De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 28 mei 2017

Ashtar On The Road: Saint Germain: Ik heb de leiding over het verdelen van de Overvloed naar jullie toe!!! / 23 mei 2017 /Susan Leland


Saint Germain:
Ik heb de leiding over het verdelen van de Overvloed naar jullie toe!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
23 mei 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Saint Germain.  Laat mij eerst vertellen hoe vereerd ik ben om in dit gezelschap te zijn! Er wordt zoveel van jullie gehouden, echt verder dan alle voorstellingsvermogen. Maar meer dan dat, jullie worden geëerd en gewaardeerd en bedankt voor alles wat jullie doen op elk moment, voor de stralers die jullie zijn, die jullie hier kwamen zijn, zoals Ashtar zou zeggen, absoluut.

En voor het zijn van de visionairs die jullie zijn, voor het meedoen aan onderzoek en het ontwikkelen van jezelf en voor het bereiken van de conclusies over de Eenheid, de Heilige Eenheid van Al het Leven op de Planeet Aarde en verder – met het verlangen om je te verbinden met alle, overal aanwezige Lichtwezens!

Te beginnen met jullie eigen Geheiligde Wezens – jullie energievelden, als jullie willen, die oplichten van de Liefde die Jullie Zijn en de Liefde die jullie zelfs nog meer binnenbrengen omdat die voor jullie beschikbaar is. En omdat jullie naar alle anderen reiken – en beginnen enkele boodschappen van Vreugde, van Vrede op Aarde, te begrijpen.!!!

Als jullie jezelf in een meditatieve staat brengen, zelfs als jullie slapen, hoewel jullie je daar niet altijd bewust van zijn, wel, in beide gevallen hebben jullie een mogelijkheid om in de Hogere Niveaus van Zijn te zijn waar alleen Licht is, waar alleen Liefde is.


Maar het is een reis om daar te komen, een reis die vele plaatsen op deze weg kent waar jullie kunnen stoppen en rondhangen – of niet, vele plaatsen die jullie van je pad vandaan kunnen trekken – of niet. Maar ik ben hier om jullie te danken voor waar jullie zijn gekomen en om jullie ervan te verzekeren dat jullie je uiteindelijke bestemming zullen bereiken en dat is natuurlijk jullie ascensie naar een permanente verblijfplaats – jullie allemaal, waar een deel van jullie zich al permanent bevindt…..in de Hogere Dimensies!

Maar intussen hebben wij de missie om uit te voeren! Ik wil jullie nu ook vertellen dat alle zaken die te maken hebben met jullie overvloed in goede handen zijn!!! Ik heb erop toegezien dat iedereen - de gehele menselijke bevolking van de planeet Aarde – dollars zal ontvangen, of yens, of welke valuta dan ook. Het zal allemaal gedekt zijn door goud en edele metalen en ik heb dit allemaal veilig gesteld. Er zal dus geen waardeloos papiergeld zijn. Alle papier zal gedekt zijn en waarde hebben en gelijk zijn. De dollar zal hetzelfde zijn als welke valuta er in andere landen ook zijn. Er zal dus geen verschil zijn. Er zal geen speculatie meer zijn. Er zal geen geldhandel zijn of arbitrage, of hoe jullie dit ook willen noemen!

Wall Street, zoals dit heeft bestaan, zal niet de controle hebben over de economieën van de wereld omdat het echt degenen waren die de donkere hoeden droegen die Wall Street onder controle hadden, en de banken en alle financiële instituten en wereldwijde systemen. Dit loopt ten einde! NESARA zal het einde hiervan zijn!

De verdeling van overvloed dient om jullie op een plaats te krijgen waar jullie helemaal geen geld meer nodig zullen hebben!!! Dit klopt. Dit is een tijdelijke oplossing om iedereen voldoende overvloed te geven zodat zij kunnen openstaan voor alles wat zij nodig hebben. De mensen zullen vrij zijn, vrij om te kiezen wat zij willen. Velen van jullie zullen werkelijk verder gaan reizen dan de planeet Aarde en wij hebben een mogelijkheid om contact te hebben met andere beschavingen. Er zullen ook nieuwe manieren zijn om van overvloed te genieten die anders zijn dan het bezitten van dollars.  

"Replicators – die uit energie scheppen omdat alles energie is, wij zijn helemaal energie… replicators zullen in staat zijn om veel te scheppen van wat jullie wensen te scheppen en ik heb het nu over dingen die wat dichtheid hebben, wat jullie materiële goederen noemen – voedsel, kleding, wat dan ook. Er zijn bijvoorbeeld uitstekende voorbeelden hiervan gegeven in de Star Trek-programma’s. Jullie kunnen hen aanzetten en precies zien hoe zij worden gebruikt. Jullie computers zullen zo interactief zijn dat jullie in de kamer rond kunnen lopen en over en weer met hen kunnen converseren. Jullie zullen robots hebben omdat niemand op geen enkele manier wat jullie “slavenarbeid” noemen, hoeft te doen. Nergens ter wereld!

Jullie zullen de mogelijkheden hebben om creatief te zijn, om te genieten van de creaties van anderen en te scheppen wat jullie ook maar willen scheppen. Jullie zullen gratis energie hebben. Er zal niet zoiets als een elektriciteitsrekening meer zijn, of een gasrekening of dat jullie je bankpas in de benzinepomp moeten steken voor dit of dat! Jullie huizen, jullie voertuigen, de wereld zal werken met gratis, niet vervuilende energie!

Jullie zullen overal prachtige tuinen en parken hebben. Ja, natuurlijk dient de mensheid de verantwoordelijkheid te nemen voor de verwoesting die er is geweest, de vernietiging die heeft plaatsgevonden op de planeet Aarde. DE MENSHEID MOET IEDER DIE DAARAAN MEE HEEFT GEDAAN VERGEVEN!!! En wie mogen dit dan wel zijn? Misschien heeft de mensheid het nodig om de mensheid voor 100% te vergeven en om samen te werken met Moeder Gaia en degenen van ons die komen om met jullie samen te werken door onze aanwezigheid te accepteren – en natuurlijk heb ik het hier niet over jullie, lieve mensen, ik heb het over degenen die op dit moment ervan onbewust zijn dat wij hier zijn om met jullie samen te werken.

Dit zal een ander partnerschap zijn: het schoonmaken van de planeet Aarde, het stoppen van de vernietiging en het toepassen van alle technologieën die REEDS bestaan!

Al deze dingen zullen worden gedaan en dit zal een ander niveau van vrijheid brengen voor iedereen op de planeet, voor alle koninkrijken van Moeder Gaia en het streven naar een planeet die volkomen is geheeld! Door compleet te zijn met alle zogenaamde menselijke projecten omdat de gehele mensheid vrede en overvloed zal hebben, niet alleen maar een klein percentage. En overal zal men een gevoel van Eenheid hebben als mensen samenkomen en ideeën hebben en mensen de vrijheid hebben om te leven waar zij maar willen – terwijl de hele Aarde een tuin van Eden is - een Paradijs waar iedereen kan ontvangen en absoluut zonder welke kosten dan ook en zich kan ontwikkelen tot wat en wie dan ook!

Ik feliciteer jullie, lieve mensen, en ik eer jullie omdat jullie zo dapper zijn, omdat jullie zo moedig zijn om hier naartoe te komen! En om dit leven dat zich nog steeds voor jullie uitrolt onder degenen te zijn die de weg naar de Gouden Eeuw leiden, dat jullie je bewust zijn van wat dit betekent en nu al bereid zijn om de Vreugde daarvan te voelen en jullie passies willen hernieuwen die dit teweeg brengt omdat dit het is waar wij allen samen naartoe gaan! Dit is ons Pad en dit is heel helder. Voel het! Open jullie schitterende Harten nog meer en laat deze energie van Liefde in jullie wezens komen zodat jullie jezelf nog meer naar de Gouden Eeuw kunnen brengen waarover ik spreek.

Er kunnen enkele toegevoegde uitdagingen op de weg zijn naar deze “Grootse Opening” zoals jullie zouden kunnen zeggen. MAAR WIJ ZIJN ER OP DIT MOMENT AL!!! Voel dit! Kom terug naar dit gevoel en doe met mij mee, en met allen die hier nu bij jullie zijn. Er zijn letterlijk miljoenen leden van het Ashtar Commando en van de Opgestegen Meesters, Engelen en vertegenwoordigers van Moeder Gaia’s koninkrijken – inclusief degenen die Hoger Dimensionaal zijn!

Reik gewoon naar hen uit en wees Een met ons! En laten wij allen degenen helpen die van Groep 3 zijn, zoals zij worden genoemd. Zij bevinden zich samen met ons op het Pad. Laten wij in onze Eenheid komen en allen verwelkomen die zich hiervan nog niet bewust zijn. EN LATEN WIJ DAN DEGENEN VERWELKOMEN DIE WEERSTAND HEBBEN GEBODEN OF DIT NOG DOEN OMDAT ZIJ NOG STEEDS DAARTOE WORDEN AANGETROKKEN!!!

Wij zijn werkelijk allemaal EEN in Liefde en ook al zijn er enkelen die aansprakelijk gesteld zullen worden voor hun daden, laat ons hen laten weten dat zij net zo geliefd zijn als wij van onszelf houden en dat wij hen welkom heten zoals wij elkaar verwelkomen. Het kan wat langer duren voordat wij hen kunnen verwelkomen, maar wij verwelkomen hen Thuis. Want dit is de manier van Goddelijk Bestuur en die begint bij de hand reiken van alles en iedereen en door de Lichten van Liefde te zijn die wij allemaal zijn!

Ik dank jullie hartelijk, lieve mensen, omdat jullie hier aanwezig waren, omdat jullie in dit gezelschap waren. Het is groots, zeker! Het is een gezelschap van Liefde. Blijf ermee verbonden. Herinner je mijn woorden. Ik spreek tegen ieder van jullie en ik zie ieder van jullie als de Goddelijke Mensen die jullie zijn!

Ja, wij zijn allen een lange weg gegaan om op deze speciale plaats te zijn op de tijdlijnen van de planeet Aarde. En hoewel ik dit als één stralend moment zie, weet ik dat jullie herinneringen hebben, net zoals ik toen ik een lichaam had. De Waarheid mag bekend zijn dat ik een aanwezigheid heb gehad en zelfs nu nog heb op de planeet Aarde omdat ik onder jullie moet zijn om mijn deel te doen, mijn missie van het verdelen van Overvloed naar iedereen!!! DIT IS MIJN HOOFDROL VAN HET VERWELKOMEN VAN DE MENSHEID NAAR DE GOUDEN EEUW!!!

Maar daarnaast heb ik veel meer te doen! Ik ben, tenslotte meester alchemist en Aldus neem ik de violette straal mee voor ieder van jullie – voor jullie om die te gebruiken als nog een stuk gereedschap op jullie weg – om jullie te helpen bij het maken van jullie eigen transformationele transmutaties om jezelf steeds hoger te brengen, om je eigen vibraties te verhogen om jezelf aldus uit de derde dimensie te verhogen, met al zijn illusies en desillusies en lage vibraties.

Ik eer jullie omdat jullie samen met mij op pad zijn naar de Gouden Eeuw en verder! Ik zie jullie als de grote, stralende Lichten Die Jullie Zijn!

En zo is het.
Namaste!
  
Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, May 23, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.