De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 14 mei 2017

Dagtekst van Zondag 14 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 14 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De waarheid over mensen en dingen - alleen de intuïtie laat toe haar te kennen

"Het intellect is een vermogen dat de mens in staat stelt om de fysieke wereld en een beetje van de psychische wereld te kennen, niet meer dan dat. Het is dus een heel beperkt vermogen. Het verstand alleen kan de waarheid niet kennen. De waarheid van een roos bijvoorbeeld, is niet alleen haar vorm, haar kleur en haar geur die men kan beschrijven of analyseren. De waarheid van een roos is haar ziel, een emanatie, een geheel van subtiele elementen, die van haar een roos maken en niet iets anders.

En dit geldt ook voor de mens: de waarheid over hem is heel wat meer dan wat men ziet; zij omvat alle elementen waaruit hij bestaat: zijn gevoelens, zijn gedachten, zijn plannen, zijn ziel en zijn geest. Zolang wij deze niet kennen, kunnen we niet beweren de waarheid over de mens te kennen; we hebben alleen enkele noties van zijn uiterlijk, van zijn gedrag. De waarheid over de mens is een synthese die alleen kan gekend worden via het vermogen dat men intuïtie noemt."