De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 23 mei 2017

Dagtekst van Dinsdag 23 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 23 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Neem de goedheid als basis van je leven .."- Formule van Meester Peter Deunov -


"Meester Peter Deunov gaf de volgende richtlijn: "Neem de goedheid als basis van je leven, de rechtvaardigheid als maatstaf, de wijsheid als begrenzing, de liefde als verrukking en de waarheid als licht. "Als we deze richtlijn gaan verdiepen, zullen we haar uitermate leerzaam vinden.

De goedheid is de enige solide basis waarop een gebouw kan rusten. Ook al is het gebouw mooi, intelligent, het zal instorten als de goedheid, de welwillendheid die we aan alle wezens moeten kunnen tonen, het niet ondersteunt.

De rechtvaardigheid houdt verband met maat houden. Rechtvaardig zijn, zoals het symbool van de weegschaal aanduidt, bestaat erin altijd het evenwicht te kunnen bewaren: niet aan één kant doorwegen, maar erover waken dat er een beetje wordt toegevoegd aan de ene kant, of aan de andere iets weggenomen...

De wijsheid is een begrenzing, dat wil zeggen, een grens dankzij dewelke we onszelf kunnen beschermen tegen externe en interne vijanden die ons bedreigen.
De liefde geeft smaak aan de dingen. Zelfs al bezitten we rijkdom, kennis en roem, hoe smakeloos zou het leven ons lijken zonder de liefde!

De waarheid is het licht dat ons pad beschijnt: dankzij haar gaan we vooruit zonder het risico te verdwalen of te vallen."

Omraam Mikhael Aivanhov

http://www.prosveta.com/