Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 19 mei 2017

Dagtekst van Vrijdag 19 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 19 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze inspanningen leveren beslist resultaten op -

"In een kleurloze zuuroplossing giet de chemicus enkele druppels reagens, "zonnebloem” genaam: de vloeistof wordt rood. Daarna voegt hij druppel voor druppel, een basische oplossing toe: eerst treedt er geen enkele verandering op. Maar hij doet langzaam verder, druppel voor druppel, en plotseling wordt de vloeistof blauw. Uit dit verschijnsel kunnen we een les trekken voor ons psychische leven. De persoon die de wetten van God overtreedt, ziet niet meteen de verslechteringen die zich in hem voordoen. Hij beeldt zich in dat hij dat ongestraft kan blijven voortdoen... Maar op een dag, één overtreding meer, en innerlijk bezwijkt hij.

Deze wet wordt uiteraard ook bevestigd in goede zin. Iemand komt bij mij klagen dat hij al jaren aan het werken is aan zichzelf, zonder resultaten te behalen, en hij is ontmoedigd. Ik ben verplicht hem te zeggen dat hij verkeerd redeneert, want zijn inspanningen kunnen niet onmiddellijk zichtbare en tastbare resultaten geven. Hij moet volhouden en op een dag zal de transformatie beslist gebeuren. Zowel voor het goede als voor kwade geldt dat het niet is omdat men gedurende lange tijd niets ziet, dat er niets gebeurt."