onuitwisbare sporen heeft nagelaten en die hij weer tot leven kan wekken.

Omdat bepaalde mensen de aanwezigheid van dergelijke sporen in zichzelf voelen, vinden ze het jammer dat ze het geloof niet hebben: ze voelen dat hun iets wezenlijks ontbreekt. Maar als ze niets doen om dit terug te vinden zullen ze nog lang, en steeds meer, onder dat gemis lijden. Het geloof is de vrucht van arbeid. Beeld je dus niet in dat je door niets te doen het geloof kunt terugvinden, zomaar ineens, als gevolg van een onvoorspelbare goddelijke genade. Dat is onmogelijk: zelfs om het geloof te hebben en te behouden, moet je werken!"