De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 19 april 2017

Lord Melchizedek: Hoe versmelt je met je ware identiteit. / van Natalie Glasson ~ Sacred School of OmNa

Lord Melchizedek:
Hoe versmelt je met je ware identiteit.

Heer Melchizedek:  Het is mijn doel, om jullie innerlijke herinnering te doen ontwaken op dit moment. Ik ben aanwezig om het licht in jullie te stimuleren, zodat de waarheid tevoorschijn kan komen vanuit jullie wezen, en jullie bewuste geest kan binnengaan. Jullie kunnen op elk gewenst moment een beroep doen op mijn aanwezigheid om samen te werken met jullie, en mij uitnodiging om jullie innerlijke herinneringen wakker te maken en het licht te stimuleren binnenin jullie, of jullie nu begeleiding wensen te krijgen of een dieper inzicht met betrekking tot een bepaald onderwerp of gewoon om jullie ascensie proces te verbeteren. Het is mijn doel op dit moment om alles te ondersteunen bij het verbinden met hun innerlijke waarheid, ontwaken en het realiseren van alles wat de Schepper binnenin is. Om te helpen wens Ik, Lord Melchizedek, informatie te delen betreffende jullie identiteit en hoe jullie met overdenking van jouw identiteit, meer innerlijke bevrijding en versnelling van jouw ascensie kunt ervaren.

Illusies en waarheid van jouw identiteit

Wanneer wij spreken van jullie identiteit, is het vaak dat jullie je identiteit waarnemen door te zijn wie je werkelijk bent, je waarheid, bron of kern. Er zijn tal van aspecten van jullie wezen. Daarom zijn er tal van aspecten van jullie zelf en de Schepper voor jullie om te identificeren. Om te zeggen dat jullie slechts één identiteit hebben, fysiek of geestelijk, is een illusie. Om te geloven dat julie zich uitstrekken vanuit een individuele energie, planeet, ster of beschaving is ook een illusie. Wanneer jullie je Bron, de essentie, de kern of de waarheid willen begrijpen, is het belangrijk om te begrijpen dat jullie beide, zowel constante als elke wisseling, alles en toch ook niets zijn. Jullie zijn de Schepper, en jullie zijn vormloos, oneindig en altijd aanwezig. Wanneer jullie echt jezelf kunnen begrijpen op deze manier, niet met jullie verstand, maar met jullie hart en innerlijke weten, worden jullie een belichaming van de waarheid van de Schepper. Met belichaming, leven en ervaren jullie de waarheid van de Schepper in elk huidige moment. Dit is wanneer jullie werkelijkheid moeiteloos, echt vreugdevol en adembenemend mooi wordt.

De ervaringen van jullie huidige realiteit, levens in het verleden en de toekomst, evenals het bestaan in verschillende dimensies, worden verhalen, zoals scripts van een spel waarin jullie een leidende rol hebben. Elke ervaring is waardevol, mooi, groei bevorderend en inspirerend wat jullie toestaat alles te ontdekken wat de Schepper is. Deze ervaringen, hoewel ze echt kunnen aanvoelen en een diep deel van jou op dat moment, naar waarheid, lijkt niet op je ware zelf, het vormloze, oneindige en elke huidige en nog steeds veranderende zelf. Elke ervaring wordt een verhaal dat jullie reis beschrijft in plaats van de bron van je wezen of wie je werkelijk bent. Veel staan hun verhaal en de reis toe hun identiteit te worden.

Het is interessant om na te denken als een leven waarin je enorm vriendelijk, vrijgevig en meelevend was, beschrijft of kan worden omschreven als jouw waarheid? Het is mijn mening dat dit leven niet jouw ware essentie beschrijft, niet meer dan een leven waarin je enorm spiritueel, arm, ziek, wreed of onaardig was. Elke ervaring of verhaal staat je toe een aspect van je innerlijke waarheid te zien, verwant aan een machtig juweel binnenin je wat geleidelijk wordt onthuld.

Jullie Ware Identiteit

 Jullie acties reflecteren en onthullen zo veel over jullie. Maar dat wat geopenbaard is, is niet jouw identiteit, meestal is het een mix van je overtuigingen, ervaringen, ouderlijke programmering enzovoort. Je ware identiteit kan niet echt worden onthuld aan jou totdat belemmeringen, beperkingen en afleidingen waaraan jouw gedachten en emoties gekoppeld zijn worden losgelaten. Je ware identiteit verschijnt aan je als glimmers als je in stilte bent, je verbind met de Schepper, met de natuur, of diep binnenin jezelf aan het verkennen bent. Het is vaak dat er behoefte is om voorbij je gedachten, emoties en percepties van de identiteit te gaan, zelfs om je spirituele perceptie van jouw identiteit te verbinden met de ware essentie van je wezen, jouw vormloze, oneindige, elk moment en steeds veranderende aspect van jezelf. Ik deel mijn boodschap met je terwijl ik veel mensen op de Aarde observeer als zij getuigen zijn van hun innerlijke zelf, daardoor krijgen zo velen toegang tot een glimp van hun ware essentie, de Schepper. De glimp die zij ontvangen van hun innerlijke Schepper is inspirerend en expansief met zoveel te overwegen, dat ze deze glimp van de Schepper als hun hele waarheid  accepteren. Zij accepteren deze glimp van de Schepper als hun identiteit, het gevoel hebben dat ze alles wat ze oorspronkelijk gewenst om te herkennen over hun ware zelf hebben ontdekt. Er is zoveel van jezelf te ontdekken.

Daarom is het belangrijk om spirituele ontdekkingen los te laten, realisaties in een vorig leven, aansluitingen met spirituele beschavingen, enzovoort, omdat anders, deze je identiteit worden. Veel meer dan van een verhaal, script of een glimp van je eigen waarheid wat je naar een groter waar zelfbewustzijn leidt, kunnen er gehechtheden worden gevormd, en wordt je gestagneerd in je groei, en geloof je dat je alles hebt ontdekt wat je nodig hebt over je spirituele wezen en zelf. Jouw geloof in jou ontdekkingen en je aanvaarding van hen als jouw identiteit kan een verdere groei tot op zekere hoogte bieden. Echter, het zorgt er ook voor dat je blind bent voor of afgeleid wordt van nieuwe innerlijke ontwakingen, realisaties en glimpen die zichtbaar worden.

Het laten gaan of het loslaten van je gehechtheid aan de verhalen, ervaringen, verleden, heden, toekomst en glimpen van de Schepper, moedigen je aan te bestaan in de stroming van de Schepper, wat binnenin jou een passende staat creëert van verdere groei, zelfacceptatie, ontdekking en ware zelf-manifestatie. Koester en houd van alles wat je bent, alles wat je hebt ervaren en ontdekt over jezelf, maar vergeet niet dat je ware zelf vormloos is, oneindig, altijd aanwezig en steeds veranderen is. Op deze manier worden gehechtheden opgelost, en de waarheid stijgt voortdurend op vanuit je wezen. Bijgevolg worden jouw acties een uiting van jouw innerlijke waarheid en Schepper zelf.

Uitlijnen met Jullie Ware Identiteit


Neem de tijd om jullie gedachten te observeren. Overweeg je daarbij of jullie je ervaringen, verhalen, innerlijke reflecties, overtuigingen en glimpen van de Schepper gebruiken om jullie identiteit te vormen? Creëer jullie wie jullie geloven dat jullie zijn op een spiritueel en fysieke niveau door jullie perceptie van jezelf en de wereld om je heen? Merk op hoe gehecht jullie zijn aan jullie spirituele ontdekkingen, de gedachten en overtuigingen die jullie hebben over jezelf. Het is belangrijk jullie spirituele ontdekkingen toe te staan om jullie te inspireren, om jullie hele wezen te vullen, zelfs voor jullie om de energieën te belichamen die jullie geopenbaard zijn, met jullie meedragend als een aspect van jullie zelf zonder te geloven dat het jullie nieuwe volledige identiteit is. Als jullie perceptie van jezelf zou verdwijnen zouden jullie je dan bevrijd voelen of verloren?

Door middel van overdenking, kunnen jullie je geest, jullie vermogen om de Schepper binnenin jullie waar te nemen uitbreiden, terwijl jullie alle  blokkades of beperkingen die stagnerende energie in je spirituele groei veroorzaken opzij werpen. Er zijn geen verdere instructies of richtlijnen voor mij om met jullie te delen omdat ik weet dat met jullie overdenking, jullie inzichten zullen openbaren die jullie ondersteunen bij het transformeren, het loslaten van gehechtheden en perspectieven die stagnerende energieën binnenin jullie teweeg zouden kunnen brengen. Jullie natuurlijke vermogens binnenin jullie zullen steeds meer ontwaken en jullie zelfs meer begeleiden en helpen dan ooit tevoren.

Misschien wensen jullie om dit te affirmeren tijdens een meditatie of stille tijd:

‘Ik smelt mijn perspectief van mijn identiteit samen met de vormloze, oneindige, altijd aanwezige vibraties van de Schepper.’

Als jullie de affirmatie binnenin in stilte herhalen, visualiseer je dan dunne draden van multi-gekleurt licht die samen stromen en draaien, via je kruinchakra naar binnen gaan aan de bovenkant van je hoofd, die door elke chakra heengaan en in de Aarde. De energie die je ervaart komt rechtstreeks van de Schepper, het bezit kwaliteiten van vormloosheid, oneindigheid, aanwezig zijn en voortdurend veranderend. Je kunt je visualiseren dat deze heilige draden van licht verwant zijn aan het licht DNA van de Schepper, indringend in en samensmeltend met je wezen, terwijl hetzelfde ontwaakt binnenin jullie. Deze affirmatie, visualisatie en innerlijk weten kan zo vaak beoefend worden als jullie wensen om jullie diepere verbinding met en expressie van de Schepper te ondersteunen.

Bij het ontdekken van jullie innerlijke essentie en waarheid, zal de perceptie van jullie identiteit natuurlijk wegvallen en de waarheid van de Schepper binnenin jullie openbaren.

Ik eer het goddelijke in jullie,

Ik ben aanwezig om de Schepper binnenin jullie te dienen,

Lord Melchizedek


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl