Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 5 april 2017

Storm over de wereld / Nieuwsbrief maart 2017 / Marcel Messing

Storm over de wereld
Nieuwsbrief maart 2017 / Marcel Messing

 

Oude Egyptische goden vertoornd?
Het stormt over heel de wereld. Letterlijk en figuurlijk. Na de aanslag in Parijs door een Egyptenaar op vrijdag 3 februari jl. in de ondergrondse ruimte van de beroemde glazen piramide die toegang geeft tot het museum van het Louvre, barstten er de dag daarna in Frankrijk drie zware stormen los met windsnelheden van 120-160 km per uur, een paar dagen later gevolgd door een aantal minder zware stormen. Begin maart raasde ‘Zeus’ rond in het departement Bretagne met een windsnelheid van bijna 200 km per uur. De schade van al deze stormen was zeer groot, net als op veel andere plaatsen in de wereld waar stormen en zondvloedachtige regen de aarde teisterden. We zijn kennelijk beland in het tijdperk van de ‘superstormen’, reeds voorspeld door de profeet, musicus en componist Jacob Lorber (1800-1864). Hij zei dat alle calamiteiten, orkanen en allesverwoestende overstromingen het gevolg zijn van de onheilzame handelwijze van de mens.

 

Waren de oude goden van Egypte vertoornd op Frankrijk omdat het, net als het Vaticaan, eeuwen geleden Egyptische kunstschatten had gestolen, waaronder een aantal obelisken? Als energierijke occulte naalden wijzen ze in Parijs en Rome naar de sterrenhemel, van waaruit de oude goden eens op aarde afdaalden en er onder meer een aantal piramides bouwden als herinnering aan hun sfinxachtige aanwezigheid.

Had het ‘oog van Horus’, het ‘alziend oog’ in de piramide van Gizeh, even een boze blik geworpen richting glazen piramide, mede ontworpen op initiatief van oud-president François Mitterand, specialist in de Egyptische mysteriën? Mitterand, meester-vrijmetselaar van het Grand-Orient in Parijs, was ook goed thuis in de esoterie, de geheimen van Rennes-le-Château en de priorij van Sion. Al onder keizer en vrijmetselaar Napoleon Bonaparte werd geprobeerd de geheimen van de hiërogliefen der oude Egyptische ‘goden’ te ontraadselen, waarin vrijmetselaar Jean François Champollion slaagde. Champollion werd in 1826 conservator van het Louvre, dat, mede dankzij Napoleon, een indrukwekkende Egyptische collectie ‘verwierf’. De Egyptische goden leerden de mensheid veel, behalve het meest essentiële: liefde, verdraagzaamheid, samenwerking, mededogen en waarheid.