De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 10 april 2017

SAUL: Binnen God hebben jullie je eeuwige en eindeloze vreugdevolle bestaan./ 9 april 2017/ via John Smallma


SAUL:
Binnen God hebben jullie je eeuwige en eindeloze vreugdevolle bestaan.
9 april 2017/ via John Smallman

De mensheid heeft gekozen om te ontwaken, het is zo simpel als dat! Echter, hoewel in werkelijkheid het ontwaken zich al heeft voorgedaan, vergt het wel tijd om tot bloei te komen voor jullie, want de illusie gaat grotendeels over tijd en zijn voorbijgaan, en totdat jullie ontwaken gebeurt zijn jullie tijdgebonden binnen jullie collectieve droom, de illusie. Het is onwerkelijk, maar, omdat het jullie bedoeling was dat het zeer echt zou lijken, lijkt het ook volkomen echt voor jullie. Dat is natuurlijk erg verwarrend voor jullie, en omdat de overgrote meerderheid van de bevolking van mening is dat de illusie absoluut echt is dat hoe het ook schijnt te zijn voor jullie.

Wat er op dit moment plaatsvindt is het ontrafelen van het collectieve geloof in de illusie, en als gevolg daarvan zie je duidelijk chaos, verwarring en conflict in vele plaatsen over de hele wereld als de overtuigingen die het op zijn plaats houden worden losgelaten. Vergeet niet, overtuigingen zijn restrictief en beperken meningen waar jullie je als mensen, aan vasthouden en vertrouwen, maar die zijn grotendeels ongeldig.


Mensen houden van overtuigingen, omdat ze veiligheid en zekerheid lijken te bieden, waardoor ze zich aan kunnen sluiten bij anderen die dezelfde of soortgelijke overtuigingen vasthouden, en hen helpt om zich geaccepteerd te voelen, en toch zijn mensen sceptisch en zeer snel in het oordelen en het kleineren van de overtuigingen die anderen vasthouden die anders zijn dan die van hun eigen. Dit intens bekrompen “Ik heb gelijk en jij hebt het mis” syndroom, leidt voortdurend tot onenigheid en conflict. En, natuurlijk, wordt het gedreven door angst en de wanhopige behoefte om geaccepteerd te worden, en dat is de reden waarom deze overtuigingen zo sterk zijn vastgehouden, terwijl ze zelden in twijfel wordt getrokken - uit angst dat als in vraag worden gesteld, onder de loep worden genomen, ze zouden kunnen worden bewezen als verkeerd.

In de afgelopen decennia zijn tal van vastgeroeste en collectieve overtuigingen verworpen naarmate de mensheid, zich langzaam verschuivend richting zijn moment van ontwaken, tot het besef is gekomen van hun ongeldigheid. En vele algemeen aanvaarde negatieve oordelen over de levensstijlen van andere mensen zijn ook verworpen. Velen, zij proberen uiteindelijk de gouden regel te eren “doe anderen niet aan wat je niet zou willen dat ze jou aan doen.”

Hoewel conflicten en oordelen van een zeer liefdeloos aard nog steeds endemisch zijn in veel gebieden, beweegt de mensheid zich op weg naar acceptatie en compassie voor alles en iedereen, en weg van het oordeel.

Ontwaken betekent alle gedragingen en handelingen verwerpen die niet in volledige uitlijning zijn met Liefde - oordeel, schuld, veroordeling, afkeuring, zelfrechtvaardiging  - en dat is wat er gebeurt als meer en meer mensen de keuze maken om die ernstig beperkende en zelf beschadigende adviezen en affecties te verwerpen. Als algemene aanvaarding van elkaars groei, neemt de behoefte voor de verdediging door arrogant en onwrikbare overtuigingen en standpunten af, en het besef groeit dat alle mensen, op zoek zijn naar alleen Liefde, in weerwil van alle duidelijke verschillen tussen hen - nationaliteit, etniciteit, kleur, geslacht, politieke of religieuze overtuiging, interesses en beroepskwalificaties.

Jullie zijn allemaal de geliefde kinderen van God, die tijdelijk die goddelijke Waarheid zijn vergeten terwijl jullie de droom van afscheiding en onwerkelijkheid dromen. Merk dat woord “tijdelijk” op, want in werkelijkheid is er slechts het eeuwige nu, en elke schijnbare beweging weg van dat moment kan alleen maar heel kort zijn, zo kort in feite dat het onmetelijk is. Ontwaken is jullie onvermijdelijke en onvermijdbare bestemming, en daarvoor zouden jullie dagelijks dankbaar moeten zijn.

De werkelijkheid is, dat jullie huis, gevuld is met vreugde, de illusie is met angst gevuld. Bijna elke activiteit waaraan jullie deelnemen als mens, geestelijk of fysiek, is om om te gaan met of te ontsnappen aan de angst - angst om onwaardig, incompetent, onbemind, verlaten, niet goed genoeg, aangevallen, vernietigd, geoordeeld, beschuldigd, gestraft, etc, etc. te zijn. - en natuurlijk is deze angst, net als de illusie die jullie hebben opgebouwd, en waarin jullie deze zeer verontrustende ervaringen hebben, op zichzelf onecht!

Ontwaken is jullie enige echte wens, want diep in jezelf weet je dat wat je ervaart onwerkelijk is, een droom, of steeds vaker een nachtmerrie. En jullie willen alleen eens te meer permanent in de tegenwoordigheid van God zijn, jullie oneindig liefhebbende Vader en de bron van alles wat bestaat. Zonder God zou er niets zijn, geen bewustzijn, wat het gebied van de liefde is waarin alles zijn eeuwige bestaan heeft. En er is absoluut geen mogelijkheid van een staat “zonder God.”

God is . . . er is niets buiten God, God is de Ene Geest waarin alles gebeurt. Het is het veld van onbegrensde oneindige creatieve mogelijkheden waarvan jullie allen essentiële onderdelen of aspecten van zijn, en dat, zonder ook maar één van jullie, onvolledig zou zijn, een andere onmogelijkheid, hoewel “onmogelijkheden” ook onmogelijk zijn!

Er is alleen God, en binnen God hebben jullie je eeuwige en eindeloze vreugdevolle bestaan, dus VERHEUG JE! Jullie zijn aan het ontwaken uit de tijdelijke onwerkelijkheid die jullie bouwde, de illusie, en jullie vreugde zal eens te meer compleet zijn als alle herinneringen aan de onwerkelijkheid vervagen door de kleine plek, vlek of smet die de Werkelijkheid voor jullie ooit zo kort verborgen heeft, en welke nooit heeft bestaan.

Het experimentele veld waarin de mensheid zich bevindt is de illusie die jullie gebouwd hebben om een gevoel van verlatenheid en eenzaamheid te ondergaan in de krankzinnige kortstondige overtuiging dat jullie geen behoefte hebben aan God Die jullie creëerde en Die jullie alles heeft gegeven wat Hij had en is.

In dat korte moment vergaten jullie dat er alleen God was en dat jullie een onafscheidelijk deel van Hem zijn, en op dat moment, door jullie intentie, arriveerde de illusie en hebben jullie jezelf er binnen geïnstalleerd, duidelijk volledig afgescheiden van jullie goddelijke Bron. En onmiddellijk ontstond de ANGST - het leek enorm en bedreigend, omdat jullie jezelf ineengekrompen hadden in een klein en onbeduidend menselijk lichaam dat niets was voor het schijnbaar uitgestrekte universum waarin je jezelf bevonden.

Maar jullie zijn niet onbelangrijk! Jullie zijn een onafscheidelijk en oneindig krachtig aspect of deel van God, de Bron, en het is de illusie die onbeduidend is. In feite is het zo klein en onbeduidend dat er geen spoor meer van zal zijn wanneer jullie ontwaken, zoals jullie zeer zeker zullen doen.

Jullie werden geschapen voor eeuwige vreugde en in jullie beleving van eeuwige vreugde is God vervuld. En, natuurlijk, God is altijd volkomen vervuld. Daarom zijn jullie altijd in eeuwige vreugde, en als jullie ontwaken zullen jullie dit eens temeer weten, omdat alle twijfel, angst, pijn en lijden zullen ontbinden om nooit meer herinnerd te worden. Dus verheug jullie in de zekerheid van de Waarheid dat jullie eeuwig en onafscheidelijk Een met God zijn.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl