De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 21 april 2017

Heavenletter 1740 In Werkelijkheid / Geplaatst 20 april 2017

Heavenletter 1740
In Werkelijkheid
Brief uit de Hemel
Geplaatst 20 april 2017

God zei :

Ben jij je ervan bewust dat Ik mijn zegen rijkelijk over je uit laat vloeien? Onverklaarbare zegeningen komen uit de Hemel. Sommige komen onaangekondigd, op zichzelf, een koor van Liefde, die plotseling in je schoot geworpen wordt.

Andere zegeningen heb je uit de Hemel naar beneden getrokken als schemerduister. Je moest op het puntje van je tenen gaan staan om te reiken en reiken deed je en je trok de zegeningen naar beneden en liep met ze weg, als een gelukkige familie.

Sommige zegeningen waren net zo onverwacht als regen in de woestijn en sommige welke je hebt geëist wacht je nog steeds op.

Toch is ook één zegen het waard om een leven op te wachten. Hoewel je veel meer hebt dan één zegen, ook één zegen is genoeg, net zoals een beetje Maggie in de soep voldoende is.
 
Vier in je hart, de zegeningen die je krijgt. Laat jouw leven een feest zijn van de zegeningen uit de Hemel.

De Hemel heeft je gezegend. Eerst was je gezegend met het leven. Je was gezegend om geboren te worden, en op een dag word je gezegend om je lichaam te verlaten. Jij die uit de Hemel kwam, moet terugkeren naar de plaats waar jouw Ziel vandaan kwam.

En natuurlijk is het een sprookje dat je ooit de Hemel verlaten hebt, dat je verhuist bent naar de Aarde, om, nog steeds in de Hemel zijnde, welke je nooit hebt verlaten. Ik weet dat het zeker lijkt alsof je bezield naar de Aarde bent gezonden, alsof een Engelenkind was gestolen.

Overweeg dat jij, als een gezegende, ook een zegen bent op Aarde. Zéker ben je als een zegening gezonden. Jij bent gezonden om de Aarde te zegenen met de aanwezigheid van God. Zo simpel is dat.

Voorheen heb je gedacht dat jouw leven van jezelf was. Je dacht dat het jouw kleine zwerftocht was en nu ontdek je dat je op een missie bent!

Jouw leven is nooit van jezelf geweest. Het was niet jouw bevlieging die Ik in gedachten had toen je ontworpen werd. Jij, een idee van God, werd ontworpen als een cadeautje. Je werd, als een draagmand, afgeleverd op een stoep, niet zomaar een stoep maar de stoep waar het de bedoeling was waar je zou komen.

Jij bent Mijn zegening, geliefde. Jij bent een zegening vóór Mijzelf alsook ván Mijzelf.
Het geluid van jou, passeert Mijn lippen, een gedachte geuit en daar ben je. Je bent geboren op Aarde op Mijn aandringen. Jij bent gekozen en nu kies jij ook. Je werd niet verplicht. Je had de keuze en je hebt ervoor gekozen. Nu maak je ten volste er het beste van. Er is er maar een die er het beste van kan maken.

Op de Aarde komen was geen tweede keus. Het was een eerste keus. Het was een zegen dat je die keuze maakte zodat je een zegen kan zijn.

In elk geval, wees de zegen. Wees het nu. Kies voor een sprankelend leven op Aarde. Kies ervoor, een Romeinse kaars te zijn die van start gaat, de bomen verlichtend, de harten verlichtend, de werelden verlichtend.

Deel in de verlichting van de Aarde. Als jij gaat, doet de wereld dat ook. Jij en de wereld wisselen exact met elkaar uit. Geef niet de wereld op zijn kop, voor iets wat je eigen onachtzaamheid kan zijn.

Ik heb alles in de wereld gezet voor jouw plezier. Waar zou de lucht en zijn hoop zijn, als het niet voor jou was? Voor wie zijn de sterren verankerd in de nacht, als het niet voor jou was?

Jij bent het, tegen wie Ik spreek. We zijn collega's. Wij zwerven samen rond en verrichten wonderen in het leven. Jij reflecteert wat je ziet en Ik luister. Jij verteld verzonnen verhaaltjes en Ik knik met mijn hoofd, zeer wel wetend dat jij snel zult zien zoals Ik zie en snel zal spreken zoals Ik spreek en spoedig zullen Wij Een zijn, zowel in jouw beséf als wel in Werkelijkheid.

vertaald door: