Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 17 mei 2017

Dagtekst van Woensdag 17 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 17 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De afdaling in de materie werd voorzien door de kosmische Intelligentie -

"In het boek Genesis wordt verteld hoe Adam en Eva, omwille van hun ongehoorzaamheid tegenover God, uit het Paradijs werden verdreven. Maar dit is alleen een symbolisch verhaal, bedoeld om de afdaling van de mens in de materie uit te leggen. Die afdaling is in feite helemaal geen vergissing of een ongeluk geweest, ze was door de kosmische Intelligentie voorzien. Waarom? Omdat de mens zijn verstandelijke vermogens diende te ontwikkelen om tot volledige kennis te komen. En daartoe moest hij zich toeleggen op het verkennen van de materie, en geplaatst worden in omstandigheden waarin zijn waarneming van de spirituele wereld tijdelijk verzwakt zou zijn. 

Vandaag zijn de mensen in dat stadium van hun ontwikkeling: volledig in het materialisme. Maar dat is geen definitief stadium. Als deze ervaring voltooid is, zullen ze opnieuw terugkeren naar de gebieden van de ziel en de geest die ze verlaten hebben. En dankzij alle ervaringen die ze via het verstand met de materie hebben opgedaan, zullen ze er verrijkt terugkeren."