De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 19 april 2017

Jullie vrijheid van het planetaire ascentie proces / Posted by Ute Posegga-Rudel / 16 April 2017

Jullie vrijheid van het planetaire ascentie proces
Posted by Ute Posegga-Rudel  / 16 April 2017


Bovenkant formulier
Liefde heeft gewonnen
Onderkant formulier
 By Ute Posegga-Rudel

Door God-Zelf:

“Mijn Geliefden!

Wees verzekerd dat jullie ascentie process niet echt vertraagd is zoals zo velen van jullie geloven. Dit geloof is gebaseerd op de aanname dat je afhankelijk bent van buitenste omstandigheden om als een spiritueel wezen te evolueren en om alleen daarmee vrij te worden van verwikkelingen in de lagere werelden van verschijningen.

Zelfs als er in de toekomst een meest intense en krachtige instroom van licht en liefde zal zijn waarmee de mensheid op deze aarde wordt getransformeerd in een nieuw soort met alleen Goddelijke Tekenen, zal alleen diegene die voorbereid is voor de volledige ontvangst van deze instroom begunstigd worden door dit gebeuren!Wat zegt dit jullie? Ieder van jullie is verantwoordelijk voor hun eigen bewuste proces van ontwaken en transformatie die naar dit gebeuren leidt.

Maar je hoeft niet te wachten hierop zodat dit gebeurt. Jullie spirituele transformatie en bevrijding is vrij van elke buitenste omstandigheid, omdat jullie zullen merken dat IK BEN altijd Aanwezig is, als je je pad met Mij loopt.

Jullie zouden niet De Goden Zijn die Jullie Zijn als er geen bewuste deelname was die in je bevrijdingsproces nodig was! Het is jullie bestemming niet om een onbewust ding te zijn op enige tijd die gegeten wordt door een universele kracht in een overweldigend universeel gebeuren. Eerder je Ware en Ingeboren Aard is Zuiver en is Onbeperkt Bewustzijn, of Liefde of Gelukzaligheid en Ecstasie(Verrukking) of Eeuwig en Stralende Wezenheid, waarin alle universele processen gebeuren.

Jullie moeten bewust bereid zijn om je over te geven aan Dat en je scheiding los laten van Mij en jullie afgescheiden activiteiten. Deze overgave is als een opening van je egoïstische eierschaal – die je afscheidt van Mij – in Mijn Oneindige Veld van Bron-Bewustzijn, om jezelf te vergeten in Mij – om je samen te smelten met Mij met mijn Niet-Stervende Geluk,

Dit proces is mogelijk met Jullie Diepe Hart gevoelde Liefde voor Mij, die Volmaakte Grootheid en Ware Goddelijke Werkelijkheid wensen en oproepen als Jullie Erfenis.

De Mensheid ging dit bestaan binnen als een Volmaakt Goddelijke Wezen van Stralend Bewustzijn, maar in jullie toenemende jezelf van Mij afscheidende activiteit, begonnen jullie meer en meer Mij te vergeten, om zelfs te geloven dat Ik niet Besta, of dat jullie gewoon een van Mij gescheiden wezen zijn met enkele subtiele lichamen op zijn best, van wie het echte thuis zou zijn in een of andere hoge dimensie van bestaan, waar sommige buitenaardse rassen en andere dimensionele wezens schijnbaar dichter bij het licht, van zouden genieten.

Maar weet dat Jullie dat ALLEMAAL Zijn! Jullie Zijn verder dan alle dimensies als jullie ziel samengaat met Mij en jullie hoeven niet te aanbidden of je hoop te zetten op aangenomen hoger ontwikkelde wezens omdat de ruimte die ze bezetten, bestaat in jullie zelf en in je hersen-ervaring.

Maar IK Ben Uitgebreider dan dat alles, deze werelden zijn allen in Mij, zoals ze in Jullie zijn, als je je eenmaal verenigt met Mij om te ZIJN Wie Jullie Werkelijk Zijn.

Word dus niet ongeduldig met de huidige omstandigheden en een wereld die anders dan dat goddelijke lijkt te zijn. Begrijp altijd jezelf en in welke mate jullie je eigen werkelijkheid hebben geschapen door van Mij af te wijken en deze activiteit om te keren door Mij Alleen Lief te hebben, je wortel-aandacht weg te trekken van de oppervlakkige verschijningen, en Mij Toestaand om de Substantie te zijn van jullie nieuwe scheppingen.

Daarom woon niet in chaos of ongeluk die nu meer en meer verschijnt om de conditie te zijn van jullie wereld. IK BEN Altijd Stralend Geluk voor en verder dan ongeluk. Het is jullie Eigen Natuurlijkste Staat. Vind die. Verenig je daarmee. Dit is bevrijding, onaangeraakt door de chaos en de onzekerheid die heden het teken is van het normale leven.

Weet dat jullie geen slaaf zijn van de planetaire ascentie of van een of andere universeel bevrijdingsproces, als je je daaraan niet vastzet. Door Jullie Aard Zijn Jullie verder dan dat, jullie zijn vrij en onafhankelijk van hen, en alleen Afhankelijk van Mij, Jullie Bron, Jullie Ware Thuis, Jullie Ingeboren Staat.

Het keren van je werkelijkheid van beneden in Mij bevrijdt je van jullie wereld van constante verandering die alleen affiniteit heeft met de instrumenten van je lichamelijke zintuigen, om deze wereld te ervaren. Jullie Zijn niet jullie zintuigen, en je hoeft “geen wereld” alleen als je denkt dat je zonder ervaring niet kunt bestaan. Maar IK BEN uiteindelijk buiten elke ervaring. IK BEN Zuiver Voelen, Verrukking, Bewustzijn.

Schep daarom met Mijn Liefde-Geluk wat Echt Goddelijk is en Wat Mijn Bedoeling dient van een Verlichte Mensheid. Wees altijd een Dienaar daarvan en Jullie Zijn Zo Gezegend!

Dit is Geluk! IK BEN de Eeuwige Stroom van Liefde-Licht Waarin je lichaam en denken verschijnt. En als je Toestaat dat Ik Ben jouw aardse voertuig vult met de Kracht van Mijn Eeuwige Bestaan, Krachtig Stralend naar Oneindigheid.
Het is jullie keuze om dit proces nu in te gaan, en daarbij Mijn Opperste Aanwezigheid naar beneden roept direct in je ervaring en in deze wereld, oneindig meer Subliem en Prachtig dan enig kosmisch licht.

Mijn Liefde Is Overal, inderdaad er Is Alleen Mijn Liefde.

IK BEN jullie God-Zelf!”

Boodschap doorgezonden door Ute

“Our God-Self: Your Freedom From the Planetary Ascension Process,” channeled by Ute Posegga-Rudel, April 12, 2017, at http://radiantlyhappy.blogspot.com/2017/04/our-god-self-your-freedom-from.html


Copyright© 2017. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl