De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 2 mei 2017

Dagtekst van Dinsdag 2 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 2 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Smaken moeten gecontroleerd en gestuurd worden -

"Vraag de mensen naar hun voorliefdes en je zult een buitengewone verscheidenheid te horen krijgen. Iedereen heeft dingen die hem aantrekken of afstoten, afhankelijk van zijn temperament… Of het nu komt van het hoofd, het hart, de maag of het geslacht, er is bij iedereen altijd wel iets dat hem wil meeslepen in een bepaalde richting. Maar dit is geen reden om deze drang blindelings te volgen. Vraag jezelf daarom af, vóór je aan een impuls toegeeft, waartoe deze zal leiden.

Degene wiens bewustzijn niet ontwaakt is, kan plezier scheppen in bezigheden die nutteloos en zelfs schadelijk zijn voor zijn evolutie. Het stemt overeen met zijn voorkeuren en hij probeert deze te bevredigen. Maar hij hoeft niet verbaasd te zijn als die voldoening snel in leed, bitterheid en spijt omslaat. Alleen de genoegens van een wijs en verlicht persoon blijven zuiver goud. Je hoeft je niet elk plezier te ontzeggen, je hoeft het niet te stellen zonder vreugde, maar je dient wel hun aard te onderkennen en er altijd naar te streven ze te vervangen door genoegens en vreugden die zuiverder, edeler en heilzamer zijn voor jezelf en de anderen."