De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 17 april 2017

Heavenletter 1735 De Verlichting Waar Je Zo Naar Verlangt / Geplaatst 17 april 2017

De Verlichting Waar Je Zo Naar Verlangt
Brief uit de Hemel
Geplaatst 17 april 2017

God zei :

Alles lijkt op elkaar en alles verschilt van al het andere. Zo is het ook met de mensen. Iedereen is hetzelfde en toch zijn geen twee gelijk. Identieke tweelingen zijn niet gelijk. Verschillen kunnen klein zijn, of verschillen kunnen erg groot zijn.
Verschillen zijn de vreugde en vergif van het Menselijk leven. Ze zijn de zout in de pap.

En toch, je verwacht dat iedereen hetzelfde is als jij, denkt als jij, kijkt als jij en als ze dat niet doen, ben je verbaast. Je krabt je op je hoofd. Natuurlijk, anderen krabben ook op hun hoofd vanwege jou.

De zelfde dingen die worden gezien, worden verschillend gezien. Geen twee verhalen zijn gelijk. Zelfs een herhaling van dezelfde gebeurtenis is verschillend.


In het relatieve leven zijn het de grote aantallen dingen wat verdeeld. De deling gaat maar door en door. Er is maar een ding dat verenigt en dat is Liefde. Liefde verenigt verschillen. Liefde laat de bezwaren verdwijnen. Ik heb het over grensoverschrijdende Liefde. Dit is de Liefde waar Christus vandaan kwam. Het koste geen moeite. Met Liefde, de Liefde waarover Ik spreek en welke Christus openbaarde, alles is gemakkelijk. Liefde kijkt door je heen. (eigenlijk staat hier "kijkt verder dan de oppervlakte" , vert.)

Christus zag geen melaatsen. Zijn ogen zagen de wonden, maar hij zag geen melaatsen. Hij zag het gouden licht dat alles uitwist en hij zegevierde erover. Begrepen en waargenomen in zulk helder licht, wat anders kon Christus zien? Wie kan daar mee concurreren? En wie kan daar mee vergeleken worden?

"Inwendig" kijken is niet een vaardigheid die ontwikkeld wordt. Het is een bijprodukt van bewustzijn. Dit wordt bedoeld met, "je ziet iets zoals je bent". Daar wordt niet mee bedoelt dat als je een melaatse ziet dat je melaats bent. Het betekent dat jouw kijk erop nog niet zuiver genoeg is. Vergrootglazen vergroten je kijk erop niet. Alleen Liefde doet dat en Liefde is een staat van bewustzijn.

De verlichting waar je zo naar verlangt zijn geen magische krachten. Het is geen uiterste vrijheid van de bijzonderheden van het leven. Het is een staat van bewustzijn waarin Liefde geen grenzen kent. In die staat van bewustzijn, is het letterlijk waar dat je "in Liefde loopt". Liefde gaat overal met je mee en niets kan dat verhinderen. Niets kan dat naar achteren duwen. Niets dan Liefde bezit jou en Liefde bezit niet. Het is jou natuurlijke staat van Zijn.

Wat jij op dit moment ervaart is onnatuurlijk en daarom is het zo oncomfortabel. Een knellende schoen doet zeer. Op je blote voeten is beter. Hoge hakken richten verwoesting aan.

Met verlichting, kun je hetzelfde gezien worden als anders maar het is jouw observatie die telt. Jij kijkt anders. Jij ziet verschillen maar je klopt ze niet op. Jij snijdt de zaak aan en de zaak is Liefde.

Liefde is de keizer, geliefden. Liefde heerst. En wat een bestuur van liefde dat geen regels heeft, geen godsdienstige riten, geen agenda. Heb een ieder op zijn eigen manier lief. Liefde weerkaatst zó helder op alles wat je ziet dat jij de zon wordt wat alles verlicht.

Jij mag als vanzelfsprekend worden aangemerkt. De zon is vanzelfsprekend. Je bedankt de zon niet elke dag. Jij kan een zonaanbidder zijn die in de zon baad. Je bent dol op wat de zon voor je doet maar dat betekend niet dat je dol op de zon bent.

Jouw licht zou niet opgemerkt kunnen worden, geen rekening mee worden gehouden, geen acht op geslagen, zelfs verdacht zijn maar als de tijd rijp is dat je met de Liefde gaat, maken de reacties niet uit. Dat je jouw licht laat stralen is belangrijk. Jij zal niet zonder zijn. Jij zal niet zonder de warmte en de gloed zijn. Jouw hart is vol geworden van de zonneschijn van Liefde. Eindelijk. Waar kun je nog meer om vragen? Wat anders is er te vragen? Wat anders is er te geven? Wat anders doet er toe? Werkelijk, wat anders IS er?

vertaald door: