De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 20 april 2017

Te midden van Grote Overgang / Via Suzanne Lie / 11 april 2017

Te midden van Grote Overgang
Via Suzanne Lie / 11 april 2017


De Arcturianen

Geliefde Arcturianen,
Ik ben te midden van een grote overgang geweest en ben nog niet gevestigd in het NU. Echter ik voel mij veel meer geaard.
Daarvoor was ik in staat om te herinneren, “Hey Sue, waarom vraag je de Arcturianen niet gewoon om hulp.” Dus eindelijk, deze ochtend, vroeg ik het hen. Ik deel hun antwoord met jullie.

Lieve Suzille,

Je bent te midden van een grote overgang, zowel in je drie dimensionale leven, evenals in jouw multidimensionale bewustzijn.
Lang geleden heb je je vrijwillig aangemeld, om te assisteren met de Planetaire Ascentie. Uiteraard, van jouw voor-geboortelijke locatie in de vijfde dimensie en verder, was jouw bewustzijn afgestemd op een “vriendelijker, zachtaardiger realiteit.”


Geen van onze moedige vrijwilligers voor Gaia had enig idee hoe het zo  moeilijk zou kunnen zijn om hun vijf dimensionale thuis, gemeenschap en realiteit te verlaten. En om dingen nog moeilijker te maken, jullie – betekenend de vele  “ jullie’s “ die zich vrijwillig hebben aangeboden om een aarde voertuig aan te nemen om Gaia te assisteren- hadden geen idee dat jullie, jullie ware ZELF zouden vergeten wanneer jullie eenmaal omringd waren door al de uitwasemingen van de derde dimensie.

Jij, Suzille, hebt geschreven/gechanneld over de ervaring van een vijf dimensionaal wezen gestrand in een derde dimensionale werkelijkheid, in jouw boek, “het Voorbereiden voor het Eerste Contact”, welke binnenkort zal worden uitgebracht.

Het is essentieel binnen dit NU dat onze “vrijwilligers om Gaia te helpen”
 Zich hun hogere dimensionale leven herinneren dat zij gelijktijdig leven met hun drie dimensionale Aarde incarnatie.

Het is één ding om gewoon ”jullie hogere dimensionale werkelijkheid” te herinneren als een ver weg uitbreiding (verlenging) “van wie jullie waren.” Echter, het is een geheel verschillende uitdaging om de hogere werkelijkheden te herinneren van jullie Multidimensionale ZELF en om te herinneren hoe in direct en constante uitlijning te komen met de hogere frequenties van jullie ZELF.

Het is deze BEWUSTE gerichtheid (gebondenheid) met jullie hogere dimensionale ZELF die wij rechtsreeks wensen aan te spreken tijdens onze Opleiding voor Leiderschap.
Wij vragen jullie deze cursus te betitelen als “ Leiderschap Opleiding,” omdat, wij de Arcturianen, evenals ALLE van jullie Galactische Familie, leidinggevenden nodig hebben met welke wij direct kunnen uitlijnen en werken.

Dus, wij de Arcturianen, evenals onze gehele Galactische Familie, zullen met jullie werken om Gaia te assisteren als een inter-dimensionaal team.
Met inter-dimensionaal team bedoelen wij dat jullie zullen creëren een voortdurende verhouding met jullie vijfde dimensionale zelf. Zodat jullie een voortdurende bondgenootschap kunnen vormen tussen jullie drie dimensionale aarde voertuig zelf en jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam zelf.

Voordat wij verder gaan, vragen wij aan iedereen die dit bericht aan het lezen is om jullie ogen voor een moment te sluiten  en om Gaia’s planeet aarde te voelen, als een liefdevol, veranderend, levend wezen……………..

                                                                       *******

Wij willen dat jullie allemaal weten dat Gaia zich aan het “voorbereiden is voor het eerste contact” met Haar Galactische Familie en verschrikkelijk de assistentie nodig heeft van Haar ontwaakte mensen om Haar voor te bereiden  te assisteren met Haar Planetaire Verandering naar een vijfde dimensionale planeet.

Ja, net zoals jullie jullie aan het voorbereiden zijn voor het zijn van een vijfde dimensionale mens, is Gaia zich aan het voorbereiden voor het zijn van een vijfde dimensionale planeet. Gaia is alleen geweest en afgescheiden van Haar Galactische Familie voor vele eonen.

Tenslotte, de mensen die Haar planetaire bewustzijn hebben verlaagd door groots Haar planetaire zelf te beschadigen, zijn begonnen te “ontwaken” en/of zijn al ontwaakt naar hun vijfde dimensionale expressies van ZELF.

Zoals de mensheid doorgaat met ontwaken naar hun vijfde dimensionale zelf, zijn zij in toenemender mate in staat om Gaia te helpen om terug te keren naar Haar vijfde dimensionale planeet. Het is om deze reden dat wij, de Arcturianen, Suzille hebben gevraagd om te zorgen voor een format (gegevens via een computer/progamma) om onze geliefde mensen vertegenwoordigers op de Aarde te begeleiden, om hun te herinneren aan hun eigen vijfde dimensionale zelf.

Eenmaal wanneer de herinnering van hun eigen vijfde dimensionale zelf is herwonnen, zullen zij worden gevraagd zich te herinneren waarom zij ervoor hebben gekozen een drie dimensionaal aarde voertuig aan te nemen binnenin dit NU. Deze herinnering wordt het beste geactiveerd door het lezen van verhalen van anderen hun soortgelijke ontwaking, zoals in het nieuwste boek van Suzille, “het Voorbereiden voor het Eerste Contact.”

Het boek is voltooid en zal worden gegeven aan al de studenten van onze naderende cursus om te gebruikten als een “leerboek.”
Suzille had geen idee dat dit boek dat via haar is gekomen, de kern, het hart zou zijn van deze Multidimensionale Opleiding.

Echter, “het voorbereiden voor het Eerste Contact”, begint met de realisering van een “normaal”  persoon dat hij in feite een vijfde dimensionaal wezen is, die vrijwillige een aarde voertuig heeft aangenomen om Gaia te assisteren met Haar planetaire ascentie.

De eerste passages van dit boek zijn representatief voor al de personen op Gaia die zijn begonnen te ontwaken naar/in hun ZELF:

Ik werd deze ochtend wakker met een zin in mijn oor, “zie je ons?”
Het bericht leek zo luid en duidelijk dat ik direct rechtop ging zitten en in de  kamer rondkeek. Niets ziende, ging ik weer liggen.
Toen ik mijn ogen sloot, hoorde ik weer, “zie je ons?”

Met een nieuwe vastberadenheid, aangezien de vraag duidelijk geen deel van een droom was, stapte ik uit bed en begon de kamer te onderzoeken naar de “ons” die ik werd verondersteld te zien. Maar, nogmaals, zag ik niets. Tenslotte besloot ik dat al of niet had gedroomd, of half aan het slapen was, ik een glas water nodig had.

Toen ik begon te lopen door mijn slaapkamer deur richting de keuken, “voelde”  ik plotseling iets. Tot mijn verrassing voelde het als liefde.
Feitelijk, voelde het als een soort van onvoorwaardelijke liefde die zeldzaam is in het dagelijkse leven…..” uit het binnenkort te verschijnen boek,
Het Voorbereiden voor het Eerste Contact, door Suzanne Lie.

Wij, de Arcturianen, samen met onze Galactische Familie, hebben veel te zeggen tot ieder van onze geliefde familie die vrijwillig een aarde voertuig heeft aangenomen gedurende het NU van de planetaire ascentie.

Het is om deze reden dat wij Suzille en Shawnna gevraagd hebben een “format” (programma) te creëren waardoor wij, de leden van jullie Galactische Familie, direct kunnen communiceren met onze dierbare “vrijwilligers op de Aarde.” Wij realiseren ons dat het leven op de Aarde heel moeilijk kan zijn gedurende dit NU van de sociale en planetaire verandering.

Feitelijk voelt deze ‘verandering” meer als een “opheffing”.
Wanneer jullie kijken in één van jullie drie dimensionale woordenboeken, zullen jullie vinden dat het woord “upheaval” is gedefinieerd als een “verstoring en/of een opwaartse beweging.”
(in het woordenboek van de vertaler - van Dale > 1. Opheffing, 2. Omwenteling >aardeverschuiving, plotselinge onderbreking, verandering, ontreddering, opschudding, 3. Bodemverheffing en in combinatie met het woord social, sociale beroering)
Deze definitie(s) zijn zeer passend voor vele van onze geaarden binnenin dit NU.

Jullie kunnen je gerealiseerd hebben dat wij herhaaldelijk hebben gezegd,
“binnenin dit NU.” Wij gebruiken deze verwoording om onze dierbare familie te assisteren die is op een “afstand missie naar de Aarde” omdat wij het wensen om jullie te helpen herinneren dat de derde dimensionale “tijd” niet bestaat op jullie Sterrenschip of Thuiswereld.

JULLIE, onze prachtige vrijwilligers om planeet Gaia te helpen, zijn multidimensionale wezens die gewend zijn om te resoneren met het vijfde dimensionale “hier en nu.” Op jullie Schip of Thuiswereld, is jullie primaire functie via jullie vijfde dimensionale resonantie en vaak breidt jullie bewustzijn uit naar hogere dimensies voor “rust en vernieuwing.”

Daarom, dierbare vrijwilligers om een drie dimensionaal aarde voertuig aan te nemen, begrijpen wij diepgaand hoe ZEER moeilijk het kan zijn om te leven binnenin de polariteiten en uitdagingen van een derde dimensionale realiteit. Jammerlijk bepalen kosmische wetten dat “de donkerste nacht er is net voor de dageraad.”

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met deze “wet” is dat voordat men kan ascenderen in/naar de volgende frequentie van werkelijkheid, moet men heel diep gaan in enige duisternis, angst en/of dominantie die zij ooit hebben meegemaakt en/of gemaakt in AL van jullie incarnaties in die dimensie, om ze te transmuteren met het Violette Vuur en vrijmoedig van ze te houden met jullie Onvoorwaardelijke Liefde.

Onze dierbare helden, die een aarde voertuig hebben aangenomen om Gaia te helpen tijdens Haar planetaire ascentie, zijn de dappersten van de dapperen en de sterksten van de sterken. Wij weten dat jullie je een beetje geklutst kunnen voelen door jullie drie dimensionale leven.
Daarom bedanken wij jullie opnieuw en opnieuw voor jullie grote offer.

Wij willen dat jullie weten dat WIJ, de leden van jullie Galactische Familie, jullie niet hebben vergeten. In feite kijken wij uit naar het ontmoeten met vele van jullie gedurende onze training voor Multidimensionaal Leiderschap.

Wij de Arcturianen, samen met AL jullie hogere dimensionale expressies van ZELF, zullen jullie herinneren en jullie begeleiden, om te herverbinden met jullie ware multidimensionale expressie van ZELF zodat jullie kunnen verbeteren: 
  • Het herinneren van jullie vijfde dimensionale werkelijkheid
  • Het verbinden en communiceren met jullie vijfde dimensionale werkelijkheid
  • Het bezoeken van jullie vijfde dimensionale werkelijkheid voor “Rust en Verlichting” van de ontberingen van drie dimensionaal leven.
  • Wij zullen jullie helpen om te ontwaken naar de gebieden van jullie vijfde dimensionale werkelijkheid waar jullie naar toe zijn verwezen om te ontwaken om het “Eerste Contact voor te bereiden.” 
Lieve leden van Ons Galactische “afstand team om Gaia te helpen,”
evenals al de mensen die zich hun hogere dimensionale ZELF hebben herinnerd, wij waarderen zeer de schitterende hulp die jullie hebben gegeven en/of zullen geven aan het enorme proces van de Planetaire Ascentie.

Maar, helaas, zijn er nog krachten van duisternis die de ascentie van Gaia duchten. Zij hebben deze angst omdat zij weten en/of geloven, dat hun vele daden van “macht-over-anderen” hen achter zullen laten zonder een planeet waar zij kunnen heersen. Deze verlorenen zullen waarschijnlijk doorgaan te blijven heersen, maar het zal zijn binnen de duisternis van het Lagere Astrale Plan.

Gaia is in het proces van Haar Planetaire Ascentie. Daarvoor is Haar planetaire resonantie aan het veranderen naar hogere en hogere frequenties. Er zijn steeds meer en meer mensen die deze verschuiving herkennen/erkennen, evenals de vele manieren waarop hun realiteit aan het veranderen is.

Echter zoals wij eerder hebben gezegd, “de donkerste nacht er is net voor de dageraad.” Daarvoor zullen er veel laatste minuut pogingen zijn, om de planetaire ascentie van Gaia te stoppen. De meeste van deze pogingen zullen zijn om de mensheid bang te maken, zodat hun angst zal zakken in het lichaam van Gaia.

Het is om deze reden dat wij een training voor Multidimensionaal Leiderschap aan het creëren zijn , om te assisteren met het trainen van een groep Ascenderenden om te assisteren met het ontwaken van degenen die nog sluimeren, evenals om degenen te machtigen die gereed zijn en willend om te helpen met de voortdurende “Planetaire Ascentie”.

Wij herinneren jullie allen eraan dat “planetaire tijd” heel verschillend is dan “menselijke tijd.” De tijd is een derde/vierde dimensionale bijhouder om de aan de Aarde gebonden mensen te helpen om een “format” te hebben die hun een gevoel van veiligheid brengt en regelmatigheid.

Wij zeggen “menselijke tijd”, aangezien AL van de andere wezens op Gaia niet resoneren met de tijd van de mensen. In plaats daarvan resoneren zij met “planetaire tijd.” Één van de hele belangrijke aanpassingen die mensen moeten maken is om bewust te zijn en uit te lijnen met de
“planetaire tijd.”

Wij weten dat de mensen binnen jullie NU nog steeds moeten werken en geld moet krijgen om te overleven en zelfs voorspoedig. Maar herinner alstublieft dat “uitgegeven geld” kan leren en helen, net zoals het effectief kan “controleren en vernietigen.”

Eigenlijk, zoals Gaia zich steeds meer en meer beweegt naar Haar vijfde dimensionale resonantie, zal het gebruik van geld, goud of iedere vorm van het uitwisselen van materiaal eindigen, om te worden vervangen door replicators welke kunnen worden gebruikt om iets te creëren wat jullie nodig hebben.

Tegen de tijd dat Gaia volledig resoneert met de vijfde dimensie, zal geld worden achterhaald, aangezien AL de vijfde dimensionale samenlevingen de mogelijkheid hebben om alles te creëren wat zij nodig hebben uit hun persoonlijke replicator.

In feite, zijn replicators nu beschikbaar voor de hele mensheid, maar zij zijn verborgen samen met de VELE uitvindingen die NU beschikbaar zijn, maar worden verborgen voor de massa en alleen beschikbaar voor weinigen. In werkelijkheid is de replicator onder de vele geheimen van de derde dimensie die nog niet zijn vrijgegeven, uitgebracht om gemak, ook troost en ondersteuning te geven aan degenen in nood en/of aan de mensheid als een collectief.

Maar zoals steeds meer en meer mensen hun bewustzijn uitbreiden om hun hogere vierde en vijfde dimensies te omvatten, zullen zij makkelijk in staat zijn om waar te nemen, zowel als te corrigeren de kwesties van de derde dimensie “macht-over-anderen.”

Met de vijfde dimensionale en verdere werkelijkheden, bestaat onrecht niet, want er is nergens om te verstoppen. Iedereen in de vijfde dimensie kan iedereen zijn aura lezen/inzien, dus enige vorm van liegen kan niet bestaan. Alles wordt met iedereen gedeeld, dus er is geen competitie of egoïsme.

Geliefde ascenderende mensen, een verbazingwekkend, met licht gevuld en onvoorwaardelijke liefhebbende realiteit is zich aan het samenvoegen met/in jullie werkelijkheid. Herinner dat jullie zullen vinden waar jullie naar op zoek zijn, dus zoek naar Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht. Dan is dat wat jullie zullen vinden.
Het Beste van dit Alles, dat is wat jullie zullen leven.

Wij, de Arcturianen, evenals jullie gehele Galactische Familie groeten jullie voor jullie grote moed en loven jullie voor jullie enorme geduld.

Alstublieft herinner dat WIJ, jullie Galactische Familie, aan het Voorbereiden zijn voor het Eerste Contact met de Wereld Realiteit van Gaia. Het is door dit Eerste Contact dat JULLIE, de beheerders van de planeet, zullen voorgaan in het Galactische Tijdperk van de samenleving van het vijfde dimensionale van Gaia.

WIJ zijn de Arcturianen, wij nodigen jullie uit om aan te sluiten met ons !Zijn jullie gereed om een beheerder te zijn van de planeet voor het binnenleiden in het Galactische Tijdperk?Vertaald door Anja voor: Wakkeremensen