De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 12 mei 2017

Dagtekst van Vrijdag 12 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 12 Mei 2017 
door Omraam Mikhael Aivanhov

De sporen die we overal waar we gaan
achterlaten -

"Overal waar we gaan, op alle mensen en dingen die we aanraken, laten we sporen na. Er zijn boosaardige mensen waarvan men zegt dat het gras niet meer groeit overal waar zij hun voet zetten. En tenminste symbolisch is dat niet overdreven. Anderen daarentegen, die er slechts aan denken om de schepselen te verlichten, te bezielen, te verwarmen en te bevrijden, laten overal waar ze gaan zulke opwekkende en lichtende sporen achter, dat allen die na hen komen, zich plots verkwikt voelen.

Denk er dus aan, waar je ook bent, de beste wensen uit te spreken: “Dat allen die hier komen, geraakt mogen worden door liefde en broederlijkheid! … Dat zij het echte leven mogen ontdekken! … Dat ze kinderen van God mogen worden en werken voor de komst van zijn Rijk op aarde! …”


Overal in de stad of op het platteland, op straat of langs een weg, zegen in gedachten die straat of die weg. Vraag dat allen die daar voorbij komen, vrede, licht en hoop mogen ontvangen."